RM - wstępowanie i występowanie

 0    30 Datenblatt    Monika1980
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage język polski Antworten język polski
Co robi Żołnierz, przed którym przechodzi przełożony* (starszy), oraz jego sąsiedzi (jeden z prawej i jeden z lewej strony)?
Lernen beginnen
przyjmują postawę zasadniczą. Powracają do postawy swobodnej, gdy przełożony minie prawego (lewego) sąsiada.
Co robi żołnierz wywołany z pierwszego szeregu, np.: „Szeregowy Wierzbicki"?
Lernen beginnen
przyjmuje postawę zasadniczą i odpowiada głośno „Jestem".
Co robi żołnierz pierwszego szeregu na komendę „WYSTĄP" i żołnierz stojący za nim w drugim szeregu?
Lernen beginnen
występuje trzy kroki na wprost i staje w postawie zasadniczej, a na jego miejsce wstępuje natychmiast stojący za nim żołnierz z drugiego szeregu (stawiając dwa kroki).
Ile kroków stawia żołnierz drugiego szeregu, wstępując na miejsce tego, który wystąpił z pierwszego szeregu?
Lernen beginnen
dwa kroki
Co robi żołnierz wskazany bez podania nazwiska?
Lernen beginnen
wymienia swój stopień wojskowy i nazwisko.
Ile kroków robi żołnierz wywołany z drugiego szeregu?
Lernen beginnen
występuje pięć kroków; dwa kroki - krokiem zwykłym, trzy następne zaś - krokiem defiladowym.
Jaka jest pierwsza rzecz, którą robi żołnierz wywołany z drugiego szeregu?
Lernen beginnen
robi wykrok lewą nogą, lewą ręką dotyka lewego ramienia swojego poprzednika, po czym cofa lewą nogę do prawej.
Co na dotyk w lewe ramię robi żołnierz pierwszego szeregu?
Lernen beginnen
robi prawą nogą krok w prawo w skos do przodu. Po przejściu wywołanego wraca na swoje miejsce, dając lewą nogą krok w lewo w skos do tyłu.
Co robi żołnierz pierwszego szeregu, gdy wywołany wraca na swoje miejsce
Lernen beginnen
prawą nogą krok w prawo w skos do przodu. Uważa przy tym, aby krok w prawo w skos zrobić równocześnie z wykonaniem zwrotu w tył przez powracającego żołnierza.
Co robi wywołany na komendę „WSTĄP"?
Lernen beginnen
w tył zwrot, wraca na swoje miejsce w taki sam sposób, jak podczas występowania i przyjmuje taką postawę, jak pododdział.
Czy komendy „WYSTĄP" i „WSTĄP" podaje się również grupie żołnierzy?
Lernen beginnen
tak
Jeżeli komenda „WYSTĄP" dotyczy kilku żołnierzy stojących w pierwszym szeregu, to występują oni jednocześnie czy po kolei?
Lernen beginnen
jednocześnie
Jeżeli komenda „WYSTĄP" dotyczy kilku żołnierzy stojących obok siebie w drugim szeregu, to występują oni jednocześnie czy po kolei?
Lernen beginnen
kolejno, zaczynając od prawego
Jeżeli komenda „WYSTĄP" dotyczy kilku żołnierzy Nie stojących obok siebie w drugim szeregu, to występują oni jednocześnie czy po kolei?
Lernen beginnen
jednocześnie
Co robi na komendę „WSTĄP" grupa wywołanych żołnierzy?
Lernen beginnen
wywołani żołnierze robią w tył zwrot i wracają na swoje miejsce jednocześnie lub w kolejności występowania z szyku.
Na ile kroków przed szyk występuje żołnierz w wypadku ustawienia pododdziału w wąskim miejscu (korytarzu itp.)?
Lernen beginnen
jeden krok
Co robi żołnierz wywołany z trzeciego szeregu lub z kolumny w miejscu, na komendę „WYSTĄP"?
Lernen beginnen
przechodzi za plecami żołnierzy swojego szeregu na prawą stronę kolumny lub na stronę wskazaną przez dowódcę. Następnie - maszerując wzdłuż skrzydła trójszeregu lub wzdłuż kolumny - występuje trzy kroki przed front szyku.
Co robi żołnierz wywołany z czoła kolumny w miejscu, na komendę „WYSTĄP" i co robi żołnierz kryjący go?
Lernen beginnen
występuje trzy kroki przed front szyku, a na jego miejsce wstępuje żołnierz kryjący go.
Jak występuje żołnierz wywołany z drugiego szeregu kolumny?
Lernen beginnen
występuje w sposób podany dla dwuszeregu.
Co robi żołnierz wywołany z kolumny w marszu?
Lernen beginnen
przechodzi za plecami żołnierzy swojego szeregu na prawą stronę kolumny i maszeruje na wysokości swojego szeregu w odstępie jednego kroku od prawoskrzydłowego.
Co robi żołnierz wywołany w marszu do przełożonego?
Lernen beginnen
podchodzi do niego z lewej strony. Jeżeli przełożony nie zatrzyma się, maszeruje obok niego (na tej samej wysokości) i po oddaniu honorów melduje się w marszu.
Co robi żołnierz wywołany w marszu do przełożonego na komendę „WSTĄP”?
Lernen beginnen
oddaje honory, zatrzymuje się i po zwrocie w miejscu w odpowiednim kierunku wraca na swoje miejsce w szyku.
Co robi żołnierz nie znajdujący się w szyku na komendę „DO MNIE" lub np.: „Do kapitana Mrozowskiego"?
Lernen beginnen
idzie krokiem zwykłym najkrótszą drogą do wzywającego, zatrzymuje się trzy kroki przed nim w postawie zasadniczej, oddaje honory i melduje się, np.: „Panie kapitanie, melduję się na rozkaz".
Jak się zachowuje żołnierz wywołany z szyku w miejscu?
Lernen beginnen
opuszcza go jak przy występowaniu. Dalsze czynności wykonuje jak żołnierz wywołany spoza szyku.
Jak się zachowuje żołnierz wywołany z szyku w miejscu na komendę „WSTĄP"?
Lernen beginnen
oddaje honory, robi zwrot w miejscu we właściwym kierunku i krokiem zwykłym wraca najkrótszą drogą na swoje miejsce.
Czy żołnierz z bronią wywołany z szyku zmienia jej położenie?
Lernen beginnen
nie, chyba że na rozkaz dowódcy.
Co robi żołnierz wywołany z szyku, który na rozkaz dowódcy zmienił jej położenie po powrocie do szyku?
Lernen beginnen
przenosi ją w takie położenie, w jakim trzyma ją pododdział.
Zachowanie na komendę „Czapkę (beret, furażerkę) - ZDEJMIJ"
Lernen beginnen
żołnierz zdejmuje nakrycie głowy prawą ręką i przekłada je do lewej, swobodnie opuszczonej ręki. Trzyma je stroną wewnętrzną do siebie, orzełkiem do przodu (furażerkę – złożoną orzełkiem do przodu).
Zachowanie na komendę „Czapkę (beret, furażerkę) - WŁÓŻ"
Lernen beginnen
żołnierz chwyta prawą ręką za daszek czapki (obrzeże beretu, furażerki) i dwiema rękami nakłada ją na głowę.
Kiedy nie podaje się komend „Czapkę (beret, furażerkę) - ZDEJMIJ" i Czapkę (beret, furażerkę) - WŁÓŻ"?
Lernen beginnen
gdy żołnierz ma zajętą rękę (lub obie ręce).

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.