KODY I SKRÓTY LOTNICZE CZ.4

 0    107 Datenblatt    puscianek
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
NADP - Procedura zmniejszania uciążliwości hałasu przy odlocie
Lernen beginnen
Noise abatement departure procedure
NAT - Północny Atlantyk
Lernen beginnen
North Atlantic
NB - Na północ
Lernen beginnen
Northbound
NDB** – radiolatarnia bezkierunkowa
Lernen beginnen
non directional beacon
NE - Północny wschód
Lernen beginnen
North-east
NEB - Na północny wschód
Lernen beginnen
North-eastbound
NIL* - nie mam dla was nic do nadania lub nic
Lernen beginnen
I have nothing to send to you or none
NM - Mile morskie
Lernen beginnen
Nautical Miles
NOSIG* – nie przewiduje się żadnych istotnych zmian
Lernen beginnen
no significant change
NOTAM* - Wiadomość dla pilotów rozpowszechniana za pomocą środków telekomunikacyjnych
Lernen beginnen
A notice to airmen distributed by means of telecommunication
NPA - Podejście nieprecyzyjne
Lernen beginnen
Non-precision approach
NTZ** - Nieprzekraczalna strefa
Lernen beginnen
No transgression zone
OBST – Przeszkoda
Lernen beginnen
Obstacle
OCA – Minimalna bezwzględna wysokość zapewniająca minimalne przewyższenie nad przeszkodami
Lernen beginnen
Obstacle Clearance Altitude
OCA – Oceaniczny obszar kontrolowany
Lernen beginnen
Oceanic Control Area
OCC - Przerywane (światło)
Lernen beginnen
Occulting (light)
OCH – Wysokość względna zapewniająca minimalne
Lernen beginnen
Obstacle Clearance Height
OCNL - Nieregularny lub nieregularnie
Lernen beginnen
Occasional or occasionally
OCS - Powierzchnia pionowego zabezpieczenia przelotu nad przeszkodami
Lernen beginnen
Obstacle clearance surface
OGN - Rozpoczynać
Lernen beginnen
Originate
OHD - Nad
Lernen beginnen
Overhead
OM – Marker zewnętrzny
Lernen beginnen
Outer Marker
OPMET* - Operacyjne meteorologiczne (informacje)
Lernen beginnen
Operational meteorological
OPR – operator lub użytkowany
Lernen beginnen
Operator or operating
OR - Na żądanie
Lernen beginnen
On request
ORD - Polecenie
Lernen beginnen
Order
OTP - Na szczycie, na wierzchu
Lernen beginnen
On top
OUBD - Wylatujący
Lernen beginnen
Outbound
PALS - system świetlny precyzyjnego podejścia - (podać kategorię)
Lernen beginnen
precision approach landing system (specify category)
PANS - Procedury służb żeglugi powietrznej
Lernen beginnen
Procedures for air navigation services
PANSA* – polska agencja żeglugi powietrznej
Lernen beginnen
polish Air navigation services agency
PAPI* – Wskaźnik ścieżki precyzyjnego podejścia
Lernen beginnen
Precision Approach Path Indicator
PAR** – Radar precyzyjnego podejścia
Lernen beginnen
Precision Approach Radar
PAX – Pasażerowie
Lernen beginnen
Passengers
PCD - Postępować lub postępowanie
Lernen beginnen
Proceed or proceeding
PCN - Liczba klasyfikacyjna nawierzchni
Lernen beginnen
Pavement classification number
PDC** - Zezwolenie przed odlotem
Lernen beginnen
Pre-departure clearance
PER - Osiągi/charakterystyki
Lernen beginnen
Performance
PERM - Stały
Lernen beginnen
Permanent
PG - Paralotnia bez napędu
Lernen beginnen
Paraglider
PIB - Biuletyn informacji przed lotem
Lernen beginnen
Pre-flight information bulletin
PJE – Ćwiczenia w wykonywaniu skoków spadochronowych
Lernen beginnen
Parachute Jumping Exercise
PLVL - Obecny poziom
Lernen beginnen
Present level
PN - Wymagane uprzednie powiadomienie
Lernen beginnen
Prior notice required
POB – Osoby na pokładzie
Lernen beginnen
Persons On Bard
PPG - Motoparalotnia
Lernen beginnen
Powered paraglider
PPR – Wymagane uprzednie uzyskanie zezwolenia
Lernen beginnen
Prior Permission Required
PROB* - Prawdopodobieństwo
Lernen beginnen
Probability
PRP - Punkt odniesienia dla punktu w przestrzeni
Lernen beginnen
Point-in-space reference point
P-RNAV - Precyzyjna nawigacja obszarowa
Lernen beginnen
Precision RNAV
PSG - Przejście, przelot
Lernen beginnen
Passing
PSN - Pozycja
Lernen beginnen
Position
PSR** – radar pierwotny
Lernen beginnen
Primary Surveillance radar
PTT – naciśnij i mów
Lernen beginnen
push-to-talk
RSP - Urządzenie odzewowe
Lernen beginnen
Responder beacon
QDM** - Kurs magnetyczny (przy pogodzie bez wiatru)
Lernen beginnen
Magnetic heading (zero wind)
