RO wzajemne zwracanie się żołnierzy

2  1    13 Datenblatt    Monika1980
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage język polski Antworten język polski
W czasie służby żołnierze zwracają się do siebie używając
Lernen beginnen
przed stopniem wojskowym formy „PAN” lub „PANI”.
Żołnierz zwracający się do innego żołnierza wymienia jego stopień w formie
Lernen beginnen
skróconej np. wracając się do starszego szeregowego (marynarza) „PANIE/PANI SZEREGOWY/MARYNARZU”, starszego kaprala mówi – „PANIE KAPRALU/MAT” lub „PANI KAPRAL/MAT”.
Jak żołnierz zwraca się do podporucznika?
Lernen beginnen
panie poruczniku
Jak żołnierz zwraca się do komandora porucznika
Lernen beginnen
panie komandorze
Meldując się lub przedstawiając, żołnierz wymienia swój stopień w brzmieniu
Lernen beginnen
pełnym
Co robi żołnierz – zwracając się do przełożonego lub starszego i co robi przełożony?
Lernen beginnen
przyjmuje postawę zasadniczą i oddaje honory. Przełożony (starszy) zezwala na przyjęcie postawy swobodnej.
Kto i kiedy stosuje zwrot „CZOŁEM PANIE PORUCZNIKU (PANI PORUCZNIK)”?
Lernen beginnen
przełożony podczas witania się lub żegnania, przełożony (starszy)
Odpowiedź na „CZOŁEM PANIE PORUCZNIKU (PANI PORUCZNIK)”
Lernen beginnen
„CZOŁEM” lub „CZOŁEM PANIE PREZYDENCIE (PANI PREZYDENT)”, (ministrze /-er/, generale /-ał/, pułkowniku /-nik/, itp.
Czy młodszy może z własnej inicjatywy użyć zwrotu CZOŁEM?
Lernen beginnen
nie
Chcąc zwrócić się do żołnierza przebywającego w obecności przełożonego (starszego), należy
Lernen beginnen
prosić o pozwolenie zwrócenia się, np. „PANIE PUŁKOWNIKU (PANI PUŁKOWNIK) proszę o pozwolenie zwrócenia się do Pana majora Kowalskiego (Pani major Kowalskiej)”.
Kiedy nie trzeba prosić o pozwolenie zwrócenia się do innego żołnierza?
Lernen beginnen
w miejscach, okolicznościach i wypadkach uzasadnionych specyfiką wykonywania czynności wymagających koncentracji uwagi lub natychmiastowego działania
Jeżeli na pytanie przełożonego lub starszego należy odpowiedzieć twierdząco, żołnierz odpowiada:
Lernen beginnen
„Tak”, „Tak jest”, „Wiem”, „Zrozumiałem”,
Jeżeli na pytanie przełożonego lub starszego należy odpowiedzieć przecząco, żołnierz odpowiada
Lernen beginnen
„Nie”, „Nie wiem”, „Nie zrozumiałem”.

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.