A03 November 2016 revision

 0    153 Datenblatt    patrycjon
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
ugly
Lernen beginnen
brzydki
health and safety
Lernen beginnen
BHP
to get on well together
Lernen beginnen
dobrze się ze sobą dogadywać
to accompany
Lernen beginnen
towarzyszyc komus, zaprowadzic gdzies
I will accompany you to the conference room.
Lernen beginnen
Pójdę z tobą do sali konferencyjnej.
the documents are accompanied by notes
Lernen beginnen
dokumentom „towarzyszą” dodatkowe uwagi
in compliance with the law
Lernen beginnen
zgodne z prawem
according to
Lernen beginnen
według
in accordance with the rules
Lernen beginnen
w zgodzie z, zgodnie z zasadami
to provide
Lernen beginnen
dostarczać, zapewniać
to require
Lernen beginnen
wymagac
requirements
Lernen beginnen
wymagania
deferred
Lernen beginnen
odroczony
expenses
Lernen beginnen
wydatki
one by one
Lernen beginnen
jeden za drugim
the former, the latter
Lernen beginnen
ten pierwszy, ten drugi
I worked in Microsoft and in Apple. The former was paying me well but the latter paid even better.
Lernen beginnen
Pracowałem w firmie Microsoft i Apple. Były płacił mi dobrze, ale ten ostatni zapłacił jeszcze lepiej.
to insist on
Lernen beginnen
nalegać na
to come up with something
Lernen beginnen
wymyślić coś, wpaść na pomysł
vary
Lernen beginnen
różnić się
our opinions vary
Lernen beginnen
nasze opinie się różnią
favourable
Lernen beginnen
dogodny
quotation
Lernen beginnen
wycena
reliable
Lernen beginnen
godny zaufania
vendor
Lernen beginnen
dostawca, sprzedawca
client, customer
Lernen beginnen
klient
on time
Lernen beginnen
na czas
in time
Lernen beginnen
przed czasem
Have you written the report (yet)?
Lernen beginnen
Napisałaś już raport?
Yes, I have. I gave it to the boss on Tuesday.
Lernen beginnen
Tak. Dałam go szefowej we wtorek.
When did you prepare VAT declaration?
Lernen beginnen
Kiedy przygotowałaś deklarację VAT?
I've called this worker 3 times today.
Lernen beginnen
Dzwoniłam do tego pracownika już 3 razy dziś.
I talked with my boss this morning.
Lernen beginnen
Rozmawiałam z moją szefową dziś rano.
I have never been to Saint Gobain Paris.
Lernen beginnen
Nigdy nie byłam w Saint Gobain w Paryżu.
efficiency
Lernen beginnen
wydajność
redundancies
Lernen beginnen
redukcja etatów, zwolnienia grupowe
streamlining
Lernen beginnen
usprawnienia
ongoing process
Lernen beginnen
trwający proces
in the short term
Lernen beginnen
w krótszym przedziale czasu
in the long run
Lernen beginnen
w dłuższym przedziale czasu
to reconcile
Lernen beginnen
uzgodnić
I haven't reconciled
Lernen beginnen
Nie pogodzić
I haven't made reconciliations
Lernen beginnen
Ja nie dokonały uzgodnień
Have you found discrepancies
Lernen beginnen
Znalazłeś rozbieżności
approval
Lernen beginnen
pozwolenie, zgoda
archiving
Lernen beginnen
archiwizacja
exceptional charge
Lernen beginnen
„wyjątkowe” opłaty
ordinary
Lernen beginnen
zwyczajny
then
Lernen beginnen
zatem
with respect to
Lernen beginnen
z uwzględnieniem
in addition
Lernen beginnen
w dodatku
pass something on to somebody
Lernen beginnen
przekazać coś komuś
actually
Lernen beginnen
właściwie
currently
Lernen beginnen
aktualnie
to valuate at
Lernen beginnen
wyceniać na
cost of revenue
Lernen beginnen
koszty uzyskania przychodu
Internal Revenue / Revenue Office
Lernen beginnen
Urząd Skarbowy
entry
Lernen beginnen
pozycja
to enter
Lernen beginnen
wprowadzać do systemu
favourable
Lernen beginnen
dogodny
to provide for
Lernen beginnen
przewidywać
liabilities
Lernen beginnen
zobowiązania
figures
Lernen beginnen
liczby, wyniki
as regards
Lernen beginnen
co się tyczy, dotyczący
destined for
Lernen beginnen
przeznaczony na
namely
Lernen beginnen
mianowicie, głównie
straight line method
Lernen beginnen
metoda liniowa
schedule, timetable
Lernen beginnen
harmonogram
sick leave
Lernen beginnen
urlop zdrowotny
parental leave
Lernen beginnen
urlop wychowawczy
family leave
Lernen beginnen
urlop rodzinny
furlough
Lernen beginnen
urlop bezpłatny
personal day
Lernen beginnen
urlop okolicznościowy
bereavment leave
Lernen beginnen
urlop okolicznościowy (związany ze śmiercią bliskiego)
absenteeism
Lernen beginnen
niestawiennictwo
remuneration
Lernen beginnen
wynagrodzenie
ability to work
Lernen beginnen
zdolność do pracy
annual work appraisal
Lernen beginnen
roczna ocena pracownicza
ask for a pay rise
Lernen beginnen
prosić o podwyżkę
pay rise / salary increase
Lernen beginnen
podwyżka płacy
remuneration rise
Lernen beginnen
podwyżka wynagrodzenia
salary range
Lernen beginnen
widełki płacowe
deductions
Lernen beginnen
odliczenia
salary bargaining
Lernen beginnen
negocjacje płacowe (dosł. targowanie się)
significant
Lernen beginnen
znaczący
in comparison with
Lernen beginnen
w porównaniu z
application
Lernen beginnen
wniosek
to sort out
Lernen beginnen
rozwiązać problem, uporać się, załatwić, poradzić sobie z
Have you sorted out this problem?
