115. URLOPY, ZWOLNIENIA I BRAK ZATRUDNIENIA

 0    32 Datenblatt    J13
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
urlop
Lernen beginnen
vacation / holiday
dzień wolny od pracy - święto
Lernen beginnen
bank holiday
urlop, zwolnienie
Lernen beginnen
leave
urlop macierzyński
Lernen beginnen
maternity leave
urlop płatny
Lernen beginnen
paid leave
zwolnienie lekarskie, chorobowe
Lernen beginnen
sick leave
być na zwolnieniu lekarskim
Lernen beginnen
be on sick leave
być na urlopie
Lernen beginnen
be on holiday
wziąć dzień wolny od pracy
Lernen beginnen
take a day off work
wziąć (tydzień) urlopu
Lernen beginnen
take a week's leave
kryzys gospodarczy
Lernen beginnen
economic crisis
zlikwidowane miejsca pracy, utrata miejsc pracy
Lernen beginnen
job losses
bezrobotny
Lernen beginnen
unemployed
bezrobocie
Lernen beginnen
unemployment
wysokie bezrobocie
Lernen beginnen
high unemployment
niskie bezrobocie
Lernen beginnen
low unemployment
zasiłek dla bezrobotnych
Lernen beginnen
unemployment benefit
emerytura (jako okres w życiu człowieka)
Lernen beginnen
retirement
wcześniejsza emerytura
Lernen beginnen
early retirement
emerytowany, na emeryturze
Lernen beginnen
retired
emeryt
Lernen beginnen
pensioner
złożyć wypowiedzenie
Lernen beginnen
resign
przejść na emeryturę
Lernen beginnen
retire
odejść z pracy
Lernen beginnen
leave a job
stracić pracę
Lernen beginnen
lose one's jobs
złożyć wypowiedzenie, rezygnację
Lernen beginnen
hand in one's resignation
rzucić pracę, porzucić pracę
Lernen beginnen
quit one's job / give up job
zbankrutować
Lernen beginnen
go bankrupt
zwolnić (kogoś) z pracy / pozwolić Ci odejść
Lernen beginnen
fire (you) / let (you) go
zamknąć firmę, sklep (własną działalność)
Lernen beginnen
close down a company / close down a store
być na zasiłku dla bezrobotnych
Lernen beginnen
be on the dole
zwolnić kogoś z powodu redukcji etatów, sprawić by ktoś był zbędny
Lernen beginnen
make (someone) redundant

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.