Angielski rozdział 7

 0    221 Datenblatt    dominikachmielewska9
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
mieć dostęp do informacji/wiedzy
Lernen beginnen
have access to information / knowledge
dostęp do internetu/treści internetowych
Lernen beginnen
access to the internet/ online content
dostępność
Lernen beginnen
accessibility/availability
dostrajać (się), dopasowywać (się)
Lernen beginnen
adjust
alarm, alarmować
Lernen beginnen
alert (n,v)
oprogramowanie antywirusowe
Lernen beginnen
anti-virus software
aplikacja
Lernen beginnen
application/app
załączyć plik
Lernen beginnen
attach a file
załącznik
Lernen beginnen
an attachment
pikać
Lernen beginnen
bleep
dodać stronę internetową/ stronę główną do zakładek
Lernen beginnen
bookmark a site/ a homepage
przeglądać Internet/ stronę internetową
Lernen beginnen
browse the net / a website
wbudowane urządzenie elektroniczne
Lernen beginnen
built-in technology
gromadzić/ zbierać dane
Lernen beginnen
collect data
udzielać się na stronach typu wiki/ forach/ stronach z komentarzami czytelników
Lernen beginnen
contribute to wikis/ forums/ readers' comments sections
kontrolować głośność
Lernen beginnen
control the volume
analiza danych
Lernen beginnen
data analysis
urządzenie
Lernen beginnen
an appliance / a device
ściągać muzykę/ e-booki
Lernen beginnen
download music / e-books
dysk zewnętrzny
Lernen beginnen
external drive
aplikacja wspomagająca dbanie o dobrą kondycję (np. rejestrująca treningi, licząca kalorie)
Lernen beginnen
fitness/ activity app/ tracker
obserwować kogoś (na Twitterze)
Lernen beginnen
follow sb (on Twitter)
generować
Lernen beginnen
generate
wyszukać coś wyszukiwarką Google
Lernen beginnen
Google sth
aparat komórkowy, słuchawka aparatu telefonicznego
Lernen beginnen
handset
twardy dysk
Lernen beginnen
Hard Drive
słuchawki, zestaw słuchawkowy
Lernen beginnen
headset
prędkość łącza internetowego
Lernen beginnen
internet connection speed
telefon stacjonarny
Lernen beginnen
landline
osobisty aparat fotograficzny robiący zdjęcia automatycznie co 30 sekund
Lernen beginnen
narrative camera
w Internecie/ na Twitterze
Lernen beginnen
on the web / on Twitter
platforma internetowa
Lernen beginnen
online platform
hasło
Lernen beginnen
a password
spersonalizowany
Lernen beginnen
Personalised
zamieścić komentarz/ link
Lernen beginnen
post a comment /a link
zagadnienia związane z prywatnością
Lernen beginnen
privacy issues
wcisnąć guzik
Lernen beginnen
push a button
rejestrować/ nagrywać
Lernen beginnen
record
pilot (np. do telewizora
Lernen beginnen
remote control
nawigacja satelitarna
Lernen beginnen
sat- nav (Satellite Navigation System)/ GPS
zapisać plik/ załącznik
Lernen beginnen
save a file /an attachment
przejrzeć czyjś profil
Lernen beginnen
scan sb's profile
wyniki wyszukiwania
Lernen beginnen
Search results
czujnik
Lernen beginnen
Sensor
udostępnić link/ wpis na Facebooku
Lernen beginnen
share a link/ Facebook post
inteligentna technologia
Lernen beginnen
smart technology
smartfon
Lernen beginnen
smartphone
portale społecznościowe
Lernen beginnen
social media
programista komputerowy
Lernen beginnen
software developer
przechowywać
Lernen beginnen
store
surfować po Internecie
Lernen beginnen
surf the Internet
napisać do kogoś SMS-a
Lernen beginnen
text sb
śledzić/ rejestrować
Lernen beginnen
track
transmitować/ przekazywać
Lernen beginnen
transmit
pisać na klawiaturze
Lernen beginnen
type
odłączyć (np. od prądu, Internetu)
Lernen beginnen
unplug
aktualizować swój status/ profil
Lernen beginnen
update your status / profile
zamieścić (w internecie) zdjęcie/ filmik
Lernen beginnen
upload a photo/ a video clip
wibrować
Lernen beginnen
vibrate
wirtualny
Lernen beginnen
virtual
polecenie głosowe
Lernen beginnen
voice command
technologia wearable (ubrania i akcesoria z wmontowanymi urządzeniami elektronicznymi)
Lernen beginnen
wearable technology
ogolnoświatowa sieć
