chapter 45-2

 0    23 Datenblatt    dawwoz
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
Idę (zamierzam) na plażę się popalać.
Lernen beginnen
I'm going to the beach to sunbathe.
Weź parasol ze sobą. Jest bardzo gorąco.
Lernen beginnen
Take a sunshade with you. It's very hot.
Dobry Boże! Co Ci się stało. Jesteś czerwony jak rak.
Lernen beginnen
Good Lord! What happened to you. You're as red as tomato.
Zasnąłem na plaży, nieprawdaż?
Lernen beginnen
I fell asleep on the beach, didn't I?
Była smutna słysząc, że jej ojciec był chory.
Lernen beginnen
She was upset to hear that her father was ill.
Łatwo zrozumieć jak ta maszyna działa.
Lernen beginnen
It's easy to understand how this machine works.
Zawsze było jej życzeniem przejść na emeryturę i mieszkać na wyspie.
Lernen beginnen
It had always been her wish to retire to the island.
Jego oferta pomocy była mile widziana.
Lernen beginnen
His offer to help was welcomed
Potrzebuję czegoś do uśmierzenia bólu gardła
Lernen beginnen
I need something to relieve my sore throat
Nie wiem do kogo mówić
Lernen beginnen
I don't know who to talk to.
Nie rozumiem jak zrobić to ćwiczenie.
Lernen beginnen
I don't understand how to do this excercise.
Dzieci nie mają się gdzie bawić.
Lernen beginnen
The children have nowhere to play
Nie przyniosłem nic do picia.
Lernen beginnen
I haven't brought anything to drink
to feel like sth
Lernen beginnen
to have a wish of something or to want to do sth at a particular moment.
Chcę iść popływać. (Użyj idiomu feel like)
Lernen beginnen
I feel like a swim
Zamierzasz pójść na aerobik? Nie, nie czuję potrzeby dzisiaj (idiom)
Lernen beginnen
Are you going to aerobics? No, I don't feel like it today
On był taki niegrzeczny (ordynarny), miałam ochotę zdzielić go w twarz.
Lernen beginnen
He was so rude, I felt like slapping his face.
SYN: postpone
Lernen beginnen
to put off
Nie mogę wytrzymać więcej tego smrodu
Lernen beginnen
I can't stand that smell anymore.
SYN: put up with
Lernen beginnen
I can't put up with that smell anymore.
pole biwakowe
Lernen beginnen
a campsite
postawić zakład
Lernen beginnen
to bet
Fiona podoba się Johnowi, lecz ona wychodzi się zabawić z Tomem. (idiom)
Lernen beginnen
John really fencies Fiona, but she's going out with Tom.

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.