A98, 27.11.2015

 0    20 Datenblatt    patrycjon
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
I sent you an e-mail two days ago.
Lernen beginnen
Wysłałem ci maila dwa dni temu.
Have you recived the last delivery?
Lernen beginnen
Czy otrzymałes ostatnią dostawę?
We have already ordered one thousand pallets.
Lernen beginnen
Mamy już zamówione tysiąc palet.
He has just sent me the right invoice.
Lernen beginnen
On właśnie wysłał mi właściwą fakturę.
Did you see the delivery which we got yesterday? / Have you seen...?
Lernen beginnen
Widziałeś dostawę która dostaliśmy wczoraj? / Czy widziałeś...?
I didn't get your e-mail.
Lernen beginnen
Nie dostałem twój e-mail.
If anything changes, please let me know.
Lernen beginnen
Jak coś się zmieni, proszę daj mi znać.
If anything changes I will let you know.
Lernen beginnen
Jak coś się zmieni, dam ci znac.
a discrepancy between
Lernen beginnen
rozbieżność pomiędzy
Which amount is correct?
Lernen beginnen
Która ilość jest poprawna?
The correct amount is 3,000 pieces.
Lernen beginnen
Poprawna ilość to 3 tysiące sztuk.
3,000 pieces of this product
Lernen beginnen
3000 sztuk tego produktu
Can we postpone this delivery onto the second of December?
Lernen beginnen
Czy możemy odłożyć ten dostawa na drugi w grudniu?
Bear with me.
Lernen beginnen
Zaczekaj chwilę.
We didn't make it with the production.
Lernen beginnen
Nie wyrobiliśmy się z produkcją.
Please confirm this change by email.
Lernen beginnen
Prosimy o potwierdzenie tej zmiany przez email.
It is absolutely impossible.
Lernen beginnen
To jest absolutnie niemożliwe.
Late delivery isn't an option.
Lernen beginnen
Opóźnienia w dostawie nie wchodzi w grę.
divide the delivery into smaller parts
Lernen beginnen
podzielić dostawę na mniejsze części
What amount?
Lernen beginnen
Jaką kwotę?

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.