2017 December

 0    27 Datenblatt    leszekgniadek
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
Nie jestem w stanie nic zrobić przy tym człowieku.
Lernen beginnen
I can not do anything with this man.
Jestem wściekły.
Lernen beginnen
I'm furious!
Jedno nie wyklucza drugiego.
Lernen beginnen
One does not exclude the other.
Mój umysł jest zajęty czym innym.
Lernen beginnen
My mind is busy / pre-occupied with something else.
przełączać, przełącznik
Lernen beginnen
switch
Powiedzieli, że będzie nowa droga.
Lernen beginnen
They said there will be a new road.
obwodnica
Lernen beginnen
ring road
zjazd
Lernen beginnen
ramp, exit
ruch naprzemienny
Lernen beginnen
alternate traffic
ważne sprawy
Lernen beginnen
important matters
statystyk
Lernen beginnen
statistitian
Droga, która połączy obwodnicę z autostradą
Lernen beginnen
The road that will connect the ringroad with the motorway
O sporcie lepiej mi się rozmawia.
Lernen beginnen
I feel better talking about sport.
okazać się
Szydło okazała się być dobrym premierem.
Lernen beginnen
turn out
Szydło turned out to be a good prime minister.
zawieść
Lernen beginnen
disappoint
robić wrażenie na kimś
Lernen beginnen
impress sb
Nie zrobiło to na mnie dobrego wrażenia.
Lernen beginnen
I wasn't impressed
Byłem zawiedziony jego programem.
Lernen beginnen
I was disappointed with his program.
VAT
podatek od wartości dodanej
Lernen beginnen
VAT
value added tax
gospodarka
Lernen beginnen
economy
stanowisko
Lernen beginnen
position
Obawiam się, że tak/nie
Lernen beginnen
I'm afraid so/not.
nieprzygotowany
Lernen beginnen
unprepared
proste ale skuteczne
Lernen beginnen
simple but effective
złożony i nieskuteczny
Lernen beginnen
complex and ineffective
Sądzę, że coś tam pękło w PiSie
Lernen beginnen
I think something broke in the PiS.
prawo i sprawiedliwość
Lernen beginnen
law and justice

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.