Campaign unit 3

 0    47 Datenblatt    sebii123
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
coraz bardziej zaangażowany
Lernen beginnen
increasingly involved
międzynarodowe organizacje
Lernen beginnen
International organizations
organizacje pozarządowe
Lernen beginnen
non-governmental organizations
z pewnością, na pewno
To z pewnością nie było łatwe pytanie.
Lernen beginnen
certainly
Well, it certainly wasn't an easy question.
dobrze dogadywać się
Lernen beginnen
get along
rzadko
Rzadko widzi się taką rzecz.
Lernen beginnen
uncommon
It's uncommon to see such a thing.
nieprofesjonalny
Lernen beginnen
unprofessional
chaotyczny, zdezorganizowany
Lernen beginnen
disorganized
nieporozumienie
To było zwykłe nieporozumienie.
Lernen beginnen
misunderstanding
It was just a misunderstanding.
nieuczciwy, krzywdzący, niesprawiedliwy
Lernen beginnen
unfair
prowadzi do napięć
Lernen beginnen
leads to tension
pomoc powinna być dostarczana bezstronnie
Lernen beginnen
aid should be distributed impartially
część, frakcja, odłam
rywalizujące frakcje wewnątrz rządu
Lernen beginnen
faction
rival factions within the government
niepisana umowa
Lernen beginnen
implicit deal
ogromny, olbrzymi, kolosalny
To był ogromny błąd. Ogromna szkoda
Lernen beginnen
tremendous
It was a tremendous mistake. Tremendous damage.
zrzut (np. z samolotu wojskowego)
Lernen beginnen
airdrop
misja poszukiwawczo-ratunkowa
Lernen beginnen
Search and rescue mission
watażka
Lernen beginnen
warlord
rozbrojenie
Lernen beginnen
disarmament
składać się
Lernen beginnen
consist
zawierać, obejmować, składać się (z czegoś)
Lernen beginnen
comprise
zmotoryzowany
Lernen beginnen
motorized
przenośny
Musimy kupić kilka przenośnych telefonów głośnomówiących.
Lernen beginnen
portable
We need to buy some portable speakerphones.
szacunkowa liczba ofiar
Lernen beginnen
casualty estimate
bezzwłocznie
Lernen beginnen
in short order
polityka zjednywania sobie ludności cywilnej
Lernen beginnen
win hearts and minds
pułap
Lernen beginnen
ceiling
strona wojująca
Lernen beginnen
belligerents
ładunek
Lernen beginnen
payload
rozpiętość skrzydeł
Lernen beginnen
wingspan
czas ogólnoeuropejski
Lernen beginnen
ZULU time
być gotowym
Lernen beginnen
be good to go
przystąpić do robienia czegoś bez ociągania się
Lernen beginnen
hit the ground running
miejsce spotkania (ogólnie)
Lernen beginnen
rendezvous
lecieć zgodnie z zasadami lotu z widocznością
Lernen beginnen
fly according to visual flight rules
cele
Lernen beginnen
objectives
bezstronnie
Lernen beginnen
impartially
napięcia
Lernen beginnen
tension
osiągnąć cele militarne
Lernen beginnen
achieve military ends
strona konfliktu
Lernen beginnen
warring faction
zasięg, odległość
Lernen beginnen
range
wysiedlić
Lernen beginnen
displace
na skraju katastrofy humanitarnej
Lernen beginnen
on the edge of humanitarian disaster
szabrowanie na dużą skalę
Lernen beginnen
wide scale looting
bojowy wóz rozpoznawczy
Lernen beginnen
CVR
poruszające się na
Lernen beginnen
mounted (in CVR)
zachować odpowiedzialność za
Lernen beginnen
retain responsibility for

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.