Verb collocations with "from" – kolokacje czasownikowe z "from"

5  1    24 Datenblatt    VocApp
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
rezygnować z czegoś
W ubiegłym tygodniu Marcin zrezygnował z pracy.
Lernen beginnen
resign from something
Last week Martin resigned from his job.
uratować kogoś od czegoś
Musisz mi się odwdzięczyć, uratowałam cię przed złością szefa.
Lernen beginnen
save somebody from something
You have to show yourself grateful, I saved you from the boss's anger.
wyrzucić kogoś z (miejsce)
Dyrektor wyrzucił Marka ze szkoły za branie narkotyków.
Lernen beginnen
expel somebody from (place)
The head teacher has expelled Mark from school for taking drugs.
uniemożliwiać komuś/czemuś zrobienie czegoś
Brzydka pogoda uniemożliwiła mi pracę w ogrodzie.
Lernen beginnen
prevent somebody/something from doing something
Bad weather has prevented me from working in the garden.
pożyczyć coś od kogoś
Pożyczyłam samochód od Tomka wczoraj.
Lernen beginnen
borrow something from somebody
I borrowed the car from Tom yesterday.
powstrzymywać się od czegoś
Wolałabym, abyś powstrzymał się od swoich błyskotliwych komentarzy.
Lernen beginnen
refrain from something
I'd rather you refrained from your witty comments.
ukryć coś przed kimś
Starała się ukryć przed nim prawdę, ale ktoś ją wydał.
Lernen beginnen
hide something from somebody
She tried to hide the truth from him, but somebody betrayed her.
+17 Datenblatt
Die Lektion ist Teil des Kurses
"Kolokacje z czasownikami angielskimi"
(Insgesamt 1.173 Datenblatt)

Versuchen Sie, die natürlich kostenlos

Der Kurs beinhaltet auch die folgenden Sätze von Lernkarten:

Collocations with the verb "to break" – kolokacje z czasownikiem "to break"Collocations with the verb "to catch" – kolokacje z czasownikiem "to catch"Collocations with the verb "to come" – kolokacje z czasownikiem "to come"Collocations with the verb "to do" – kolokacje z czasownikiem "to do"Collocations with the verb "to get" – kolokacje z czasownikiem "to get"Collocations with the verb "to give" – kolokacje z czasownikiem "to give"Collocations with the verb "to go" – kolokacje z czasownikiem "to go"Collocations with the verb "to have" – kolokacje z czasownikiem "to have"Collocations with the verb "to keep" – kolokacje z czasownikiem "to keep"Collocations with the verb "to make" – kolokacje z czasownikiem "to make"Collocations with the verb "to miss" – kolokacje z czasownikiem "to miss"Collocations with the verb "to pay" – kolokacje z czasownikiem "to pay"Collocations with the verb "to run" – kolokacje z czasownikiem "to run"Collocations with the verb "to save" – kolokacje z czasownikiem "to save"Collocations with the verb "to start" – kolokacje z czasownikiem "to start"Collocations with the verb "to take" – kolokacje z czasownikiem "to take"Collocations with the verb "to tell" – kolokacje z czasownikiem "to tell"Verb collocations with "about" – kolokacje czasownikowe z "about"Verb collocations with "at" – kolokacje czasownikowe z "at"Verb collocations with "by" – kolokacje czasownikowe z "by"Verb collocations with "for" – kolokacje czasownikowe z "for"Verb collocations with "in" – kolokacje czasownikowe z "in"Verb collocations with "of" – kolokacje czasownikowe z "of"Verb collocations with "on" – kolokacje czasownikowe z "on"Verb collocations with "to" – kolokacje czasownikowe z "to"Verb collocations with "with" – kolokacje czasownikowe z "with""Break" vs "catch" vs "keep" collocations – kolokacje z "break", "catch", "keep""Give" vs "get" vs "pay" collocations – kolokacje z "give", "get", "pay""Go" vs "come" collocations – kolokacje z "go", "come""Have" vs "take" vs "make" vs "do" collocations – kolokacje z "have", "take", "make", "do""Make" vs "do" collocations – kolokacje z "make", "do""Miss" vs "run" vs "start" vs "tell" – kolokacje z "miss", "run", "start", "tell""About" vs "of" verb collocations – kolokacje czasownikowe z "about", "of""For" vs "to" verb collocations – kolokacje czasownikowe z "for", "to""On" vs "at" vs "in" verb collocations – kolokacje czasownikowe z "on", "at", "in""With" vs "by" vs "from" verb collocations – kolokacje czasownikowe z "with", "by", "from"

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.