Czas wolny (słownictwo A)

 0    24 Datenblatt    joasiahuchwajda
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
leisure
I cannot study all the time and I try to spend my leisure in the best possible way.
Lernen beginnen
czas wolny
Nie mogę uczyć się cały czas i staram się spędzać mój czas wolny w najlepszy możliwy sposób.
on weekdays
On weekdays I do not have too much time for my hobbies.
Lernen beginnen
w ciągu tygodnia
W ciągu tygodnia nie ma zbyt dużo czasu na moje hobby.
to play ping-pong
I play ping-pong and I am member of a table-tennis team in our school.
Lernen beginnen
grać w ping-ponga
Gram w ping-ponga i jestem członkiem drużyny tenisa stołowego w naszej szkole.
table-tennis team
I play ping-pong and I am member of a table-tennis team in our school.
Lernen beginnen
drużyna tenisa stołowego
Gram w ping-ponga i jestem członkiem drużyny tenisa stołowego w naszej szkole.
training exercises
Hence, I often take part in the training exercises and contests.
Lernen beginnen
treningi
Stąd, często biorę udział w treningach i zawodach.
contests
Hence, I often take part in the training exercises and contests.
Lernen beginnen
zawody
Stąd, często biorę udział w treningach i zawodach.
advanced course in English
Moreover, twice a week I attend an advanced course in English.
Lernen beginnen
kurs języka angielskiego dla zaawansowanych
Ponadto, dwa razy w tygodniu uczęszczam na kurs języka angielskiego dla zaawansowanych.
to be keen on
I am keen on speaking this language fluently and I am pleased when I can understand a film or a programme in English on TV.
Lernen beginnen
chcieć czegoś gorąco
Chcę gorąco mówić płynie w tym języku i jestem zadowolony kiedy mogę zrozumieć film lub program po angielsku w TV.
literary set
In my school, pupils from the literary set often organize gatherings at which popular artists, journalists or authors talk about their life, professional careers, read extracts of their writings and give autographs.
Lernen beginnen
kółko literackie
W mojej szkole, uczniowie z kółka literackiego często organizują spotkania, na których popularni artyści, dziennikarze lub autorzy opowiadają o ich życiu, karierze zawodowej, czytają wypisy z ich dzieł literackich i rozdają autografy.
gathering
In my school, pupils from the literary set often organize gatherings at which popular artists, journalists or authors talk about their life, professional careers, read extracts of their writings and give autographs.
Lernen beginnen
spotkanie
W mojej szkole, uczniowie z kółka literackiego często organizują spotkania, na których popularni artyści, dziennikarze lub autorzy opowiadają o ich życiu, karierze zawodowej, czytają wypisy z ich dzieł literackich i rozdają autografy.
journalist
In my school, pupils from the literary set often organize gatherings at which popular artists, journalists or authors talk about their life, professional careers, read extracts of their writings and give autographs.
Lernen beginnen
dziennikarz
W mojej szkole, uczniowie z kółka literackiego często organizują spotkania, na których popularni artyści, dziennikarze lub autorzy opowiadają o ich życiu, karierze zawodowej, czytają wypisy z ich dzieł literackich i rozdają autografy.
illuminating
These meetings are very interesting and illuminating and I never miss them.
Lernen beginnen
pouczające
Te spotkania są bardzo interesujący i pouczające i nigdy nie opuszczam ich.
to miss
These meetings are very interesting and illuminating and I never miss them.
Lernen beginnen
opuszczać, przegapić
Te spotkania są bardzo interesujący i pouczające i nigdy nie opuszczam ich.
to attend
I also attend musical soirees in my school during which I have an opportunity to listen to good songs and poetry.
Lernen beginnen
uczęszczać na
Także uczęszczam na wieczorki muzyczne w mojej szkole podczas, których mam okazje posłuchać dobrych piosenek i poezji.
musical soirees
I also attend musical soirees in my school during which I have an opportunity to listen to good songs and poetry.
Lernen beginnen
wieczorek muzyczny
Także uczęszczam na wieczorki muzyczne w mojej szkole podczas, których mam okazje posłuchać dobrych piosenek i poezji.
opportunity
I also attend musical soirees in my school during which I have an opportunity to listen to good songs and poetry.
Lernen beginnen
okazja
Także uczęszczam na wieczorki muzyczne w mojej szkole podczas, których mam okazje posłuchać dobrych piosenek i poezji.
to read magazines
I read magazines, watch television and help my mother in the housework.
Lernen beginnen
czytać czasopisma
Czytam czasopisma, oglądam telewizje i pomagam mojej mamie w pracach domowych.
housework
I read magazines, watch television and help my mother in the housework.
Lernen beginnen
prace w domu
Czytam czasopisma, oglądam telewizje i pomagam mojej mamie w pracach domowych.
to play chess
Occasionally, I play chess with my father and I am very happy when I can win a game.
Lernen beginnen
grać w szachy
Okazjonalnie, gram w szachy z moim ojcem i jestem bardzo szczęśliwy kiedy mogę wygrać.
to win a game
Occasionally, I play chess with my father and I am very happy when I can win a game.
Lernen beginnen
wygrać
Okazjonalnie, gram w szachy z moim ojcem i jestem bardzo szczęśliwy kiedy mogę wygrać.
relaxing
These are the most relaxing moments.
Lernen beginnen
relaksujący, wypoczynkowy
To są najbardziej relaksujące momenty.
conviction
I like falling asleep with the conviction that I did not waste my spare time.
Lernen beginnen
przekonanie
Lubię zasypiać z przekonaniem, że nie zmarnowałem mojego czasu wolnego.
to waste
I like falling asleep with the conviction that I did not waste my spare time.
Lernen beginnen
marnować
Lubię zasypiać z przekonaniem, że nie zmarnowałem mojego czasu wolnego.
spare time
I like falling asleep with the conviction that I did not waste my spare time.
Lernen beginnen
czas wolny
Lubię zasypiać z przekonaniem, że nie zmarnowałem mojego czasu wolnego.

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.