Collocations with the verb "to catch" – kolokacje z czasownikiem "to catch"

3.8  2    27 Datenblatt    VocApp
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
zwrócić czyjąś uwagę
Małe dzieci starają się zwrócić uwagę swoich rodziców za wszelką cenę.
Lernen beginnen
catch one's attention/catch one's eye
Little children try to catch their parents' attention at all costs.
znaleźć się w potrzasku
Moja siostra zawsze kłóci się z mamą i ja znajduje się wtedy w potrzasku.
Lernen beginnen
be caught in the middle
My sister and mum are always arguing and I'm caught in the middle.
zamarznąć na śmierć
Trzech bezdomnych zamarzło na śmierć w zeszłym tygodniu.
Lernen beginnen
catch one's death of cold
Three homeless people caught their deaths of cold last week.
złapać kogoś na gorącym uczynku
Ciocia Gosia przyłapała Anię na gorącym uczynku, kiedy dziewczynka karmiła psa pod stołem.
Lernen beginnen
catch somebody red-handed
Aunt Margaret caught Ann red-handed when the girl was feeding the dog under the table.
chwytać ofiarę
Kot Zosi złapał ofiarę i bawił się nią przez kilka godzin.
Lernen beginnen
catch the prey
Sophie's cat caught the prey and was playing with it for a few hours.
złapać złodzieja
Policja szybko złapała złodzieja.
Lernen beginnen
catch a thief
The police quickly have caught a thief.
przeziębić się
W zeszłym tygodniu złapałam przeziębienie i nie chodziłam na siłownię.
Lernen beginnen
catch a cold
Last week I caught a cold and didn't go to the gym.
+20 Datenblatt
Die Lektion ist Teil des Kurses
"Kolokacje z czasownikami angielskimi"
(Insgesamt 1.173 Datenblatt)

Versuchen Sie, die natürlich kostenlos

Der Kurs beinhaltet auch die folgenden Sätze von Lernkarten:

Collocations with the verb "to break" – kolokacje z czasownikiem "to break"Collocations with the verb "to come" – kolokacje z czasownikiem "to come"Collocations with the verb "to do" – kolokacje z czasownikiem "to do"Collocations with the verb "to get" – kolokacje z czasownikiem "to get"Collocations with the verb "to give" – kolokacje z czasownikiem "to give"Collocations with the verb "to go" – kolokacje z czasownikiem "to go"Collocations with the verb "to have" – kolokacje z czasownikiem "to have"Collocations with the verb "to keep" – kolokacje z czasownikiem "to keep"Collocations with the verb "to make" – kolokacje z czasownikiem "to make"Collocations with the verb "to miss" – kolokacje z czasownikiem "to miss"Collocations with the verb "to pay" – kolokacje z czasownikiem "to pay"Collocations with the verb "to run" – kolokacje z czasownikiem "to run"Collocations with the verb "to save" – kolokacje z czasownikiem "to save"Collocations with the verb "to start" – kolokacje z czasownikiem "to start"Collocations with the verb "to take" – kolokacje z czasownikiem "to take"Collocations with the verb "to tell" – kolokacje z czasownikiem "to tell"Verb collocations with "about" – kolokacje czasownikowe z "about"Verb collocations with "at" – kolokacje czasownikowe z "at"Verb collocations with "by" – kolokacje czasownikowe z "by"Verb collocations with "for" – kolokacje czasownikowe z "for"Verb collocations with "from" – kolokacje czasownikowe z "from"Verb collocations with "in" – kolokacje czasownikowe z "in"Verb collocations with "of" – kolokacje czasownikowe z "of"Verb collocations with "on" – kolokacje czasownikowe z "on"Verb collocations with "to" – kolokacje czasownikowe z "to"Verb collocations with "with" – kolokacje czasownikowe z "with""Break" vs "catch" vs "keep" collocations – kolokacje z "break", "catch", "keep""Give" vs "get" vs "pay" collocations – kolokacje z "give", "get", "pay""Go" vs "come" collocations – kolokacje z "go", "come""Have" vs "take" vs "make" vs "do" collocations – kolokacje z "have", "take", "make", "do""Make" vs "do" collocations – kolokacje z "make", "do""Miss" vs "run" vs "start" vs "tell" – kolokacje z "miss", "run", "start", "tell""About" vs "of" verb collocations – kolokacje czasownikowe z "about", "of""For" vs "to" verb collocations – kolokacje czasownikowe z "for", "to""On" vs "at" vs "in" verb collocations – kolokacje czasownikowe z "on", "at", "in""With" vs "by" vs "from" verb collocations – kolokacje czasownikowe z "with", "by", "from"

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.