Lernen beginnen
Rozwiązałeś już ten problem?
permission, allowance
Lernen beginnen
pozwolenie
to meet the conditions
Lernen beginnen
spełniać warunki
to employ, to hire
Lernen beginnen
zatrudnić
tax relief
Lernen beginnen
ulga podatkowa
tax exempt
Lernen beginnen
zwolniony z podatku
tax brackets
Lernen beginnen
progi podatkowe (widełki)
tax evasion
Lernen beginnen
uchylanie się od podatku
tax avoidance
Lernen beginnen
unikanie płacenia podatku
rule, law, regulation
Lernen beginnen
przepis
to decrease
Lernen beginnen
obniżać
to increase
Lernen beginnen
podwyższać
tax rates are fixed
Lernen beginnen
stawki podatkowe są określone/stałe
not higher than
Lernen beginnen
nie wyższe niż
it depends
Lernen beginnen
to zależy
perpetual usufruct
Lernen beginnen
wieczyste użytkowanie
to distract
Lernen beginnen
rozproszyć
tip
Lernen beginnen
wskazówka, napiwek
appropriate
Lernen beginnen
właściwy, poprawny
to establish
Lernen beginnen
ustanowić
to mention
Lernen beginnen
wspomnieć
enquiry, query
Lernen beginnen
zapytanie
Should you have any questions please contact me.
Lernen beginnen
W razie jakichkolwiek pytań kontaktuj się ze mną.
Either email me or call my back up.
Lernen beginnen
Albo mailuj do mnie albo zadzwoń do moich zastępców.
Attached you fill find...
Lernen beginnen
„załączone znajdziesz”...
email containing
Lernen beginnen
email zawierający
email concerning
Lernen beginnen
email dotyczący
Excel sheet
Lernen beginnen
arkusz kalkulacyjny
to be entitled
Lernen beginnen
być uprawnionym
to reflect
Lernen beginnen
odzwierciedlać
performance related increments
Lernen beginnen
premie zależne do wyników pracy
contribution on the employees' part
Lernen beginnen
wkład ze strony pracownika
to terminate the contract
Lernen beginnen
rozwiązać umowę
written notice
Lernen beginnen
wymówienie
promotion prospect
Lernen beginnen
perspektywa awansu
perks
Lernen beginnen
dodatkowe świadczenia
to be eligible/entitled
Lernen beginnen
być uprawnionym do
an industrial injury
Lernen beginnen
wypadeko podczas pracy
to get/ earn good wages
Lernen beginnen
mieć dobre zarobki
wage increase/rise
Lernen beginnen
podwyżka
to do a job
Lernen beginnen
wykonywać pracę
to take from sb
Lernen beginnen
przejąć obowiązki
to be on duty
Lernen beginnen
być na dyżurze
to give up one's job
Lernen beginnen
rzucić pracę
to be at work on sth
Lernen beginnen
pracować nad czymś
to be off work
Lernen beginnen
być na urlopie
MAILE:
Lernen beginnen
MAILE:
to whom it may concern
Lernen beginnen
do tych, których może to dotyczyc
yours sincerely
Lernen beginnen
z poważaniem
further
Lernen beginnen
dalszy, dalej
further information
Lernen beginnen
dalsze informacje
to regret
Lernen beginnen
żałować
we regret to inform you
Lernen beginnen
z żalem zawiadamiamy, przykro nam poinformować
I can't make it to your party
Lernen beginnen
nie wyrobię się, nie dam rady przyjsc na twoja impreze
I'm away on the day
Lernen beginnen
nie ma mnie tego dnia / jestem nieobecna (daleko)
with reference to
Lernen beginnen
w odniesieniu do, w nawiązaniu do
to deserve
Lernen beginnen
zasługiwać
tomorrow morning at the latest
Lernen beginnen
jutro rano najpóźniej
please deal with this matter urgently
Lernen beginnen
proszę zajmij się tą sprawą pilnie
to point out that
Lernen beginnen
zaznaczyć, że
please note
Lernen beginnen
proszę zauważ
involved in the project
Lernen beginnen
zaangażowany w projekt
to circulate
Lernen beginnen
rozesłać
relevant
Lernen beginnen
właściwy, odpowiedni
relevant information
Lernen beginnen
właściwe informacje

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.