Collocations with the verb "to tell" – kolokacje z czasownikiem "to tell"

3  2    16 Datenblatt    VocApp
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
kłamać
Marcin często kłamie, więc bądź ostrożny.
Lernen beginnen
tell lies
Martin often tells lies so be careful.
powiedzieć coś komuś w tajemnicy
Powiedział mi to w tajemnicy, więc nikomu nie mów.
Lernen beginnen
tell somebody something in confidence
He told me that in confidence so don't tell it to anyone.
opowiedzieć anegdotę
Po obiedzie dziadek opowiedział nam anegdotę z czasów wojny.
Lernen beginnen
tell an anecdote
After dinner grandpa told us an anecdote from the war days.
odmawiać różaniec
Moja babcia odmawia codziennie różaniec.
Lernen beginnen
tell one's beads
My granny tells her beads every day.
mówić prawdę
Staram się zawsze mówić prawdę.
Lernen beginnen
tell the truth
I always try to tell the truth.
opowiedzieć bajeczkę/wciskać kit
Nie wciskaj mi kitu, wiem, że wydałeś te pieniądze.
Lernen beginnen
tell a cock-and-bull story
Don't tell me a cock-and-bull story, I know you have spent the money.
zdradzić sekret
Po tym jak Ania zdradziła im nasz sekret, już nigdy jej nie zaufam.
Lernen beginnen
tell a secret
After Ann told them our secret I'll never trust her again.
+9 Datenblatt
Die Lektion ist Teil des Kurses
"Kolokacje z czasownikami angielskimi"
(Insgesamt 1.173 Datenblatt)

Versuchen Sie, die natürlich kostenlos

Der Kurs beinhaltet auch die folgenden Sätze von Lernkarten:

Collocations with the verb "to break" – kolokacje z czasownikiem "to break"Collocations with the verb "to catch" – kolokacje z czasownikiem "to catch"Collocations with the verb "to come" – kolokacje z czasownikiem "to come"Collocations with the verb "to do" – kolokacje z czasownikiem "to do"Collocations with the verb "to get" – kolokacje z czasownikiem "to get"Collocations with the verb "to give" – kolokacje z czasownikiem "to give"Collocations with the verb "to go" – kolokacje z czasownikiem "to go"Collocations with the verb "to have" – kolokacje z czasownikiem "to have"Collocations with the verb "to keep" – kolokacje z czasownikiem "to keep"Collocations with the verb "to make" – kolokacje z czasownikiem "to make"Collocations with the verb "to miss" – kolokacje z czasownikiem "to miss"Collocations with the verb "to pay" – kolokacje z czasownikiem "to pay"Collocations with the verb "to run" – kolokacje z czasownikiem "to run"Collocations with the verb "to save" – kolokacje z czasownikiem "to save"Collocations with the verb "to start" – kolokacje z czasownikiem "to start"Collocations with the verb "to take" – kolokacje z czasownikiem "to take"Verb collocations with "about" – kolokacje czasownikowe z "about"Verb collocations with "at" – kolokacje czasownikowe z "at"Verb collocations with "by" – kolokacje czasownikowe z "by"Verb collocations with "for" – kolokacje czasownikowe z "for"Verb collocations with "from" – kolokacje czasownikowe z "from"Verb collocations with "in" – kolokacje czasownikowe z "in"Verb collocations with "of" – kolokacje czasownikowe z "of"Verb collocations with "on" – kolokacje czasownikowe z "on"Verb collocations with "to" – kolokacje czasownikowe z "to"Verb collocations with "with" – kolokacje czasownikowe z "with""Break" vs "catch" vs "keep" collocations – kolokacje z "break", "catch", "keep""Give" vs "get" vs "pay" collocations – kolokacje z "give", "get", "pay""Go" vs "come" collocations – kolokacje z "go", "come""Have" vs "take" vs "make" vs "do" collocations – kolokacje z "have", "take", "make", "do""Make" vs "do" collocations – kolokacje z "make", "do""Miss" vs "run" vs "start" vs "tell" – kolokacje z "miss", "run", "start", "tell""About" vs "of" verb collocations – kolokacje czasownikowe z "about", "of""For" vs "to" verb collocations – kolokacje czasownikowe z "for", "to""On" vs "at" vs "in" verb collocations – kolokacje czasownikowe z "on", "at", "in""With" vs "by" vs "from" verb collocations – kolokacje czasownikowe z "with", "by", "from"

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.