RO raport służbowy

 0    6 Datenblatt    Monika1980
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage język polski Antworten język polski
W celu rozpatrzenia spraw służbowych lub osobistych, w tym także skarg, wniosków i zażaleń żołnierzy, przełożeni przyjmują podwładnych
Lernen beginnen
do raportu służbowego indywidualnie, w wyznaczonym czasie tak, aby w sprawach pilnych żołnierz mógł być przedstawiony do raportu do dowódcy jednostki w ciągu jednego dnia.
Do raportu służbowego u przełożonego wyższego szczebla przedstawia podwładnego
Lernen beginnen
przełożony o szczebel niższy od przyjmującego raport np. „PANIE MAJORZE (PANI MAJOR), przedstawiam do raportu służbowego porucznika Kowalskiego (porucznik Kowalską) w sprawie...”.
Po przedstawieniu do raportu przedstawiony (w miarę potrzeby)
Lernen beginnen
uzasadnia powód raportu lub składa wyjaśnienia (odpowiada na pytania) przyjmującemu raport.
U bezpośredniego przełożonego żołnierz melduje się do raportu
Lernen beginnen
samodzielnie.
Czy żołnierz może być wysłuchany bez udziału przedstawiającego do raportu służbowego?
Lernen beginnen
w uzasadnionych wypadkach
Do raportu służbowego żołnierze stają w ubiorach ustalonych
Lernen beginnen
przez przyjmującego raport.

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.