Collocations with the verb "to pay" – kolokacje z czasownikiem "to pay"

5  1    30 Datenblatt    VocApp
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
spełnić powinność/spłacić swój dług
Przetłumaczyłam ci dokumenty, myślę, że spłaciłam swój dług.
Lernen beginnen
pay one's dues
I've translated the documents for you, I think I've paid my dues.
złożyć komuś wizytę
Babcia złożyła mi wczoraj nieoczekiwaną wizytę.
Lernen beginnen
pay somebody a visit
Yesterday, granny paid me an unexpected visit.
zarabiać na własne utrzymanie
Od 20 roku życia zarabiam na własne utrzymanie.
Lernen beginnen
pay one's way
I have been paying my way since the age of 20.
płacić z góry
Faktury od sprawdzonych dostawców są opłacane z góry.
Lernen beginnen
pay in advance
Invoices from reliable suppliers are paid in advance.
płacić rachunki
Marysia zawsze płaci rachunki na początku miesiąca.
Lernen beginnen
pay the bills
Mary always pays the bills at the beginning of each month.
płacić komuś za zrobienie czegoś
Moja mama płaci co roku strażakom za odśnieżanie dachu.
Lernen beginnen
pay somebody to do something
My mum pays the firefighters to clear the roof of snow every year.
płacić na żądanie
Zaciągnąłem pożyczkę u osoby prywatnej i teraz muszę płacić na żądanie pożyczkodawcy.
Lernen beginnen
pay on demand
I took out a loan with a private person and now I have to pay on the lender's demand.
+23 Datenblatt
Die Lektion ist Teil des Kurses
"Kolokacje z czasownikami angielskimi"
(Insgesamt 1.173 Datenblatt)

Versuchen Sie, die natürlich kostenlos

Der Kurs beinhaltet auch die folgenden Sätze von Lernkarten:

Collocations with the verb "to break" – kolokacje z czasownikiem "to break"Collocations with the verb "to catch" – kolokacje z czasownikiem "to catch"Collocations with the verb "to come" – kolokacje z czasownikiem "to come"Collocations with the verb "to do" – kolokacje z czasownikiem "to do"Collocations with the verb "to get" – kolokacje z czasownikiem "to get"Collocations with the verb "to give" – kolokacje z czasownikiem "to give"Collocations with the verb "to go" – kolokacje z czasownikiem "to go"Collocations with the verb "to have" – kolokacje z czasownikiem "to have"Collocations with the verb "to keep" – kolokacje z czasownikiem "to keep"Collocations with the verb "to make" – kolokacje z czasownikiem "to make"Collocations with the verb "to miss" – kolokacje z czasownikiem "to miss"Collocations with the verb "to run" – kolokacje z czasownikiem "to run"Collocations with the verb "to save" – kolokacje z czasownikiem "to save"Collocations with the verb "to start" – kolokacje z czasownikiem "to start"Collocations with the verb "to take" – kolokacje z czasownikiem "to take"Collocations with the verb "to tell" – kolokacje z czasownikiem "to tell"Verb collocations with "about" – kolokacje czasownikowe z "about"Verb collocations with "at" – kolokacje czasownikowe z "at"Verb collocations with "by" – kolokacje czasownikowe z "by"Verb collocations with "for" – kolokacje czasownikowe z "for"Verb collocations with "from" – kolokacje czasownikowe z "from"Verb collocations with "in" – kolokacje czasownikowe z "in"Verb collocations with "of" – kolokacje czasownikowe z "of"Verb collocations with "on" – kolokacje czasownikowe z "on"Verb collocations with "to" – kolokacje czasownikowe z "to"Verb collocations with "with" – kolokacje czasownikowe z "with""Break" vs "catch" vs "keep" collocations – kolokacje z "break", "catch", "keep""Give" vs "get" vs "pay" collocations – kolokacje z "give", "get", "pay""Go" vs "come" collocations – kolokacje z "go", "come""Have" vs "take" vs "make" vs "do" collocations – kolokacje z "have", "take", "make", "do""Make" vs "do" collocations – kolokacje z "make", "do""Miss" vs "run" vs "start" vs "tell" – kolokacje z "miss", "run", "start", "tell""About" vs "of" verb collocations – kolokacje czasownikowe z "about", "of""For" vs "to" verb collocations – kolokacje czasownikowe z "for", "to""On" vs "at" vs "in" verb collocations – kolokacje czasownikowe z "on", "at", "in""With" vs "by" vs "from" verb collocations – kolokacje czasownikowe z "with", "by", "from"

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.