Και,ή,αλλά,οπότε - And, or, but, so

 0    23 Datenblatt    VocApp
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
για
Είναι ενα δώρο για σένα.
Lernen beginnen
for
It's a gift for you.
ως
Δουλεύω ως οδηγός.
Lernen beginnen
as
I work as a guide.
λίγοι
Μας έδωσαν λίγο χρόνο.
Lernen beginnen
few
also: "little"
They gave us little time.
επειδή
Δεν θέλω να ταξιδεύω με πλοίο γιατί με πιάνει ναυτία.
Lernen beginnen
because
I don't want to travel by ship because I'm seasick.
μόνο
Έχω μόνο 5 λεπτά.
Lernen beginnen
only
I have only 5 minutes.
οπότε
Πεινούσα οπότε βγήκα να φάω κάτι.
Lernen beginnen
so
I was hungry so I went out to eat something.
σε σχέση με
Είμαι πιο έξυπνος σε σχέση με εσένα.
Lernen beginnen
than
I'm more intelligent than you.
+16 Datenblatt
Die Lektion ist Teil des Kurses
"Αγγλικά:ημέρα 2"
(Insgesamt 255 Datenblatt)

Versuchen Sie, die natürlich kostenlos

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.