Wizyta w kinie (słownictwo A)

 0    29 Datenblatt    joasiahuchwajda
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
to go to the movies
Every week I go with my friends to the movies.
Lernen beginnen
iść do kina
Każdego tygodnia chodzę do kina z moim przyjaciółmi.
to attend the film show
We usually attend the film show at 5 o’clock in the afternoon.
Lernen beginnen
iść na seans filmowy
Zazwyczaj idziemy na seans filmowy na 5 godzinę po południu.
to get the tickets
Lernen beginnen
dostać bilety
to book seats in advance
To be sure that we shall get tickets, we book seats in advance.
Lernen beginnen
dokonywać rezerwacji
Aby być pewny, że dostaniemy bilety, dokonujemy rezerwacji miejsc z góry.
to quarrel
Sometimes we quarrel which film we should choose.
Lernen beginnen
kłócić się
Czasami kłócimy się, który film powinniśmy wybrać.
detective film
Boys like interesting detective films or thrillers while girls prefer romantic or psychological ones.
Lernen beginnen
film kryminalny
Chłopcy lubią interesujące filmy kryminalne lub sensacyjne, podczas gdy dziewczyny wolą romantyczne i psychologiczne.
thriller
Boys like interesting detective films or thrillers while girls prefer romantic or psychological ones.
Lernen beginnen
film sensacyjny
Chłopcy lubią interesujące filmy kryminalne lub sensacyjne, podczas gdy dziewczyny wolą romantyczne i psychologiczne.
comedy
However, when there is a comedy on, everyone is pleased.
Lernen beginnen
komedia
Jednak, gdy jest komedia, każdy jest zadowolony.
to be pleased
However, when there is a comedy on, everyone is pleased.
Lernen beginnen
być zadowolony
Jednak, gdy jest komedia, każdy jest zadowolony.
well-known directors
We usually choose the films of well-known directors in which popular actors play.
Lernen beginnen
znani reżyserzy
Zazwyczaj wybieramy filmy znanych reżyserów, w których grają popularni aktorzy.
to waste one’s time
In this way we may be sure that we shall not waste our time.
Lernen beginnen
tracić czas
W ten sposób możemy być pewni, że nie stracimy naszego czasu.
award
We also try to see the films which have been given awards.
Lernen beginnen
nagroda
Także staramy się oglądać filmy, które dostały nagrody
mediocre / poor film
Unfortunately, there are also many mediocre or poor productions in the repertoire of our cinemas.
Lernen beginnen
przeciętny / zły film
Niestety, jest mnóstwo przeciętnych i złych produkcji w repertuarze naszego kina.
repertoire
Unfortunately, there are also many mediocre or poor productions in the repertoire of our cinemas.
Lernen beginnen
repertuar
Niestety, jest mnóstwo przeciętnych i złych produkcji w repertuarze naszego kina.
moving
Lately I have watched a very interesting and moving film entitled “Forrest Gump”.
Lernen beginnen
wzruszający
Ostatnio oglądałem bardzo interesujący i wzruszający film zatytułowany “Forrest Gump”.
screening
The film was the screening of a novel written by Winston Groom.
Lernen beginnen
ekranizacja
Film był ekranizacją powieści napisanej przez Winston Groom.
title role
The title role was played by Tom Hanks, one of the best actors of our times who has won the Oscar prize for his acting.
Lernen beginnen
tytułowa rola
Tytułowa rola była grana przez Toma Hanksa, jednego z najlepszego aktorów naszych czasów, który wygrał Oscara za swoją grę.
amusing story
“Forrest Gump” is a romantic and amusing story of a simple and not very intelligent young man whose life reflects, in a kaleidoscopic fashion, the ups and downs of America in the sixties and the seventies.
