District attorneys and peace officers

 0    30 Datenblatt    Kub
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
advocate
Lernen beginnen
radca prawny w Szkocji
aistrict attorney
Lernen beginnen
prokurator, prokurator okręgowy
and he is notified of the same
Lernen beginnen
o czym jest informowany
attorney
Lernen beginnen
prawnik
Attorney General
Lernen beginnen
Prokurator Generalny
attorney-at-law
Lernen beginnen
radca prawny
authorized by the provisions of this Code
Lernen beginnen
przewidziany przepisami tego Kodeksu
barrister
Lernen beginnen
adwokat
capable of establishing the innocence
Lernen beginnen
mogących wskazać na niewinność
defense attorney
Lernen beginnen
obrońca
each district attorney
Lernen beginnen
każdy prokurator
Esq.
Lernen beginnen
Esquire (adwokat, mecenas – US)
Mr – UK
has good reason to believe
Lernen beginnen
ma uzasadnione powody przypuszczać
shall interfere without warrant
Lernen beginnen
zainterweniuje bez nakazu (sądowego)
issued to the officer by any magistrate or court
Lernen beginnen
nakazane mu przez sędziego lub sąd
LLM
Lernen beginnen
magister praw
tzn. magister nauk prawnych
of all offenses
Lernen beginnen
o wszelkich przestępstwach
albo: o każdym przypadku popełnienia przestępstwa
of the accused
Lernen beginnen
oskarżonego
or secrete witnesses
Lernen beginnen
ani zatajać dowodów
peace officer
Lernen beginnen
strażnik porządku publicznego
albo: funkcjonariusz ochrony porządku publicznego
preserve the peace within the officer's jurisdiction
Lernen beginnen
utrzymanie porządku na obszarze swojej jurysdykcji
albo: utrzymanie porządku na obszarze jurysdykcji funkcjonariusza
prevent or suppress crime
Lernen beginnen
zapobieżenia lub zdławienia przestępstwa
shall execute all lawful process
Lernen beginnen
wykona wszelkie prawem przewidziane czynności
shall give notice to some magistrate
Lernen beginnen
powiadomi sędziego
shall use all lawful means
Lernen beginnen
zastosuje wszelkie przewidziane prawem środki
solicitor
Lernen beginnen
radca prawny
the Bar
Lernen beginnen
palestra
the officer:
Lernen beginnen
funkcjonariusz (ten):
there has been a violation of the penal law
Lernen beginnen
że pogwałcone zostało prawo karne
they shall not suppress facts
Lernen beginnen
nie będą oni ukrywać faktów

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.