RO droga służbowa

 0    8 Datenblatt    Monika1980
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage język polski Antworten język polski
Droga służbowa polega
Lernen beginnen
na ustnym lub pisemnym przekazywaniu rozkazów, decyzji od wyższego przełożonego poprzez kolejnych przełoż., do wykonawcy oraz przyjmowaniu meldunk. od podwładnych – poprzez wszystkich kolejnych przełożonych aż do tego, który sprawę rozstrzyga.
Czy żołnierz jest zobowiązany do przestrzegania drogi służbowej?
Lernen beginnen
z wyjątkiem przypadków określonych w pkt. 111.
Drogę służbową można pominąć w sprawach 1
Lernen beginnen
nie cierpiących zwłoki, o czym należy zameldować (powiadomić) pominiętemu bezpośredniemu przełożonemu;
Drogę służbową można pominąć w sprawach 2
Lernen beginnen
naruszenia zasad poszanowania godności osobistej, nietykalności cielesnej oraz zaistnienia mobbingu lub molestowania seksualnego;
Drogę służbową można pominąć w sprawach 3
Lernen beginnen
dotyczących pozbawienia lub ograniczenia należnych uprawnień lub nadużycia przez przełożonego uprawnień służbowych;
Drogę służbową można pominąć w sprawach 4
Lernen beginnen
określonych w wojskowych przepisach dyscyplinarnych;
Drogę służbową można pominąć w sprawach 5
Lernen beginnen
skarg i wniosków, o których mowa w dziale VIII Kodeksu postępowania administracyjnego;
Drogę służbową można pominąć w sprawach 6
Lernen beginnen
innych, określonych w odrębnych przepisach.

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.