Lernen beginnen
www/ World Wide Web
uzależniony od czegoś
Lernen beginnen
addicted to something
uczucie niepokoju
Lernen beginnen
anxiety
mieć obsesję na punkcie czegoś
Lernen beginnen
be obsessed with something
(głęboko) oddychać
Lernen beginnen
breathe (deeply)
krążenie (np. krwi)
Lernen beginnen
circulation
choroba (przewlekła)
Lernen beginnen
cindition
liczyć kalorie
Lernen beginnen
count calories
pozbawić kogoś czegoś
Lernen beginnen
deprive sb of sth
cukrzyca
Lernen beginnen
diabetes
narkoman
Lernen beginnen
a drug addict
nadwaga
Lernen beginnen
overweight/ excess weight
przemęczone oczy
Lernen beginnen
eye strain/sore eyes
pulsometr
Lernen beginnen
Heart rate monitor
nadciśnienie
Lernen beginnen
high blood pressure
bezsenność
Lernen beginnen
insomnia
bóle stawów
Lernen beginnen
joint pain
(drobne) dolegliwości
Lernen beginnen
(Minor) ailments
otyły
Lernen beginnen
obese
otyłość
Lernen beginnen
obesity
zachowania obsesyjne
Lernen beginnen
obsessive behavior
z nadwagą
Lernen beginnen
overweight
uraz na tle przewlekłego przeciążenia mięśni i stawów
Lernen beginnen
repetitive strain injury
siedzący tryb życia
Lernen beginnen
sedentary lifestyle
zaburzenia snu
Lernen beginnen
sleep disorder
bolący łokieć/ nadgarstek/ kciuk/ biodro
Lernen beginnen
sore elbow/ wrist/ thumb/ hip
cierpieć na coś
Lernen beginnen
suffer from something
chirurg
Lernen beginnen
a surgeon
wziąć (głęboki) oddech
Lernen beginnen
take a deep breath
przybieranie na wadze
Lernen beginnen
weight gain
objawy odstawienia
Lernen beginnen
withdrawal symptoms
n.e. (naszej ery)
Lernen beginnen
AD (Anno Domini)
rozwój, postęp
Lernen beginnen
advancement
cyfry arabskie
Lernen beginnen
Arabic numerals
arytmetyka
Lernen beginnen
arithmetic
sztuczna inteligencja
Lernen beginnen
Artificial Intelligence
astrologia
Lernen beginnen
astrology
p.n. e (przed naszą erą)
Lernen beginnen
BC (before Christ)
przełom
Lernen beginnen
breakthrough
przyczynić się do czegoś
Lernen beginnen
contribute to sth
gwałtownie rosnąć
Lernen beginnen
grow rapidly
apogeum
Lernen beginnen
high point
wzrastać
Lernen beginnen
increase/ be on the rise
rosnąca/ malejąca liczba
Lernen beginnen
increasing / decreasing number
nieregularny kształt
Lernen beginnen
irregular form
ograniczony/ nieograniczony
Lernen beginnen
limited / unlimited
dokonać odkrycia
Lernen beginnen
to make a discovery
symbol matematyczny
Lernen beginnen
mathematical symbol
matematyk
Lernen beginnen
mathematician
zmierzyć
Lernen beginnen
measure
liczby parzyste / nieparzyste
Lernen beginnen
odd / even numbers
robotyka
Lernen beginnen
Robotics
uczony
Lernen beginnen
scholar
gwałtowny spadek/ wzrost (liczby czegoś)
Lernen beginnen
sharp fall/ rise (in sth)
osiągnięcie techniczne
Lernen beginnen
twchnological development
teoria względności
Lernen beginnen
the theory of relativity
ogromna ilość
Lernen beginnen
vast/ enormous amount
objętość
Lernen beginnen
volume
uśmiechnąć się promiennie
Lernen beginnen
beam
przeglądać
Lernen beginnen
to browse
rzucić na coś okiem
Lernen beginnen
cast an eye over sth
zmarszczyć brwi
Lernen beginnen
frown
garbić się
Lernen beginnen
slouch
gapić się na coś
Lernen beginnen
stare at something
chodzić/ wędrować
Lernen beginnen
wander around
wprowadzić coś
Lernen beginnen
bring sth in
pojawić się
Lernen beginnen
come out
biec, spieszyć się
Lernen beginnen
dash around
Dać sobie radę bez czegoś
Lernen beginnen
Can do without something
być wprowadzanym/ przesyłanym do czegoś
Lernen beginnen
feed into sth
zrozumieć coś
Lernen beginnen
figure sth out
gadać o czymś cały czas
Lernen beginnen
go on and on about sth
nie musieć nic robić
Lernen beginnen
have nothing on
odprężyć się
Lernen beginnen
kick back
zalogować się
Lernen beginnen
to log on
namówić kogoś do (zrobienia) czegoś
Lernen beginnen
talk sb into (doing) sth
oderwać kogoś od czegoś
Lernen beginnen
tear sb away fromo something
przemyśleć coś
