Collocations 1 to 22. 100 the best.

 0    22 Datenblatt    kpiatek200
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
Zgadzać się z kimś w kwesti czegoś
Nie zgadzam się z tobą w kwestii polityki
Lernen beginnen
Agree with someone about something
I don't agree with you about politics
Słuchać kogoś/czegoś
Nie lubię słuchać radia
Lernen beginnen
Listen to someone / something
I don't like listening to the radi
Ubiegać się u kogoś o coś
Ubiegam się u nich o pracę
Lernen beginnen
Apply to someone for something
I apply to them for a job
Umierać na coś
Józef umarł na atak serca
Lernen beginnen
Dying of something
Joseph died of a heart attack
Marzyć o kimś/czymś
Marzę o kupnie nowego mieszkania
Lernen beginnen
Dream of someone / something
I dream of buying a new flat
Wyjaśniać coś komuś
Wyjaśniłem Kasi całą historię
Lernen beginnen
Explain something to someone
I explained the whole story to Kate
Walczyć (w sojuszu) z kimś przeciwko komuś/czemuś
Anglia z Rosją walczyły przeciwko Francji
Lernen beginnen
Fight with someone against someone/something
England fought with Russia against France
Zapraszać kogoś na coś
Mam zamiar zaprosić ich na obiad
Lernen beginnen
Invite someone to something
I'm going to invite them for dinner
Słyszeć (już) o czymś
Słyszałeś o urodzinach Tomka?
Lernen beginnen
Hear about something
Have you heard about Tom's birthday?
Stać się komuś/czemuś; przytrafić się komuś/czemuś
Co ci się stało?
Lernen beginnen
Happen to someone/something
What has happended to you?
Wybaczać coś komuś
Wybacz mu ten błąd!
Lernen beginnen
Forgive for something to someone
Forgive him for this mistake!
Zapomnieć o kimś/czymś
Zapomniałem o twoim telefonie
Lernen beginnen
Forget about someone / something
I forgot about your phone call
Walczyć o coś
Walczyć o wolność
Lernen beginnen
Fight for something
We were fighting for freedom
Przedstawić kogoś komuś
Musze cię przedstawić mojej siostrze
Lernen beginnen
Introduce someone to someone
I must introduce you to my sister
Zapraszać kogoś dokądś
Zaprosili nas do teatru
Lernen beginnen
Invite someone to somewhere
They invited us to the theatre
Opisywać komuś kogoś/coś
Opiszę ci to w liście
Lernen beginnen
Describe someone/something to someone
I'll describe that to you in my letter
Śnić o kimś/czymś
Śniły mi się słonie
Lernen beginnen
Dream about someone / something
I was dream about elephants
Pytać kogoś o kogoś/coś
Zapytała Marka o jego pracę
Lernen beginnen
Ask someone about someone/something
I sked Mark about his work
Śmiać się z kogoś/czegoś
Nie śmiej się ze mnie!
Lernen beginnen
Laugh at someone / something
Don't laugh at me
Patrzeć na kogoś/coś
Spójrz na mnie!
Lernen beginnen
Look at someone / something
Look at me!
Przybywać do (jakiegoś miejsca)
Przybyliśmy na stację o ósmej
Lernen beginnen
Arrive at (some place)
We arrived at the station at eight
Przybywać do (jakiegoś kraju, jakiejś miejscowości)
Kiedy przybyliście do Warszawy?
Lernen beginnen
Arrive in (some country, some locality)
When did you arrive in Warsaw?

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.