A10, 12.11.2015

 0    37 Datenblatt    patrycjon
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
On our external audit I have to prepare a breakdown analysis of manual recording.
Lernen beginnen
Na nasz audyt zewnętrzny mam przygotować szczegółową analizę księgowania ręcznego.
I'd like my place of work to remain the same.
Lernen beginnen
Chciałbym, żeby moje miejsce pracy pozostało takie samo.
In October we should record saving on travelling costs.
Lernen beginnen
W październiku powinniśmy nagrać oszczędności na kosztach podróży.
Some month ago I fell down on my staircase.
Lernen beginnen
Jakiś miesiąc temu upadłem na mojej klatce schodowej.
Sometimes people have the reccuring nightmares.
Lernen beginnen
Czasami ludzie mają powracające koszmary.
When we stay in new job one year we get the non-recurring bonus.
Lernen beginnen
Gdy jesteśmy w nowym miejscu pracy jeden rok możemy dostać jednorazową premię.
random
Lernen beginnen
przypadkowy, losowy
randomly
Lernen beginnen
przypadkowo, losowo
I check some positions of bank accounts randomly.
Lernen beginnen
I sprawdzić kilka pozycji rachunków bankowych losowo.
at random
Lernen beginnen
na chybił trafił, losowo
I pick the lottery numbers at random.
Lernen beginnen
I wybrać numery loterii losowo.
coordinator
Lernen beginnen
koordynator
approach
Lernen beginnen
podejście
I think that my approach to English is very very blue.
Lernen beginnen
Myślę, że moje podejście do angielskiego jest bardzo niebieskie.
approach to people
Lernen beginnen
podejście do ludzi
feature
Lernen beginnen
cecha
My daughter and I don't have the same features of character.
Lernen beginnen
Moja córka i ja nie mają te same cechy charakteru.
bloviate / waffle
Lernen beginnen
lać wodę
Some people can't bloviate.
Lernen beginnen
Niektórzy ludzie nie mogą lać wody.
obey the rules
Lernen beginnen
przestrzegać zasad
Blue people obey all rules.
Lernen beginnen
Niebiescy ludzie przestrzegają wszystkich przepisów.
at once
Lernen beginnen
od razu
agree
Lernen beginnen
wyrazić zgodę, zgodzić się
cause
Lernen beginnen
powodować, powód
it causes
Lernen beginnen
to powoduje
When people don't obey the rules they cause chaos.
Lernen beginnen
Kiedy ludzie nie przestrzegają zasad powodują chaos.
case
Lernen beginnen
sprawa, kwestia
perfectionist
Lernen beginnen
perfekcjonista
offend
Lernen beginnen
obrażać
feel offended
Lernen beginnen
czuć się urażonym/obrażonym
If we say to people the truth some of them feel offended.
Lernen beginnen
Jeśli mówimy do ludzi prawdę, niektóre z nich czuję się obrażeni.
recurring theme
Lernen beginnen
powracający temat
manual
Lernen beginnen
ręczny
manually
Lernen beginnen
ręcznie
make up for the material
Lernen beginnen
nadrobić materiał
My daughter has to make up for material of physics.
Lernen beginnen
Moja córka musi uzupełnić materiał z fizyki.
credit
Lernen beginnen
zaliczenie

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.