Angielski CAE part 5

 0    20 Datenblatt    support
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
publicity
Lernen beginnen
rozgłos, reklama
sufficiently
I was sufficiently close to hear them talking.
Lernen beginnen
wystarczająco
Byłam wystarczająco blisko, by usłyszeć, że rozmawiają.
to reprimand
Lernen beginnen
udzielać nagany
misfortune
She had the misfortune to be in the wrong place at the wrong time.
Lernen beginnen
nieszczęście, pech
Miała to nieszczęście pojawić się w złym miejscu i o złym czasie.
to tease
Stop teasing me!
Lernen beginnen
drażnić, dokuczać
Przestań się ze mną drażnić!
drawback
There is only one serious drawback in your plan: it won't work!
Lernen beginnen
wada
W twoim planie jest tylko jedna poważna wada: to nie zadziała!
irrelevant
Your personal opinions are irrelevant to our discussion.
Lernen beginnen
nieistotny
Twoje prywatne opinie są nieistotne dla naszej dyskusji.
setback
Lernen beginnen
przeszkoda, komplikacja
to conjure sth up
She managed to conjure a costume for her daughter at the very last moment.
Lernen beginnen
wyczarować coś
W ostatniej chwili udało jej się wyczarować kostium dla córki.
lucrative
It is a lucrative job.
Lernen beginnen
lukratywny, przynoszący duże zyski
Ta praca przynosi duże zyski.
ajar
We left the door ajar.
Lernen beginnen
uchylony
Zostawiliśmy uchylone drzwi.
to omit
Lernen beginnen
pomijać
też: zapomnieć coś zrobić
superstitious
Are you superstitious about the number 13?
Lernen beginnen
przesądny
Wierzysz w przesądy dotyczące liczby 13?
be prone to sth
I'm prone to allergies.
Lernen beginnen
mieć do czegoś skłonność
też: być na coś podatnym
Mam skłonność do alergii.
contradiction
There is a contradiction between his words and his actions.
Lernen beginnen
sprzeczność, zaprzeczenie
Jego słowa są sprzeczne z jego czynami.
scrutiny
Lernen beginnen
analiza, obserwacja
inconvenience
We apologize for any inconvenience.
Lernen beginnen
niedogodoność
Przepraszamy za wszelkie niedogodności.
attendance
Attendance at the meeting is obligatory!
Lernen beginnen
obecność
Obecność na spotkaniu jest obowiązkowa!
insatiable
You really have an insatiable appetite!
Lernen beginnen
nienasycony
Naprawdę masz nienasycony apetyt!
to originate
Lernen beginnen
zapoczątkować

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.