Collocations with the verb "to keep" – kolokacje z czasownikiem "to keep"

4.2  3    40 Datenblatt    VocApp
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
utrzymywać kondycję
Ćwiczę 3 razy w tygodniu, żeby utrzymać kondycję.
Lernen beginnen
keep fit
I exercise three times a week to keep fit.
zachowywać spokój
Zachowała spokój mimo, iż bardzo ją obraził.
Lernen beginnen
keep cool
She kept cool despite the fact that he offended her greatly.
trzymać coś w tajemnicy
Kasia długo trzymała informację o rozwodzie w tajemnicy.
Lernen beginnen
keep something quiet
Kate has kept the news about her divorce quiet for a long time.
zachować godność
Pacjentom w polskich szpitalach trudno jest zachować godność.
Lernen beginnen
keep one's dignity
It's difficult for patients in polish hospitals to keep their dignity.
trzymać dystans
Po roku on wciąż trzymał dystans w stosunku do mnie.
Lernen beginnen
keep one's distance
After a year he still kept his distance from me.
trzymać się ciepło
Nie wiem, co założyć, żeby czuć się ciepło w tak zimny dzień.
Lernen beginnen
keep warm
I don't know what to wear to keep warm on such a cold day.
podtrzymywać rozmowę
Ciężko z nim podtrzymywać rozmowę, to typowy milczek.
Lernen beginnen
keep the ball rolling
It's not easy to keep the ball rolling when talking to him, he's man of few words.
+33 Datenblatt
Die Lektion ist Teil des Kurses
"Kolokacje z czasownikami angielskimi"
(Insgesamt 1.173 Datenblatt)

Versuchen Sie, die natürlich kostenlos

Der Kurs beinhaltet auch die folgenden Sätze von Lernkarten:

Collocations with the verb "to break" – kolokacje z czasownikiem "to break"Collocations with the verb "to catch" – kolokacje z czasownikiem "to catch"Collocations with the verb "to come" – kolokacje z czasownikiem "to come"Collocations with the verb "to do" – kolokacje z czasownikiem "to do"Collocations with the verb "to get" – kolokacje z czasownikiem "to get"Collocations with the verb "to give" – kolokacje z czasownikiem "to give"Collocations with the verb "to go" – kolokacje z czasownikiem "to go"Collocations with the verb "to have" – kolokacje z czasownikiem "to have"Collocations with the verb "to make" – kolokacje z czasownikiem "to make"Collocations with the verb "to miss" – kolokacje z czasownikiem "to miss"Collocations with the verb "to pay" – kolokacje z czasownikiem "to pay"Collocations with the verb "to run" – kolokacje z czasownikiem "to run"Collocations with the verb "to save" – kolokacje z czasownikiem "to save"Collocations with the verb "to start" – kolokacje z czasownikiem "to start"Collocations with the verb "to take" – kolokacje z czasownikiem "to take"Collocations with the verb "to tell" – kolokacje z czasownikiem "to tell"Verb collocations with "about" – kolokacje czasownikowe z "about"Verb collocations with "at" – kolokacje czasownikowe z "at"Verb collocations with "by" – kolokacje czasownikowe z "by"Verb collocations with "for" – kolokacje czasownikowe z "for"Verb collocations with "from" – kolokacje czasownikowe z "from"Verb collocations with "in" – kolokacje czasownikowe z "in"Verb collocations with "of" – kolokacje czasownikowe z "of"Verb collocations with "on" – kolokacje czasownikowe z "on"Verb collocations with "to" – kolokacje czasownikowe z "to"Verb collocations with "with" – kolokacje czasownikowe z "with""Break" vs "catch" vs "keep" collocations – kolokacje z "break", "catch", "keep""Give" vs "get" vs "pay" collocations – kolokacje z "give", "get", "pay""Go" vs "come" collocations – kolokacje z "go", "come""Have" vs "take" vs "make" vs "do" collocations – kolokacje z "have", "take", "make", "do""Make" vs "do" collocations – kolokacje z "make", "do""Miss" vs "run" vs "start" vs "tell" – kolokacje z "miss", "run", "start", "tell""About" vs "of" verb collocations – kolokacje czasownikowe z "about", "of""For" vs "to" verb collocations – kolokacje czasownikowe z "for", "to""On" vs "at" vs "in" verb collocations – kolokacje czasownikowe z "on", "at", "in""With" vs "by" vs "from" verb collocations – kolokacje czasownikowe z "with", "by", "from"

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.