BANK SŁÓW - Praca

 0    218 Datenblatt    Weronika1998
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
księgowy / księgowa
Lernen beginnen
accountant
konserwator dzieł sztuki
Lernen beginnen
art restorer
opiekun/ opiekunka do dziecka
Lernen beginnen
babysitter
kasjer/ kasjerka w banku
Lernen beginnen
bank cashier
adwokat/ adwokatka
Lernen beginnen
barrister
kosmetyczka
Lernen beginnen
beautician
urzędnik państwowy / urzędniczka państwowa
Lernen beginnen
civil servant
kompozytor / kompozytorka
Lernen beginnen
composer
robotnik budowlany
Lernen beginnen
construction worker
psycholog/ psycholożka
Lernen beginnen
counsellor
pracownik/ pracownica działu obsługi kienta
Lernen beginnen
customer service advisor
śmieciarz
Lernen beginnen
dustman/ refuse collector
projektantka mody
Lernen beginnen
fashion designer
instruktor/ instruktorka fitnessu
Lernen beginnen
fitness instructor
stewardesa
Lernen beginnen
flight attendant
grafik/ graficzka
Lernen beginnen
graphic designer
agent ubezpieczeniowy / agentka ubezpieczeniowa
Lernen beginnen
insurance agent
projektant/ projektantka wnętrz
Lernen beginnen
interior designer
tłumacz (ustny)/ tłumaczka (ustna)
Lernen beginnen
interpreter
kustosz/ kustoszka
Lernen beginnen
museum curator
pielęgniarka/ pielęgniarz
Lernen beginnen
nurse
hydraulik
Lernen beginnen
plumber
recepcjonista/ recepcjonistka
Lernen beginnen
receptionist
przedstawiciel handlowy/przedstawicielka handlowa
Lernen beginnen
sales rep/ representative
programista/ programistka
Lernen beginnen
Software designer
makler giełdowy
Lernen beginnen
stockbroker
kontroler/ kontrolerka opłat parkingowych
Lernen beginnen
traffic warden
tłumacz (pisemny)/ tłumaczka (pisemna)
Lernen beginnen
translator
agent/ agentka biura podróżny
Lernen beginnen
travel agent
kierowca ciężarówki
Lernen beginnen
truck driver
projektant/ projektantka stron internetowych
Lernen beginnen
web/ website designer
słabo płatny
Lernen beginnen
badly-paid
fizyczny
Lernen beginnen
blue-collar
związany z opieką
Lernen beginnen
caring
wymagający, stanowiący wyzwanie
Lernen beginnen
challenging
twórczy
Lernen beginnen
creative
wymagający
Lernen beginnen
demanding
na pełny etat
Lernen beginnen
full-time
odpowiedzialny, ważny
Lernen beginnen
high-powered
lukratywny / dobrze płatny
Lernen beginnen
lucrative
fizyczny
Lernen beginnen
manual
niewymagający kwalifikacji
Lernen beginnen
menial
na niepełny etat
Lernen beginnen
part-time
stały
Lernen beginnen
permanent
przynoszący wysokie dochody
Lernen beginnen
profitable
monotonny
Lernen beginnen
repetitive
satysfakcjonujący
Lernen beginnen
rewarding
tymczasowy
Lernen beginnen
temporary
charytatywny, w wolontariacie
Lernen beginnen
voluntary
dobrze płatny
Lernen beginnen
well-paid
umysłowy, urzędniczy
Lernen beginnen
white-collar
dział księgowości
Lernen beginnen
Accounts
dział obsługi klienta
Lernen beginnen
Customer Service
dział kadr
Lernen beginnen
Human Resources
dział marketingu
Lernen beginnen
Marketing
dział zajmujący sie kreowaniem wizerunku firmy
Lernen beginnen
Public Relations
dział badawczo-rozwojowy
Lernen beginnen
Research & Development
dział sprzedaży
Lernen beginnen
Sales
czeladnik
Lernen beginnen
apprentice
szef/ szefowa
Lernen beginnen
boss
dyrektor zarządzający
Lernen beginnen
CEO (Chief Executive Officer)
współpracownik/ współpracowniczka
Lernen beginnen
co-worker
kolega/ koleżanka z pracy
Lernen beginnen
colleague
dyrektor finansowy
Lernen beginnen
Finance Director
stażysta/ stażystka
Lernen beginnen
intern
osoba przeprowadzająca rozmowę kwalifikacyjną
Lernen beginnen
interviewer
bezpośredni przełożony
Lernen beginnen
line manager
zarząd
Lernen beginnen
management
dyrektor zarządzający
Lernen beginnen
Managing Director
asystent/ asystentka
Lernen beginnen
PA (Personal Assistant)
osoba rekrutująca pracowników
Lernen beginnen
recruiter
personel
Lernen beginnen
