Business Romanian - Presentations
Englishlimba română
€19.99
/ Jahr

Business Romanian - Presentations
Do you want to work in a multinational environment, but you still need to improve your English language skills?

Learn how to write an amazing English presentation!
Improve your English vocabulary and brag about it!
Learn business vocabulary and practice it easily!
Sound like a professional and be confident about your presentation skills!
versuchen Sie es kostenlos (20 Datenblatt) oder Kaufen Sie vollen Zugang
Introduction - IntroducereIntroduction - Introducere  
13 Datenblatt
Topic - SubiectTopic - Subiect  
14 Datenblatt
Giving the outline of your presentation - Oferirea schiței prezentării taleGiving the outline of your presentation - Oferirea schiței prezentării...  
24 Datenblatt
Introducing your first main point - Introducerea primei tale idei principaleIntroducing your first main point - Introducerea primei tale idei prin...  
11 Datenblatt
Referring to research - Referire la cercetareReferring to research - Referire la cercetare  
12 Datenblatt
Referring to visual data - Referire la date vizualeReferring to visual data - Referire la date vizuale  
13 Datenblatt
Presenting a point of view - Prezentarea unui punct de vederePresenting a point of view - Prezentarea unui punct de vedere  
15 Datenblatt
Emphasizing important point - Evidențierea punctelor importanteEmphasizing important point - Evidențierea punctelor importante  
11 Datenblatt
Alle Klassen (23)

Wszystkie kursy są objęte gwarancją zwrotu 100% zapłaconej ceny.

Do skorzystania z gwarancji nie jest wymagane przedstawienia żadnego powodu.

Z tej gwarancji mogą Państwo skorzystać w ciągu 30 dni od daty zakupu.

Pieniądze zostaną zwrócone na konto najpóźniej w ciągu 30 dni od kiedy dostanę informację, że chcą Państwo skorzystać z tej gwarancji.

Informacja o chęci skorzystania z gwarancji może zostać przesłana pocztą bądź e-mailem.

Marcin Młodzki, członek zarządu
(Warszawa, 1. października 2018)

VocApp Sp. z o.o.
ul. Mielczarskiego 8/58 | 02-798 Warszawa
NIP: 951 245 79 19 | REGON: 369727696

vocapp@vocapp.com


Adresse

VocApp Sp. z o.o.
ul. Mielczarskiego 8/58
02-798 Warszawa

NIP: 951 245 79 19
REGON: 369727696


Datenblatt