Χρήσιμες φράσεις - Useful phrases

 0    19 Datenblatt    VocApp
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
Είναι αλήθεια.
Lernen beginnen
That's true.
Τέλεια.
Lernen beginnen
Sounds great.
Δεν συμφωνώ.
Lernen beginnen
I don't agree.
Βοήθεια!
Lernen beginnen
Help!
Τι μπορούμε να φάμε εδώ;
Lernen beginnen
What can we eat here?
Δεν μιλάω αγγλικά πολύ καλα.
Lernen beginnen
I don't speak English very well.
Εντάξει.
Lernen beginnen
All right.
+12 Datenblatt
Die Lektion ist Teil des Kurses
"Αγγλικά:ημέρα 2"
(Insgesamt 255 Datenblatt)

Versuchen Sie, die natürlich kostenlos

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.