Artur KP 09.07.2013

 0    51 Datenblatt    patrycjon
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
it amuses me
Lernen beginnen
to mnie śmieszy
reliable
Lernen beginnen
rzetelny
ahead of me
Lernen beginnen
przed sobą
convincing
Lernen beginnen
przekonywujacy
storage location
Lernen beginnen
miejsce magazynowania
analysis
Lernen beginnen
analiza
analyses
Lernen beginnen
analizy
area
Lernen beginnen
obszar
answer
Lernen beginnen
odpowiedź
first of all
Lernen beginnen
po pierwsze
after that
Lernen beginnen
potem
let’s turn our attention to the problem
Lernen beginnen
skierujmy naszą uwagę na problem
I’d like to emphasize
Lernen beginnen
chciałbym podkreślić
for instance
Lernen beginnen
na przykład
apart from this
Lernen beginnen
poza tym
we added extra workers
Lernen beginnen
dodaliśmy dodatkowych pracowników
as I mentioned before
Lernen beginnen
jak wspomniałem wcześniej
recap
Lernen beginnen
streścić
briefly
Lernen beginnen
zwięźle
let me briefly summarize the main issues
Lernen beginnen
pozwólcie że zwięźle podsumuję główne kwestie
point out
Lernen beginnen
wskazać na
move on
Lernen beginnen
iść do przodu
so much about point one let’s turn now to
Lernen beginnen
to tyle o punkcie pierwszym przejdźmy teraz do
regarding
Lernen beginnen
dotyczący
if you keep the guard nobody will touch your face
Lernen beginnen
jeśli trzymasz gardę nikt nie dotknie twojej twarzy
this presentation regards our improvements
Lernen beginnen
ta prezentacja odnosi się do naszych udoskonaleń
in addition to this
Lernen beginnen
w dodatku do tego
apart from being smart I am also very ambitious
Lernen beginnen
oprócz tego że jestem bystry jestem też bardzo ambitny
tough issue
Lernen beginnen
ciężka sprawa
tackle the problem
Lernen beginnen
rozwiązać problem
cope with
Lernen beginnen
poradzić sobie z problemem
to clarify
Lernen beginnen
wyjaśnić
please clarify this issue to me
Lernen beginnen
proszę o wyjaśnienie tej kwestii
could you be more specific
Lernen beginnen
czy możesz być bardziej precyzyjny
I’m approaching the end of my presentation
Lernen beginnen
zbliżam się do końca mojej prezentacji
let me go over the key issues
Lernen beginnen
pozwólcie że przejdę przez kluczowe kwestie
let me quote
Lernen beginnen
pozwolcie że zacytuję
I don’t know that off the top of my head
Lernen beginnen
nie wiem tego tak z głowy
sorry that’s not my field
Lernen beginnen
przepraszam to nie moja działka
in the course of my presentation
Lernen beginnen
w trakcie mojej prezentacji
suit
Lernen beginnen
pasować
focus
Lernen beginnen
skupić się na
indicate
Lernen beginnen
wskazywać na
to lead to
Lernen beginnen
prowadzić do
slightly
Lernen beginnen
nieznacznie
notice
Lernen beginnen
zauważyć
I have noticed that everybody is listening to me
Lernen beginnen
zauważyłem że wszyscy mnie słuchają
I’d like to update you on our recent improvements
Lernen beginnen
chciałbym poinformować was o naszych ostatnich udoskonaleniach
following
Lernen beginnen
następujący
this leads to
Lernen beginnen
to prowadzi do
please note that
Lernen beginnen
zauważcie że

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.