Collocations with the verb "to run" – kolokacje z czasownikiem "to run"

5  1    28 Datenblatt    VocApp
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
być cechą rodzinną
Skąpstwo jest naszą cechą rodzinną.
Lernen beginnen
run in the family
Being stingy runs in the family.
uruchamiać program
Najpierw ściągnij, następnie zapisz na pulpicie i na końcu uruchom program.
Lernen beginnen
run a program
First, download the program, then save it on the desktop and finally run it.
prowadzić działalność gospodarczą
Pan Kowalski prowadzi działalność gospodarczą od 2000 r.
Lernen beginnen
run a business
Mr Kowalski has been running his business since 2000.
pójść zgodnie z planem
Wszystko idzie zgodnie z planem i lecę na stypendium do USA.
Lernen beginnen
run according to plan
Everything is running according to plan and I'm going to the USA for a scholarship.
pełnić misję
Siostry Miłosierdzia prowadzą misję w Afryce.
Lernen beginnen
run a mission
The Sisters of God's Mercy run a mission in Africa.
pójść gładko
Kuba obawiał się spotkania z szefem, ale poszło gładko.
Lernen beginnen
run smoothly
Jacob was afraid of a meeting with his boss but it ran smoothly.
trzymać wszystko silną ręką
Mój tata lubi trzymać wszystko silną ręką, więc nie waż mu się sprzeciwiać.
Lernen beginnen
run a tight ship
My dad likes running a tight ship so don't dare to oppose him.
+21 Datenblatt
Die Lektion ist Teil des Kurses
"Kolokacje z czasownikami angielskimi"
(Insgesamt 1.173 Datenblatt)

Versuchen Sie, die natürlich kostenlos

Der Kurs beinhaltet auch die folgenden Sätze von Lernkarten:

Collocations with the verb "to break" – kolokacje z czasownikiem "to break"Collocations with the verb "to catch" – kolokacje z czasownikiem "to catch"Collocations with the verb "to come" – kolokacje z czasownikiem "to come"Collocations with the verb "to do" – kolokacje z czasownikiem "to do"Collocations with the verb "to get" – kolokacje z czasownikiem "to get"Collocations with the verb "to give" – kolokacje z czasownikiem "to give"Collocations with the verb "to go" – kolokacje z czasownikiem "to go"Collocations with the verb "to have" – kolokacje z czasownikiem "to have"Collocations with the verb "to keep" – kolokacje z czasownikiem "to keep"Collocations with the verb "to make" – kolokacje z czasownikiem "to make"Collocations with the verb "to miss" – kolokacje z czasownikiem "to miss"Collocations with the verb "to pay" – kolokacje z czasownikiem "to pay"Collocations with the verb "to save" – kolokacje z czasownikiem "to save"Collocations with the verb "to start" – kolokacje z czasownikiem "to start"Collocations with the verb "to take" – kolokacje z czasownikiem "to take"Collocations with the verb "to tell" – kolokacje z czasownikiem "to tell"Verb collocations with "about" – kolokacje czasownikowe z "about"Verb collocations with "at" – kolokacje czasownikowe z "at"Verb collocations with "by" – kolokacje czasownikowe z "by"Verb collocations with "for" – kolokacje czasownikowe z "for"Verb collocations with "from" – kolokacje czasownikowe z "from"Verb collocations with "in" – kolokacje czasownikowe z "in"Verb collocations with "of" – kolokacje czasownikowe z "of"Verb collocations with "on" – kolokacje czasownikowe z "on"Verb collocations with "to" – kolokacje czasownikowe z "to"Verb collocations with "with" – kolokacje czasownikowe z "with""Break" vs "catch" vs "keep" collocations – kolokacje z "break", "catch", "keep""Give" vs "get" vs "pay" collocations – kolokacje z "give", "get", "pay""Go" vs "come" collocations – kolokacje z "go", "come""Have" vs "take" vs "make" vs "do" collocations – kolokacje z "have", "take", "make", "do""Make" vs "do" collocations – kolokacje z "make", "do""Miss" vs "run" vs "start" vs "tell" – kolokacje z "miss", "run", "start", "tell""About" vs "of" verb collocations – kolokacje czasownikowe z "about", "of""For" vs "to" verb collocations – kolokacje czasownikowe z "for", "to""On" vs "at" vs "in" verb collocations – kolokacje czasownikowe z "on", "at", "in""With" vs "by" vs "from" verb collocations – kolokacje czasownikowe z "with", "by", "from"

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.