Αριθμοί - Numbers

 0    60 Datenblatt    VocApp
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
σαράντα
Lernen beginnen
fourty
διαίρεση
Lernen beginnen
division
οχτακόσια
Lernen beginnen
eight hundred
ενενήντα-εννιά
Lernen beginnen
ninety-nine
τρεις-χιλιάδες
Lernen beginnen
three thousand
δεκαοχτώ
Lernen beginnen
eighteen
εκατόν-δέκα
Lernen beginnen
one hundred and ten
+53 Datenblatt
Die Lektion ist Teil des Kurses
"Αγγλικά:ημέρα 2"
(Insgesamt 255 Datenblatt)

Versuchen Sie, die natürlich kostenlos

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.