człowiek rozszerzenie cz.3

 0    60 Datenblatt    nissell
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
zakładać
Lernen beginnen
assume
założenie, przypuszczenie
Lernen beginnen
assumption
zaprzątać komuś głowę
Lernen beginnen
be on sb's mind
zmienić zdanie
Lernen beginnen
change your mind
uświadomić sobie coś
Lernen beginnen
come to realisation
przyjść na myśl
Lernen beginnen
come to mind
gratulować
Lernen beginnen
compliment(sb on sth)
stawiać czoło czemuś
Lernen beginnen
confront
radzić sobie z czymś
Lernen beginnen
deal (with sth)
zyskać czyjeś zaufanie
Lernen beginnen
gain sb's confidence
zająć się mało istotnymi sprawami kosztem ważniejszych
Lernen beginnen
get sidetracked
zrozumieć i zaakceptować coś
Lernen beginnen
get your head around sth
uderzyć do głowy
Lernen beginnen
go to one's head
mieć głowę do czegoś
Lernen beginnen
have a good head for sth
nie przypominać sobie czegoś
Lernen beginnen
have no recollection of sth
umiejący czytać i pisać
Lernen beginnen
literate
nie umiejący czytać i pisać
Lernen beginnen
illiterate
wyobraźnia
Lernen beginnen
imagination
wyobrazić sobie
Lernen beginnen
imagine
stracić głowę
Lernen beginnen
lose your head
stracić zmysły, oszaleć
Lernen beginnen
lose your mind
zdecydować się
Lernen beginnen
make up your mind
zajmować się kilkoma rzeczami naraz, mieć podzielną uwagę
Lernen beginnen
multi-task
postrzegać, dostrzegać
Lernen beginnen
perceive
opinia, postrzeganie, percepcja, spostrzegawczość
Lernen beginnen
perception
uświadomienie sobie
Lernen beginnen
realisation
uświadomić sobie
Lernen beginnen
realise
przypomnieć sobie coś
Lernen beginnen
recollect
wspomnienie
Lernen beginnen
recolletion
uważać (coś) za
Lernen beginnen
regard (sth) as
podziwiać
Lernen beginnen
admire
aprobować
Lernen beginnen
approve
zrealizować ambicje
Lernen beginnen
achieve sb's ambitions
postawa, nastawienie
Lernen beginnen
attitude
pogląd, przekonanie
Lernen beginnen
belief
zadowolony z
Lernen beginnen
content with
przekonany o
Lernen beginnen
convinced of
nie aprobować
Lernen beginnen
disapprove (of)
odrzucić (pomysł)
Lernen beginnen
dismiss (an idea)
lekceważący
Lernen beginnen
dismissive
skupiony, skoncentrowany na
Lernen beginnen
focused on
spróbować coś zrobić
Lernen beginnen
have a go (at sth)
mieć doskonały gust
Lernen beginnen
have excellent taste
obojętny na
Lernen beginnen
indifferent to
nalegać na
Lernen beginnen
insist on
gorący zwolennik (czegoś)
Lernen beginnen
passionate believer (in sth)
uważać kogoś za
Lernen beginnen
regard sb as
stawiać (sobie) wysokie wymagania
Lernen beginnen
set (yourself) high standards
służący wsparciem
Lernen beginnen
supportive
mocno się czymś zainteresować
Lernen beginnen
take a keen interest in sth
szczycić się (czymś)
Lernen beginnen
take pride (in sth)
wykonać (zadanie)
Lernen beginnen
carry out (a task)
przygotować (listę)
Lernen beginnen
draw up (a list)
rozlecieć się, załamać się
Lernen beginnen
fall apart
patrzeć w góry (na kogoś)
Lernen beginnen
look down on sb
podziwiać kogoś
Lernen beginnen
look up to sb
zdecydować się
Lernen beginnen
make up one's mind
rozpocząć
Lernen beginnen
start off
odhaczyć, odfajkować
Lernen beginnen
tick sth off
zużyć
Lernen beginnen
wear out

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.