Verb collocations with "about" – kolokacje czasownikowe z "about"

4.5  1    29 Datenblatt    VocApp
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
mówić o czymś
Dyrektor mówił o planach firmy na następny rok.
Lernen beginnen
talk about something
The director was talking about the company's plans for the next year.
cieszyć się z czegoś
Kasia cieszyła się z prezentów urodzinowych.
Lernen beginnen
be happy about something
Kate was happy about her birthday presents.
śmiać się z czegoś
Później śmieliśmy się z tej sytuacji, ale wcześniej byliśmy wściekli.
Lernen beginnen
laugh about something
Later we laughed about the situation but earlier we were furious.
troszczyć się o kogoś/przejmować się czymś
Monika bardzo troszczy się o swoją mamę.
Lernen beginnen
care about somebody/something
Monica cares about her mum very much.
być o coś złym
Ania jest zła o moje wcześniejsze wyjście z jej imprezy.
Lernen beginnen
be angry about something
Ann is angry about my leaving the party early.
myśleć o czymś
Dużo ostatnio myślałam o wyjeździe za granicę na stałe.
Lernen beginnen
think about something
Lately, I have been thinking much about going abroad for good.
przepraszać za coś
Chciałabym cię przeprosić za złe zachowanie.
Lernen beginnen
be sorry about something
I'd like to say I'm sorry about my bad behaviour.
+22 Datenblatt
Die Lektion ist Teil des Kurses
"Kolokacje z czasownikami angielskimi"
(Insgesamt 1.173 Datenblatt)

Versuchen Sie, die natürlich kostenlos

Der Kurs beinhaltet auch die folgenden Sätze von Lernkarten:

Collocations with the verb "to break" – kolokacje z czasownikiem "to break"Collocations with the verb "to catch" – kolokacje z czasownikiem "to catch"Collocations with the verb "to come" – kolokacje z czasownikiem "to come"Collocations with the verb "to do" – kolokacje z czasownikiem "to do"Collocations with the verb "to get" – kolokacje z czasownikiem "to get"Collocations with the verb "to give" – kolokacje z czasownikiem "to give"Collocations with the verb "to go" – kolokacje z czasownikiem "to go"Collocations with the verb "to have" – kolokacje z czasownikiem "to have"Collocations with the verb "to keep" – kolokacje z czasownikiem "to keep"Collocations with the verb "to make" – kolokacje z czasownikiem "to make"Collocations with the verb "to miss" – kolokacje z czasownikiem "to miss"Collocations with the verb "to pay" – kolokacje z czasownikiem "to pay"Collocations with the verb "to run" – kolokacje z czasownikiem "to run"Collocations with the verb "to save" – kolokacje z czasownikiem "to save"Collocations with the verb "to start" – kolokacje z czasownikiem "to start"Collocations with the verb "to take" – kolokacje z czasownikiem "to take"Collocations with the verb "to tell" – kolokacje z czasownikiem "to tell"Verb collocations with "at" – kolokacje czasownikowe z "at"Verb collocations with "by" – kolokacje czasownikowe z "by"Verb collocations with "for" – kolokacje czasownikowe z "for"Verb collocations with "from" – kolokacje czasownikowe z "from"Verb collocations with "in" – kolokacje czasownikowe z "in"Verb collocations with "of" – kolokacje czasownikowe z "of"Verb collocations with "on" – kolokacje czasownikowe z "on"Verb collocations with "to" – kolokacje czasownikowe z "to"Verb collocations with "with" – kolokacje czasownikowe z "with""Break" vs "catch" vs "keep" collocations – kolokacje z "break", "catch", "keep""Give" vs "get" vs "pay" collocations – kolokacje z "give", "get", "pay""Go" vs "come" collocations – kolokacje z "go", "come""Have" vs "take" vs "make" vs "do" collocations – kolokacje z "have", "take", "make", "do""Make" vs "do" collocations – kolokacje z "make", "do""Miss" vs "run" vs "start" vs "tell" – kolokacje z "miss", "run", "start", "tell""About" vs "of" verb collocations – kolokacje czasownikowe z "about", "of""For" vs "to" verb collocations – kolokacje czasownikowe z "for", "to""On" vs "at" vs "in" verb collocations – kolokacje czasownikowe z "on", "at", "in""With" vs "by" vs "from" verb collocations – kolokacje czasownikowe z "with", "by", "from"

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.