Lernen beginnen
think sth over
irytować kogoś
Lernen beginnen
wind sb up
dokładność
Lernen beginnen
accuracy
właściwy, rzeczywisty
Lernen beginnen
actual
właściwie
Lernen beginnen
actually
zajać się sprawą / problemem
Lernen beginnen
address an issue/ a problem
sam
Lernen beginnen
alone
i tak dalej
Lernen beginnen
and so on
pojawiać się
Lernen beginnen
arise
do czyjejś dyspozycji
Lernen beginnen
at sb's disposal
kosztem czegoś
Lernen beginnen
at the expense of something
ryzykując czymś
Lernen beginnen
at the risk of sth
pod ręką
Lernen beginnen
at your fingertips
zakazać
Lernen beginnen
ban
korzystny
Lernen beginnen
beneficial
korzyść
Lernen beginnen
benefit (n)
wpływać korzystnie na coś/ czerpać korzyści z czegoś
Lernen beginnen
benefir sth/ benefit from something
tendencyjny/ stronniczy
Lernen beginnen
biased
uzupełniać
Lernen beginnen
complement
komplementować
Lernen beginnen
compliment
obejmować/ zawierać
Lernen beginnen
comprise
sumienny, skrupulatny
Lernen beginnen
conscientious
świadomy
Lernen beginnen
conscious
składać się z czegoś
Lernen beginnen
consist of something
stały
Lernen beginnen
constant
stale
Lernen beginnen
constantly/ at all times
nieustanny
Lernen beginnen
continual
ocenianie postępów ucznia na bieżąco przez cały rok szkolny
Lernen beginnen
continuous assessment
obecny, bieżący
Lernen beginnen
current
obecnie
Lernen beginnen
currently
osoba zależna od kogoś
Lernen beginnen
dependant
zależny od
Lernen beginnen
dependent on
rozpraszający
Lernen beginnen
distracting
dekoncentracja
Lernen beginnen
distraction
gospodarczy
Lernen beginnen
economic
oszczędny
Lernen beginnen
economical
w końcu
Lernen beginnen
eventually
życie towarzyskie (pot. w realu)
Lernen beginnen
(face-to-face) socialising
skupić się na czymś
Lernen beginnen
focus on something
skupiony
Lernen beginnen
focused
godzinami
Lernen beginnen
for hours on end
sympatyczny, łagodny
Lernen beginnen
genial
(źle) działać na kogoś, mieć dla kogoś (złe) stosunki
Lernen beginnen
have a (bad) effect on sb
pomóc w czymś
Lernen beginnen
help with something
zabytkowy
Lernen beginnen
historic
historyczny
Lernen beginnen
historical
błyskawicznie
Lernen beginnen
in an instant
brak aktywności
Lernen beginnen
inactivity
zawierać
Lernen beginnen
include
błyskawiczny
Lernen beginnen
instant
mieć/ stracić poczucie czasu
Lernen beginnen
keep / lose track of time
ostatnio
Lernen beginnen
lately
kłaść
Lernen beginnen
lay
prowadzić do czegoś
Lernen beginnen
lead to sth
leżeć
Lernen beginnen
lie
długość życia/ trwałość
Lernen beginnen
lifespan
nabijać komuś kabzę
Lernen beginnen
line sb's pockets
odludny
Lernen beginnen
lone
samotny
Lernen beginnen
lonely
luźny
Lernen beginnen
loose
okazja, wydarzenie
Lernen beginnen
occasion
każdego dnia, każdej godziny
Lernen beginnen
on a daily/ an hourly basis
celowo
Lernen beginnen
on purpose
na czas
Lernen beginnen
on time
okazja, sposobność
Lernen beginnen
opportunity, an opportunity
odgrywać kluczową rolę w czymś
Lernen beginnen
play a crucial/ vital role in something
przewidzieć
Lernen beginnen
predict
podnieść
Lernen beginnen
raise
odkryć ponownie
Lernen beginnen
rediscover
zrewolucjonizować
Lernen beginnen
revolutionise
pewny tego, że...
Lernen beginnen
safe in the knowledge that...
środki bezpieczeństwa
Lernen beginnen
security measures
krótki/ ograniczony czas koncentracji uwagi
Lernen beginnen
short / limited attention span
panować nad czymś
Lernen beginnen
stay on top of sth
uzupełnić
Lernen beginnen
supplement
wziąć kogoś za cel
Lernen beginnen
target sb
kolejny etap
Lernen beginnen
the next frontier
podróżować z małą ilością bagażu
Lernen beginnen
travel light
niezaprzeczalny
Lernen beginnen
undeniable
niezaprzeczalnie
Lernen beginnen
undeniably
wykorzystać coś na swoją korzyść
Lernen beginnen
use something to your advantage
widoczny
Lernen beginnen
visible

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.