Μια τυπική συζήτηση από βιβλίο μαθητών;) - A typical conversation from a student's book;)

 0    15 Datenblatt    VocApp
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
Ποια είναι η δουλειά σου;
Lernen beginnen
What is your job?
Δεν καπνίζω.
Lernen beginnen
I don't smoke.
Απο που είσαι;
Lernen beginnen
Where are you from?
Πόσο χρονών είσαι;
Lernen beginnen
How old are you?
Καπνίζεις τσιγάρα;
Lernen beginnen
Do you smoke cigarettes?
Που μένεις;
Lernen beginnen
Where do you live?
Το όνομά μου είναι Αδάμ.
Lernen beginnen
My name is Adam.
+8 Datenblatt
Die Lektion ist Teil des Kurses
"Αγγλικά:ημέρα 2"
(Insgesamt 255 Datenblatt)

Versuchen Sie, die natürlich kostenlos

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.