Χρήσιμα Ουσιαστικά - Useful nouns

 0    36 Datenblatt    VocApp
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
αμάξι
Που μπορώ να νοικιάσω ένα αυτοκίνητο?
Lernen beginnen
car
Where can I rent a car?
πορτοφόλι
Που είναι το πορτοφόλι σου?
Lernen beginnen
wallet
Where is your wallet?
πάρτυ
Ας πάμε στο πάρτυ!
Lernen beginnen
party
Let's go to a party!
πρόσωπο
Εχει τόσο όμορφο πρόσωπο.
Lernen beginnen
face
She has such a beautiful face.
λεωφορείο
Το λεωφορείο φεύγει στις 8 π.μ.
Lernen beginnen
bus
The bus leaves at 8 a.m.
κτίριο
Το σινεμά είναι σε αυτό το κτίριο.
Lernen beginnen
building
The cinema is in that building.
πληροφορία
Που μπορώ να βρω περισσότερες πληροφορίες?
Lernen beginnen
information
Where can I get more information?
+29 Datenblatt
Die Lektion ist Teil des Kurses
"Αγγλικά:ημέρα 2"
(Insgesamt 255 Datenblatt)

Versuchen Sie, die natürlich kostenlos

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.