Collocations with do/make

 0    65 Datenblatt    pawelszymoniak
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
do the housework
Children often detest doing the housework.
Lernen beginnen
robić prace domowe (np. sprzątanie)
Dzieci często nie cierpią robić prac domowych.
do the laundry
Lernen beginnen
zrobić pranie
do the dishes
Lernen beginnen
umyć naczynia
do the shopping
I have to do the shopping after work.
Lernen beginnen
robić zakupy
Muszę zrobić zakupy po pracy.
exception
It's an exception.
Lernen beginnen
wyjątek
To wyjątek.
make the bed
Mark makes the bed only at weekends.
Lernen beginnen
słać łóżko
Marek ścieli łóżko tylko w weekendy.
do work
It's important that you do your work well, you hold a responsible post.
Lernen beginnen
wykonywać pracę
Ważne, żebyś dobrze wykonywała swoją pracę, masz odpowiedzialne stanowisko.
do homework
Lernen beginnen
odrabiać pracę domową
do business
Lech does business globally.
Lernen beginnen
prowadzić interesy
Leszek prowadzi interesy na światową skalę.
do a good job
Lernen beginnen
zrobić dobrą robotę
do a report
Lernen beginnen
zrób raport
do a course
I'm doing a course in cosmetics because I want to work as a beautician.
Lernen beginnen
robić kurs
Robię teraz kurs kosmetyczny, bo chcę pracować jako kosmetyczka.
do exercise
Lernen beginnen
robić ćwiczenia
do hair
Lernen beginnen
ufryzować
do your nails
Lernen beginnen
zrobić paznokcie
do anything/something/everything/nothing
Lernen beginnen
rób wszystko / coś / wszystko / nic
do well
Margaret does well with kids.
Lernen beginnen
dobrze sobie radzić
Gosia dobrze radzi sobie z dziećmi.
do badly
I usually do badly with stress.
Lernen beginnen
źle sobie radzić/nie radzić sobie
Zazwyczaj źle sobie radzę ze stresem.
do good
Do good and it will return to you.
Lernen beginnen
czynić dobro
Czyń dobro, a ono wróci do ciebie.
do the right thing
Lernen beginnen
zrobić dobry uczynek
do your best
Lernen beginnen
jak najlepiej,
make breakfast
Mum made breakfast when the children were dressing up.
Lernen beginnen
przygotować śniadanie
Mama przygotowała śniadanie kiedy dzieci się ubierały.
make a sandwich
Lernen beginnen
zrobić kanapkę
make a salad
Lernen beginnen
zrobić sałatkę
make a cup of tea
Lernen beginnen
zrobić sobie filiżankę herbaty
make a reservation
Lernen beginnen
rezerwować
make money
Making money isn't the aim of life.
Lernen beginnen
zarabiać pieniądze
Zarabianie pieniędzy nie jest celem życia.
make a profit
I assume the company will make a profit of 200 million zlotys this year.
Lernen beginnen
osiągać zysk
Zakładam, że firma osiągnie zysk w wysokości 200 mln zł w tym roku.
make a fortune
Charles made a fortune by investing in oil.
Lernen beginnen
zrobić fortunę
Karol zrobił fortunę na inwestycjach w ropę.
make money
Making money isn't the aim of life.
Lernen beginnen
zarabiać pieniądze
Zarabianie pieniędzy nie jest celem życia.
make friends
Kate makes friends easily.
Lernen beginnen
zaprzyjaźniać się
Kasia szybko zaprzyjaźnia się.
make love
Lernen beginnen
kochać się
make a pass at
Lernen beginnen
przystawiał się do
make fun of someone
Lernen beginnen
wyśmiać kogoś,
make up your mind
Lernen beginnen
się zdecydować
make up
Lernen beginnen
załagodzić spór
make a phone call
Excuse me, may I go out and make a phone call? It's an urgent matter.
Lernen beginnen
zadzwonić przez telefon
Przepraszam, czy mogę wyjść i zadzwonić przez telefon? To pilna sprawa.
make a joke
Lernen beginnen
żartować
make a point
Lernen beginnen
zrobić punkt
make a bet
Lernen beginnen
postawić zakład
make a complaint
Lernen beginnen
złożyć skargę
make a confesssion
Lernen beginnen
spowiedź/zlożyć zeznanie
make a speech
Lernen beginnen
wygłosić mowę
make a suggestion
He made a suggestion to go to Austria together.
Lernen beginnen
wysuwać propozycję
Wysunął propozycję wspólnego wyjazdu do Austrii.
make a prediction
Lernen beginnen
dokonać prognozy
make an excuse
Lernen beginnen
robić wymówki
make a promise
Lernen beginnen
złożyć obietnicę
make a fuss
Don't make a fuss, dress up and let's go to the cinema.
Lernen beginnen
marudzić
Nie marudź tylko się ubieraj i chodźmy do kina.
make an observation
Lernen beginnen
dokonać obserwacji
make a comment
Let me not make a comment on your behaviour, I'm disgusted.
Lernen beginnen
skomentować coś
Pozwól, że nie skomentuję twojego zachowania, jestem zniesmaczona.
ask a question
Lernen beginnen
zadaj pytanie
make plans
Lernen beginnen
planować
make a decision
I have finally made the right decision.
Lernen beginnen
podjąć decyzję
W końcu podjęłam właściwą decyzję.
make a choice
Sometimes you have to make a choice of the lesser evil.
Lernen beginnen
dokonywać wyboru
Niekiedy musisz dokonać wyboru mniejszego zła.
make a mistake
Lernen beginnen
popełnić błąd
make progress
I guess I'm not making progress in English any more.
Lernen beginnen
robić postępy
Chyba nie robię już postępów w angielskim.
make an attempt
Lernen beginnen
podjąć próbę
make an effort
Lernen beginnen
dołożyć starań,
I made up my mind
Lernen beginnen
podjąłem decyzję
make a discovery
Lernen beginnen
dokonać odkrycia
make a list
I've made a list of guests for my mum's name day party.
Lernen beginnen
zrobić listę
Zrobiłam listę gości na imieniny mamy.
make sure
I just want to make sure you remember about our meeting.
Lernen beginnen
upewniać się
Chcę się tylko upewnić, że pamiętasz o naszym spotkaniu.
make difference
Lernen beginnen
robi różnicę
make an exception
Lernen beginnen
zrobić wyjątek
wash the dishes
Lernen beginnen
zmyć naczynia

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.