środki stylistylistyczne

 0    35 Datenblatt    omadzia14
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage język polski Antworten język polski
Alegioria
Lernen beginnen
to zestaw motywów, który poza znaczeniem dosłownym ma tez inne, ukryte.np. człowiek z kosą, oznaczający śmierć.
Aliteracja
Lernen beginnen
to powtórzenie się liter na początku sąsiadujących ze sobą wyrazów.np. Mama ma maki
Aluzja literacka
Lernen beginnen
to nawiązanie w jednym utworze o drugiego. np Biblio Ojczyzno Moja nawiązanie do Pana Tadeusza.
Anafora
Lernen beginnen
powtórzenie się tych samych wyrazów na poczatku wersów jeden pod drugim.np. czego czego
Animizacja
Lernen beginnen
Ożywienie. Nadanie przedmiotom, zwierzętom, zjawiską cech istot żywych.np. stół szczeka.
Antonim
Lernen beginnen
wyraz o znaczeniu przeciwstawnym.np. zimny-ciepły, miły-niemiły.
Apostrofa
Lernen beginnen
to uroczysty zwrot do busta, zjawiska, przedmiotu.
Archaizm
Lernen beginnen
to wyraz stary, nie uywany już.
Elipsa
Lernen beginnen
to pominięcie w zdaniu pewnego elementu który nie zmienia znaczenia tego zdania.np. ona jest wysoka a ty niski.
Epifora
Lernen beginnen
powtórzenie sie tych samych wyrazów na końcu wersów jeden pod drugim np... kotek ... kotek
Epitet
Lernen beginnen
określenie.np. różowa świnia
Eufenizm
Lernen beginnen
wyrazy łagodzące znaczenie.np. śmierdzi-brzydko pachnie
Hiperbola
Lernen beginnen
wyolbrzymienie.np. gigantyczny-duży
Homonim
Lernen beginnen
wyrazy które mają podobne brzmienie ale inne znaczenie np gołąbek, zamek
Instrumentacja głoskowa
Lernen beginnen
liczne nagromadzenie tych samych głosek w sąsiadujących ze sobą wyrazach.np. król karol kupił królowej Karolinie korale koloru koralowego.
Inwersja
Lernen beginnen
szyk przestawy wyrazów. np chleba dzisiaj nie kupiłem
Inwokacja
Lernen beginnen
rozbudowana apostrofa.np. inwokacja w Panu Tadeuszu.
Metafora
Lernen beginnen
przenośnia.
Neologizm
Lernen beginnen
wyraz nowy stworzy na potrzeby utworu np. Mironczarnia.
Oksymoron
Lernen beginnen
to epitet o znaczeniu przeciwstawnym.np. suchy ocean, biały murzyn, ciepłe lody.
Parafraza
Lernen beginnen
swobodna przeróbka tekstu lub tłumaczenia
Peryfraza
Lernen beginnen
omówienie, zastąpinie wyrazu jego opisem.np. pies- zwierze które szczeka.
Parentaza
Lernen beginnen
zdanie wtrącone. Najczęściej w nawiasach.
Personifikacja
Lernen beginnen
uosobienie. nadanie przedmionom, zwierzętom zjawiskom cech ludzkich.np. kot maluje.
Przerzutnia
Lernen beginnen
przeniesienie części mysli zawartym w jednym wersie do drugiego.
Pytanie retoryczne
Lernen beginnen
pytanie pozorne, na które nie oczenuje się odpowiedzi.
Synestezja
Lernen beginnen
przypisywanie jednemu zmysłowi cech innego zmysłu.np. jeść oczami, cisza szarości.
Symbol
Lernen beginnen
to znak który poza znaczeniem dosłownym ma znaczenie ukryte. więcej niż jedno.np. serce.
Synonim
Lernen beginnen
to wyraz bliskoznaczyny, ma podobne znaczenie ale inne brzmienie.np. ładny-śliczny. duży-wielki
Wyliczenie
Lernen beginnen
wymienienie szeregu wyrazów zdań pojęć. np. wielki ciężki czarny kamień.
Powtórzenie
Lernen beginnen
to powielenie pewnych słów konstrukcji.
Pararelizm
Lernen beginnen
podobieństwo treściowe kompozycyjne w utworze literackim.
Prozaizm
Lernen beginnen
to wprowadzony do wypowiedzi poetyckiej element pochodzący z języka potocznego.
Średniówka
Lernen beginnen
wewnątrzwersowy stały przedział w wersach posiadających więcej niż osiem sylab.
Wulgaryzm
Lernen beginnen
wyraz dosadny, ordynarny.

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.