campaign unit 1 - 5

 0    108 Datenblatt    mmizeracki22
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
trzymany w odwodzie
Lernen beginnen
held in reserve
zlikwidować(stanowisko/pozycje)
Lernen beginnen
to take out
nawiązaćwalkę z nieprzyjacielem
Lernen beginnen
to engage the enemy
zostałem przydzielony do
Lernen beginnen
i was posted to
dostałem mianowanie na kapitana
Lernen beginnen
i was commissioned as a captain
zostałem awansowany na
Lernen beginnen
I was promoted to
zbocza
Lernen beginnen
slope
racje żywnościowe
Lernen beginnen
combat rations
naciśnij zatrzask magazynka kciukiem
Lernen beginnen
Press the magazine catch witch your thumb
język spustowy
Lernen beginnen
trigger
bezpiecznik
Lernen beginnen
safety catch
pociągnąć rączkę suwadła
Lernen beginnen
Pull the cocking handle
być unieruchomionym
Lernen beginnen
to be pinned down
nabój w komorze nabojowej
Lernen beginnen
a round in the chamber
wylot lufy
Lernen beginnen
muzzle
siły powietrzno-desantowe
Lernen beginnen
Airborne forces
zdobyć miejsce
Lernen beginnen
to earn a place
podstawowe umiejętności
Lernen beginnen
core skills
zachowanie bojowe
Lernen beginnen
fieldcraft
mistrzostwo strzeleckie
Lernen beginnen
skills at arms
mundur polowy z oporządzeniem
Lernen beginnen
battle order
tor taktyczny
Lernen beginnen
assault course
przepustka
Lernen beginnen
leave
mieć wymaganą dyscyplinę
Lernen beginnen
to have self-discipline required
zagraniczny przydział
Lernen beginnen
overseas posting
uczęszczać na kurs
Lernen beginnen
attend a course
odnieść straty w ludziach
Lernen beginnen
to suffer casualties
zmiana w kondyngencie
Lernen beginnen
tour of duty
wyrzutnia pocisków rakietowych
Lernen beginnen
firing post
zebrać sie
Lernen beginnen
assamble
nacierać/natarcie
Lernen beginnen
to advance
szarża, atak, uderzenie
Lernen beginnen
charge
wejść na mine
Lernen beginnen
to step on a mine
wycofać sie
Lernen beginnen
to withdraw / pull back
zniszczyć
Lernen beginnen
to take out
powstrzymać wroga
Lernen beginnen
to pin down
okopać się
Lernen beginnen
to dig in
kontratakować
Lernen beginnen
counter attack
dostać się pod ciężki i dokładny ogień
Lernen beginnen
get come heavy and accurate fire
zdołać zmusić kogoś do
Lernen beginnen
to succeed in forcing sb to do sth
podczas potyczki
Lernen beginnen
during the engagement
włożyć pełny magazynek
Lernen beginnen
to Insert a full magazine
załadować/rozładować broń
Lernen beginnen
to load / unload a weapons
wyjąć nabój z komory
Lernen beginnen
to eject the round from the chamber
przeładować broć
Lernen beginnen
to cock a gun
hełmofon
Lernen beginnen
headset
kamizelka kuloodporna
Lernen beginnen
body armour
instruktor/kierownik strzelnicy
Lernen beginnen
range officer
zdolności strzeleckie
Lernen beginnen
marksmanship
poborowy
Lernen beginnen
conscript/enlisted
wniosek o urlop
Lernen beginnen
an application for leave
obejmować
Lernen beginnen
to comprise
drużyna ma siłę 8 ludzi
Lernen beginnen
a section has the strength of 8 people
jest podzielona na 2 grupy ogniowe
Lernen beginnen
is divided into two fire teams
jestem odpowiedzialny za dziennik
Lernen beginnen
I am responsible for the register
pobierać broń z magazynu
Lernen beginnen
to draw weapons from armoury
rozliczyć się z ostrej amunicji i łusek
Lernen beginnen
to be inspected for leave rounds and empty cases
pobudka
Lernen beginnen
