Χώρος - Space

 0    32 Datenblatt    VocApp
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
μαγαζί
Το μαγαζί είναι δίπλα στο σινεμά.
Lernen beginnen
shop
The shop is next to the cinema.
πόλη
Η πόλη ποτέ δεν κοιμάται.
Lernen beginnen
city
This city never sleeps.
αναχώρηση
Η αναχώρησή μας έχει καθυστερήσει.
Lernen beginnen
departure
Our departure is delayed.
μπροστά από
Υπάρχει μια πισίνα μπροστά από το ξενοδοχείο.
Lernen beginnen
in front of
There's a swimming pool in front of the hotel.
άφιξη
Μπορείς να το ελεγξεις στον πίνακα αφίξεων.
Lernen beginnen
arrival
You can check that on the arrivals board.
Στρίψε δεξιά.
Lernen beginnen
Turn right.
Συνέχισε ευθεία.
Lernen beginnen
Go straight on.
+25 Datenblatt
Die Lektion ist Teil des Kurses
"Αγγλικά:ημέρα 2"
(Insgesamt 255 Datenblatt)

Versuchen Sie, die natürlich kostenlos

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.