Angielskie czasowniki złożone 2 a-p

 0    40 Datenblatt    byniu26
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
account for
Lernen beginnen
wyjaśniać, stanowić
allow for
Lernen beginnen
uwzględniać
answer (somebody) back
Lernen beginnen
odpyskować
ask after / for somebody
Lernen beginnen
pytać o kogoś/ co u kogoś słychać
ask for
Lernen beginnen
prosić o coś
ask (somebody) in
Lernen beginnen
zaprosić kogoś do środka
back away
Lernen beginnen
cofnąć się
back out
Lernen beginnen
wycofać się
back (somebody) up
Lernen beginnen
wspierać kogoś
be against
Lernen beginnen
być przeciwnym czemuś
be away
Lernen beginnen
być daleko
be back
Lernen beginnen
być z powrotem
be for
Lernen beginnen
być za czyms
be in
Lernen beginnen
być w domu/ w budynku
be over
Lernen beginnen
skończyć się
be up to
Lernen beginnen
być zdolnym do czegoś
it is up to (someone)
Lernen beginnen
to zależy od (kogoś)
bear out
Lernen beginnen
potwierdzać
bear up
Lernen beginnen
znosić dzielnie
blow off
Lernen beginnen
gasić, zdmuchiwać, gasnąć
blow up
Lernen beginnen
wybuchać, pompować, wysadzić
boil over
Lernen beginnen
kipieć
break down
Lernen beginnen
dzielić, rozbijać, załamać się
break in
Lernen beginnen
włamać się, wtrącać się
break off
Lernen beginnen
odłamywać się, przerywać
break out
World War II broke out in 1939.
Lernen beginnen
wybuchać
o wojnie
II wojna światowa wybuchła w 1939 r.
break up
Lernen beginnen
zerwać (z kimś), kończyć się
bring about
Lernen beginnen
doprowadzać
bring back
Lernen beginnen
przywracać
bring down
Lernen beginnen
obniżać (cenę) obalać (rząd)
bring in
Lernen beginnen
przynosić
pieniądze
bring off
Lernen beginnen
wykonywać
zadanie
bring (somebody) out
Lernen beginnen
ośmielać kogoś
bring up
Lernen beginnen
wychowywać
burn down
Lernen beginnen
spalić
burn out
Lernen beginnen
wypalać się
call back
Lernen beginnen
występować jeszcze raz, oddzwaniać
call for
Lernen beginnen
wzywać (pomoc), zgłaszać się
call in
Lernen beginnen
wzywać
lekarza policję
call off
Lernen beginnen
odwoływać

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.