reveille
regulamin strzelnicy
Lernen beginnen
range standing orders
przestrzegać poleceń
Lernen beginnen
to obey instructions
ostra amunicja
Lernen beginnen
live rounds
celowac broń w bezpieczynm kierunku/w kogos
Lernen beginnen
point your weapon in a safe direction /somebody
maska gazowa
Lernen beginnen
a respirator
ograniczać widoczność
Lernen beginnen
to limit/reduce visibility
schodzić w dół zbocza
Lernen beginnen
descend the slope
kierunek
Lernen beginnen
bearing
mieć problemy z chodzeniem
Lernen beginnen
have difficults walking
zmierzch
Lernen beginnen
twilight, last light, dask
wyruszyć w kierunku szczytu
Lernen beginnen
set off for the summit/peak
wąska grań
Lernen beginnen
narrow ridge
brygada składa się, obejmuje
Lernen beginnen
brigade consists/comprises of/is made up of 3 battelgroups
jest przypisana brygadzie
Lernen beginnen
On operations the battelgroup is assigned to a brigade
kompania wsparaci wyposażona jest w moździerze, czołgi i karabiny maszynowe
Lernen beginnen
The support company is equipped with mortars, anti tanks weapons and machine guns
Mój zakres obowiązków obejmuje zgłaszanie rannych
Lernen beginnen
My remit includes casualty reporting
batalion jest dowodzony przez
Lernen beginnen
the battalion is commanded by
kwatermistrz
Lernen beginnen
quartermaster
dowódca batalionu
Lernen beginnen
commanding officer
dowódca kompanii
Lernen beginnen
officer commanding
Kontrolować wydawanie sprzętu
Lernen beginnen
to control the issue of equipment
prowadzić magazyn batalionu
Lernen beginnen
to run/manage the batalion stores
rozpatrywać wnioski o zwrot kosztów podróży
Lernen beginnen
to process travel claim
dokumentacja przejścia do rezerwy
Lernen beginnen
discharge documantation
nadzorować prace sekcji urzędników
Lernen beginnen
supervise the work of a sections of clerks
podlegać komuś
Lernen beginnen
to responsible to sb
części zapasowe do pojazdów
Lernen beginnen
spare parts
zajmować się zamówieniami
Lernen beginnen
to handle orders for
zakres obowiązków
Lernen beginnen
remit/area of responsibilities
rejestracja więźniów wojennych
Lernen beginnen
prisoners of war registration
sprawy socjalne
Lernen beginnen
welfare
środki wsparcia ogniowego
Lernen beginnen
fire support assets
poborowy
Lernen beginnen
enlisted
wchodzić na pokład samolotu
Lernen beginnen
embark on the plane
traktat pokojowy
Lernen beginnen
peace treaty
linka wyzwalająca w spadochronie
Lernen beginnen
ripcord
wykonać zadanie
Lernen beginnen
accomplish the task
spocznij
Lernen beginnen
at ease
pluton porusza się lekkim wozem bojowym
Lernen beginnen
platoon is mounted on Cavalry Fightny Vehicle
zająć miasto
Lernen beginnen
seize a town
narazić cywili
Lernen beginnen
edanger civilians
stłumic powstanie
Lernen beginnen
suppress the uprising
ten półwysep jest wazny pod względem strategicznym
Lernen beginnen
This peninsula is strategically important
założyc punkt obserwacyjny
Lernen beginnen
Set up an observation post
apel, sprawdzenie obecności
Lernen beginnen
roll call
pod osłoną nocy
Lernen beginnen
under cover of darknesss
wybuch powstania
Lernen beginnen
outbreak of uprising
zbiórka kompanii
Lernen beginnen
company assemble
bezwładny ogień/ na ślepo
Lernen beginnen
indisuiminate fire
założyc punkt kontrolny
Lernen beginnen
Set up a checkpoint

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.