QDR - Namiar magnetyczny
Lernen beginnen
Magnetic bearing
QFE** - Ciśnienie atmosferyczne na poziomie lotniska (lub na progu drogi startowej)
Lernen beginnen
Atmospheric pressure at aerodrome elevation (or at runway threshold)
QFU - Kierunek magnetyczny drogi startowej
Lernen beginnen
Magnetic orientation of runway
QNE – ciśnienie standardowe 1013,25 hPa
Lernen beginnen
Standard pressure, Pressure altitude
QNH** - Nastawienie skali wysokościomierza na ciśnienie, przy którym wskaże on po wylądowaniu wysokość bezwzględna miejsca lądowania
Lernen beginnen
Altimeter sub-scale setting to obtain elevation when on the ground
QTE - Namiar geograficzny
Lernen beginnen
True bearing
R - Strefa ograniczona (uzupełniony o oznacznik)
Lernen beginnen
Restricted area (followed by identification)
RA - Zalecany manewr uniknięcia kolizji
Lernen beginnen
Resolution advisory
RAC – przepisy ruchu lotniczego i służb ruchu lotniczego
Lernen beginnen
Rules of the air and air traffic services
RAI - Światła wskazujące kierunek drogi startowe
Lernen beginnen
Runway alignment indicator
RATSPC - Rejonowy ośrodek planowania ruchu lotniczego
Lernen beginnen
Regional ATS planning center
RB - Łódź ratownicza
Lernen beginnen
Rescue boat
RCA - Osiągnąć wysokość bezwzględną przelotu
Lernen beginnen
Reach cruising altitude
RCC – Ośrodek koordynacji poszukiwania i ratownictwa lotniczego
Lernen beginnen
Rescue Coordination Centre
RCF – Utrata łączności radiowej (oznacznik rodzaju depeszy)
Lernen beginnen
Radiocomunication Failure (message type designator)
RCH - Osiągnąć lub osiąganie
Lernen beginnen
Reach or reaching
RCL – linia centralna drogi startowej
Lernen beginnen
Runway Centre Line
RCLL – Światła linii centralnej drogi startowej
Lernen beginnen
Runway Centre Line Lights
RCLR - Zmiana zezwolenia
Lernen beginnen
Recleared
RDH – Wysokość podstawy odniesienia (dla ILS)
Lernen beginnen
Reference Datum Height (for ILS)
REC - Odbierać lub odbiornik
Lernen beginnen
Receive or receiver
REG – Rejestracja
Lernen beginnen
Registration
REP – Meldunek lub meldowanie lub punkt meldowania
Lernen beginnen
Report or reporting or reporting point
RERTE - Zmiana trasy
Lernen beginnen
Reroute
RERTE - zmiana trasy
Lernen beginnen
re-route
REQ – Prośba, prosić lub żądany
Lernen beginnen
Request or requested
RFP - Zastępczy plan lotu
Lernen beginnen
Replacement flight plan
RIF – Zmiana zezwolenia podczas lotu
Lernen beginnen
Reclearance In Flight
RL - Zgłoś opuszczenie
Lernen beginnen
Report leaving
RLA - Przekaż do
Lernen beginnen
Relay to
RLCE – Żadać zmiany poziomu na trasie
Lernen beginnen
Request Level Change En-route
RMI – radiokompas
Lernen beginnen
radio magnetic indicator
RMK - Uwaga/zgłosić uwagę
Lernen beginnen
Remark
RMZ - Strefa obowiązkowej łącznośc
Lernen beginnen
Radio communication mandatory zone
RNAV* - Nawigacja obszarowa (wymawiać „AR-NAW”)
Lernen beginnen
Area navigation
RNP** - Wymagane charakterystyki nawigacyjne
Lernen beginnen
Required navigation performance
ROC - Prędkość wznoszenia
Lernen beginnen
Rate of climb
ROD - Prędkość zniżania
Lernen beginnen
Rate of descent
RPI** - Zobrazowanie radarowe pozycji
Lernen beginnen
Radar position indicator
RPL – Powtarzalny Plan Lotu
Lernen beginnen
Repetitive Flight Plan
RQA - Depesza zamawiająca przestrzeń powietrzną
Lernen beginnen
Airspace request
RQMNTS - Wymagania, potrzeby
Lernen beginnen
Requirements
RQP – Żądanie planu lotu (oznacznik rodzaju depeszy)
Lernen beginnen
Request Flight Plan (message type designator)
RQS – Żądanie uzupełnienia planu lotu (oznacznik rodzaju depeszy)
Lernen beginnen
Request Supplementary Flight Plan (message type designator)
RR - Zgłoś osiągnięcie
Lernen beginnen
Report reaching
RSCD - Stan nawierzchni drogi startowej
Lernen beginnen
Runway surface condition
RSR – Trasowy radar dozorowania
Lernen beginnen
En-route surveillance radar
RTE – Trasa
Lernen beginnen
Route
RTF – Radiotelefon
Lernen beginnen
Radiotelephone
RVR** – Zasięg widzialności wzdłuż drogi startowej
Lernen beginnen
Runway Visual Range
RWY – droga startowa, pas startowy
Lernen beginnen
runway

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.