staff
podwładny
Lernen beginnen
subordinate
zwierzchnik/przełożony
Lernen beginnen
superior
osoba w trakcie szkolenia
Lernen beginnen
trainee
wolontariusz / wolontariuszka
Lernen beginnen
volunteer
pracoholik/ pracoholiczka
Lernen beginnen
workaholic
premia (roczna)
Lernen beginnen
(annual) bonus
(roczny) dochód
Lernen beginnen
(Annual) income
zaległa wypłata
Lernen beginnen
back pay
zasiłek na dziecko
Lernen beginnen
Child Benefit
prowizja
Lernen beginnen
commission
zarabiać
Lernen beginnen
earn
odsetki
Lernen beginnen
interest
na zasiłku
Lernen beginnen
on the dole
płaca
Lernen beginnen
pay
podwyżka
Lernen beginnen
pay rise
emerytura/ renta
Lernen beginnen
pension
plan emerytalny
Lernen beginnen
pension plan
zysk
Lernen beginnen
profit
pasek wynagrodzenia
Lernen beginnen
salary slip
udziały, akcje
Lernen beginnen
shares
pensja (początkowa)
Lernen beginnen
(starting) salary
napiwek
Lernen beginnen
tip
zasiłek dla bezrobotnych
Lernen beginnen
unemployment benefit/ dole
płaca, stawka (godzinowa, tygodniowa)
Lernen beginnen
wage
zatrudniać
Lernen beginnen
employ
pracownik/ pracownica
Lernen beginnen
employee
pracodawca
Lernen beginnen
employer
zatrudnienie
Lernen beginnen
employment
kontynuować pracę
Lernen beginnen
get on with your work
pracować (w firmie)
Lernen beginnen
work for (a company)
miejsce pracy
Lernen beginnen
workplace
ubiegać się o pracę na stanowisku...
Lernen beginnen
apply for the position of...
kandydat / kandydatka
Lernen beginnen
candidate
wybór zawodu
Lernen beginnen
career choice
kariera zawodowa (w jakiejs dziedzinie)
Lernen beginnen
career in
CV
Lernen beginnen
CV
umowa
Lernen beginnen
contract
agencja pośrednictwa pracy
Lernen beginnen
employment agency
perspektywy zatrudnienia
Lernen beginnen
employment prospects
wejść na rynek pracy
Lernen beginnen
enter the job/ labour market
urząd pracy
Lernen beginnen
job centre
rozmowa kwalifikacyjna
Lernen beginnen
job interview
oferta pracy
Lernen beginnen
job offer
posada
Lernen beginnen
position/ post
referencje
Lernen beginnen
reference
proces rekrutacji
Lernen beginnen
recruitment process
wymagania
Lernen beginnen
requirements
zatrudnić
Lernen beginnen
take on/ hire
praca polega na...
Lernen beginnen
the job/work involves...
wakat
Lernen beginnen
vacancy
osiągnięcie
Lernen beginnen
achievement
posługiwać się biegle (językiem angielskim)
Lernen beginnen
be fluent in(English)
zaangażowany, oddany
Lernen beginnen
committed
zdolności komunikacyjne
Lernen beginnen
communication skills
kompetentny
Lernen beginnen
competent
skrupulatny, sumienny
Lernen beginnen
conscientious
wydajny
Lernen beginnen
efficient
doświadczenie w jakiejś dziedzinie
Lernen beginnen
experience in a field
umiejętność dostosowania się do nowych sytuacji
Lernen beginnen
flexibility
zorientowany na czele
Lernen beginnen
goal-oriented
o wysokich umiejętnościach/ kwalifikacjach/ silnej motywacji
Lernen beginnen
highly skilled / qualified / motivated
przedsiębiorczy
Lernen beginnen
industrious
inicjatywa
Lernen beginnen
initiative
(dotychczasowe) doświadczenie zawodowe
Lernen beginnen
(Previous) professional/job experience
aktywny, pełen inicjatywy
Lernen beginnen
proactive
kwalifikacje
Lernen beginnen
qualifications
niezawodny
Lernen beginnen
reliable
zorganizowany
Lernen beginnen
well-organised
dobrze wyszkolony
Lernen beginnen
well-trained
umieć pracować pod presją
Lernen beginnen
work well under pressure
praktyczna znajomość czegoś
Lernen beginnen
working knowledge of sth
kierowanie, zarządzanie
Lernen beginnen
administrative work
nadzorować, być szefem
Lernen beginnen
be in charge
zajmować się czymś
Lernen beginnen
deal with
rozdzielać obowiązki
Lernen beginnen
delegate
wyjeżdżać służbowo
Lernen beginnen
go away on business
prowadzić księgowość
Lernen beginnen
keep the books
stać na czele zespołu
Lernen beginnen
lead a team
zarządzanie