Lernen beginnen
zabawna opowieść
“Forrest Gump” jest romantyczną i zabawną opowieścią o prostym i nie zbyt inteligentnym młodym mężczyzną, którego życie odzwierciedla, jak w kalejdoskopie, wzloty i upadki Ameryki w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych.
to reflect
“Forrest Gump” is a romantic and amusing story of a simple and not very intelligent young man whose life reflects, in a kaleidoscopic fashion, the ups and downs of America in the sixties and the seventies.
Lernen beginnen
odzwierciedlać
“Forrest Gump” jest romantyczną i zabawną opowieścią o prostym i nie zbyt inteligentnym młodym mężczyzną, którego życie odzwierciedla, jak w kalejdoskopie, wzloty i upadki Ameryki w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych.
in kaleidoscopic fashion
“Forrest Gump” is a romantic and amusing story of a simple and not very intelligent young man whose life reflects, in a kaleidoscopic fashion, the ups and downs of America in the sixties and the seventies.
Lernen beginnen
jak w kalejdoskopie
“Forrest Gump” jest romantyczną i zabawną opowieścią o prostym i nie zbyt inteligentnym młodym mężczyzną, którego życie odzwierciedla, jak w kalejdoskopie, wzloty i upadki Ameryki w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych.
ups and downs
“Forrest Gump” is a romantic and amusing story of a simple and not very intelligent young man whose life reflects, in a kaleidoscopic fashion, the ups and downs of America in the sixties and the seventies.
Lernen beginnen
zwloty i upadki
“Forrest Gump” jest romantyczną i zabawną opowieścią o prostym i nie zbyt inteligentnym młodym mężczyzną, którego życie odzwierciedla, jak w kalejdoskopie, wzloty i upadki Ameryki w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych.
to reveal
The film also reveals that one does not have to be learned or clever to achieve fame and wealth and that optimism and cheerfulness are equally important in life.
Lernen beginnen
odsłaniać
Film także odsłania, że nie trzeba być wykształconym lub inteligentnym, aby zdobyć sławę i bogactwo, i że optymizm i pogoda ducha są równie ważne w życiu.
to be learned / clever
The film also reveals that one does not have to be learned or clever to achieve fame and wealth and that optimism and cheerfulness are equally important in life.
Lernen beginnen
być wykształconym / inteligentnym
Film także odsłania, że nie trzeba być wykształconym lub inteligentnym, aby zdobyć sławę i bogactwo, i że optymizm i pogoda ducha są równie ważne w życiu.
to achieve fame and wealth
The film also reveals that one does not have to be learned or clever to achieve fame and wealth and that optimism and cheerfulness are equally important in life.
Lernen beginnen
zdobyć sławę i bogactwo
Film także odsłania, że nie trzeba być wykształconym lub inteligentnym, aby zdobyć sławę i bogactwo, i że optymizm i pogoda ducha są równie ważne w życiu.
optimism
The film also reveals that one does not have to be learned or clever to achieve fame and wealth and that optimism and cheerfulness are equally important in life.
Lernen beginnen
optymizm
Film także odsłania, że nie trzeba być wykształconym lub inteligentnym, aby zdobyć sławę i bogactwo, i że optymizm i pogoda ducha są równie ważne w życiu.
cheerfulness
The film also reveals that one does not have to be learned or clever to achieve fame and wealth and that optimism and cheerfulness are equally important in life.
Lernen beginnen
pogoda ducha
Film także odsłania, że nie trzeba być wykształconym lub inteligentnym, aby zdobyć sławę i bogactwo, i że optymizm i pogoda ducha są równie ważne w życiu.
superb
The film was superb.
Lernen beginnen
świetny
Film był świetny.
to be impressed
We were impressed and discussed it at length.
Lernen beginnen
być pod wrażeniem
Byliśmy pod wrażeniem i omawialiśmy go długo.
to derive pleasure
I must say that I derive much pleasure from watching good films and I always find the time to go to the movies.
Lernen beginnen
czerpać przyjemność
Muszę powiedzieć, że czerpie dużo przyjemności z oglądania dobrych filmów i zawsze znajduje czas, aby pójść do kina.

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.