26 zw wt. Flp 1,27-2,11

 0    26 Datenblatt    kaztrz
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
exhortation
Lernen beginnen
napomnienie, wezwanie, adhortacja
imitate
Lernen beginnen
naśladować
unanimous
Lernen beginnen
jednomyślny
attack
We are planning another attack.
Lernen beginnen
atak
Planujemy kolejny atak.
firm
Lernen beginnen
solidny, stały pewny, mocny (uścisk), stanowczy, firma, ubijać (na przykład ziemię)
resistance
Lernen beginnen
opór, sprzeciw, odporność, ruch oporu
unshaken
Lernen beginnen
niezłomny, niazachwiany
lose, lost, lost
Lernen beginnen
stracić, zgubić, zgładzić, przegrać, pominąć
lose it
Lernen beginnen
tracić rozum, wkurzyć się
privilege
Lernen beginnen
przywilej, immunitet
persuade
Lernen beginnen
namawiać, przekonywać, perswadować
common
Lernen beginnen
pospolity, wspólny, prostacki
tenderness
Lernen beginnen
czułość
sympathy
Lernen beginnen
współczucie
conviction, convictions
Lernen beginnen
przekonanie, skazanie
convict
Lernen beginnen
skazaniec, skazać, obwiniać
completely
I'm completely exhausted.
Lernen beginnen
całkowicie
Jestem całkowicie wyczerpany.
competition
Lernen beginnen
rywalizacja, kompetencja, zawody sportowe
conceit
Lernen beginnen
zarozumialstwo, pretensjonalność, fanaberia, schlebiać, zrozumieć
self-effacing
Lernen beginnen
skromny, unikający rozgłosu
interest, interests
Lernen beginnen
interesować, zainteresowanie, odsetki, zysk
divine
We should obey the divine law.
Lernen beginnen
boski / boska
Powinniśmy przestrzegać boskiego prawa.
equality
Lernen beginnen
równość
assume
Lernen beginnen
przypuszczać, obejmować, przyjmować
beings
Lernen beginnen
istoty
being
I hate being late.
Lernen beginnen
istota
Nienawidzę się spóźniać.

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.