Lernen beginnen
management
dotrzymywać terminów
Lernen beginnen
meet deadlines
wykonywać obowiązki służbowe
Lernen beginnen
perform job duties
ocenić wyniki czyjejś pracy
Lernen beginnen
review sb's performance
nadzorować
Lernen beginnen
supervise
odbierać telefony
Lernen beginnen
take calls
pracować w zespole/ samodzielnie
Lernen beginnen
work in a team / on your own
pracować, dotrzymując napiętych terminów
Lernen beginnen
work to tight deadlines
pracować w nadgodzinach
Lernen beginnen
work/ do overtime
uczyć się zawodu w praktyce
Lernen beginnen
learn on the job
rozwój zawodowy
Lernen beginnen
professional development
przekwalifikować się
Lernen beginnen
retrain
szkolenie
Lernen beginnen
training course
warsztaty
Lernen beginnen
workshops
jak najszybciej
Lernen beginnen
ASAP (as soon as possible)
poufne, do rąk własnych
Lernen beginnen
FYEO (for your eyes only)
Twoje/Pana/Pani wiadomość
Lernen beginnen
FYI (for your information)
awansować, dostać awans
Lernen beginnen
be promoted
samochód służbowy
Lernen beginnen
company car
elastyczne godziny pracy
Lernen beginnen
flexible working hours/ flexi-time
(pójść na) zwolnienie/ urlop
Lernen beginnen
(Go on) leave
wynagrodzenie na czas urlopu
Lernen beginnen
holiday pay
zadowolenie z pracy
Lernen beginnen
job satisfaction
pewność stałego zatrudnienia
Lernen beginnen
job security
przerwa na lunch
Lernen beginnen
lunch hour
urlop macierzyński/ ojcowski
Lernen beginnen
maternity / paternity leave
dodatkowe świadczenia ze strony pracodawcy
Lernen beginnen
perks/ fringe benefits
perspektywa awansu
Lernen beginnen
prospects of promotion
zwolnienie lekarskie
Lernen beginnen
sick leave
wynagrodzenie za czas choroby
Lernen beginnen
sick pay
brać wolne/ wolny dzień
Lernen beginnen
take time/ a day off
równowaga między życiem prywatnym a zawodowym
Lernen beginnen
work-life balance
pracować na własny rachunek
Lernen beginnen
be self-employed
stworzyć własną firmę
Lernen beginnen
build up your own business
pracować jako wolny strzelec/ na zlecenia
Lernen beginnen
do freelance work
pracować dorywczo, wykonywać drobne prace
Lernen beginnen
do odd jobs
prowadzić firmę
Lernen beginnen
run your own business
założyć (firmę)
Lernen beginnen
set up (a company)
pracować zdalnie (z domu)
Lernen beginnen
work from home
(wcześniejsza) emerytura
Lernen beginnen
(Early) retirement
złożyć wymówienie
Lernen beginnen
hand in your resignation/ notice
utrata pracy
Lernen beginnen
job loss
zwolnić z pracy
Lernen beginnen
lay off/ dismiss
zwolnić, zredukować
Lernen beginnen
make redundant
zwolnić się, zrezygnować z pracy
Lernen beginnen
quit/ resign
redukcja etatów
Lernen beginnen
redundancy
przejść na emeryturę
Lernen beginnen
retire
wyrzucić z pracy
Lernen beginnen
sack/give the sack/ fire
dobrowolne odejście z pracy
Lernen beginnen
voluntary redundancy
tania siła robocza
Lernen beginnen
cheap labor
wyzyskiwać
Lernen beginnen
exploit
bezrobotny
Lernen beginnen
jobless/ unemployed
bezrobocie
Lernen beginnen
joblessness/ unemployment
koszty pracy
Lernen beginnen
labour costs
przekazywać pracę/ produkcję innym firmom
Lernen beginnen
outsource
przepracowany
Lernen beginnen
overworked
strajk okupacyjny
Lernen beginnen
sit-in
strajk
Lernen beginnen
strike
bezrobotni
Lernen beginnen
the unemployed
związek zawodowy
Lernen beginnen
trade union
gruba ryba
Lernen beginnen
big fish
zakończyć pracę (na dany dzień) (idiom)
Lernen beginnen
call it a day
wspinać się po szczeblach kariery (idiom)
Lernen beginnen
climb the corporate ladder
nauczyć się fachu (idiom)
Lernen beginnen
learn the ropes
wykorzystać nieformalne kontakty (idiom)
Lernen beginnen
pull a few strings
przyłożyć się (idiom)
Lernen beginnen
pull your weight
biurokracja (idiom)
Lernen beginnen
red tape
podejmować szybkie decyzje (idiom)
Lernen beginnen
think on your feet

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.