Company law 2

 0    8 Datenblatt    gwiazdowska
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
public limited company
Lernen beginnen
(publiczna) spółka akcyjna
interim report
Lernen beginnen
raport okresowy; sprawozdanie okresowe
Annual Report
Lernen beginnen
sprawozdanie roczne
the auditors' report
Lernen beginnen
sprawozdanie rewidentów
return on equity
Lernen beginnen
stopa zwrotu z kapitału własnego; rentowność kapitału własnego (miara rentowności firmy, uzyskany zysk wyrażony w procencie, udział całkowitej kwoty zainwestowanej w firmę przez jej właścicieli w uzyskanym zysku)
Annual General Meeting =Annual Meeting of Stockholders
Lernen beginnen
doroczne walne zgromadzenie akcjonariuszy
Extraordinary General Meeting =Special Meeting (US)
Lernen beginnen
nadzwyczajne walne zgromadzenie
misconduct
Lernen beginnen
uchybienia

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.