Eeastern Treasure 4 v1

 0    209 Datenblatt    tmk794
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
osobno
Lernen beginnen
apart
siniaki
Lernen beginnen
bruises
aby oddzielić ziarno od plew
Lernen beginnen
to separate the wheat from the chaff
przemawiać do kogoś
Lernen beginnen
appeal to somebody
skomplikowany
Lernen beginnen
complex
kula ziemska
Lernen beginnen
globe
nieistotny
Lernen beginnen
irrelevant
obiektyw/soczewka/lupa
Lernen beginnen
lens
życie
Lernen beginnen
lifetime
mianowicie
Lernen beginnen
namely
równolegle
Lernen beginnen
parallel
szczególny
Lernen beginnen
particular
wszczynać kłótnie
Lernen beginnen
to pick a quarrel
rozebrać budynek
Lernen beginnen
to pull down
odrzucać
Lernen beginnen
reject
związane z
Lernen beginnen
related to
zdalne sterowanie
Lernen beginnen
remote control
rzeźbiarz
Lernen beginnen
sculptor
samolubny
Lernen beginnen
selfish
wierzchołek góry lodowej
Lernen beginnen
tip of the iceberg
trójkąt
Lernen beginnen
triangle
znaleźć swoją drogę gdzieś
Lernen beginnen
to find one's way somewhere
odpowiedzialny (za)
Lernen beginnen
in charge (of)
odróżnić
Lernen beginnen
to tell apart
ograniczony umysłowo
Lernen beginnen
narrow-minded
Zapisy historyczne
Lernen beginnen
historical records
opiekować się
Lernen beginnen
to look after
dzisiejszy, dzisiejszych czasów
Lernen beginnen
present-day
narzucać coś komuś
Lernen beginnen
to impose sth on sb
na pewno coś robisz
Lernen beginnen
you must be doing sth
Gdybym ..., Gdybym miał (coś zrobić), A gdybym tak...
Lernen beginnen
Were I to...
... Przyszłe
Lernen beginnen
... to come
aż, tylko
Lernen beginnen
as... as...
powinniśmy zrobić czegoś
Lernen beginnen
ought to do sth
Uważa się, że on
Lernen beginnen
he is thought to
nie mieć szans
Lernen beginnen
to stand no chances
znajomy
Lernen beginnen
an acquaintance
przodek
Lernen beginnen
an ancestor
starożytny
Lernen beginnen
ancient
doceniać
Lernen beginnen
to appreciate
aprobować
Lernen beginnen
to approve of
gwarantować
Lernen beginnen
assure
goryl
Lernen beginnen
bodyguard
powodować
Lernen beginnen
to bring about
wymagać, potrzebować
Lernen beginnen
to call for
wymyślić, wpaść
Lernen beginnen
to come up with
zatrzymać
Lernen beginnen
detain
chociaż
Lernen beginnen
even though
zbadać
Lernen beginnen
explore
lubić bardzo, przepadać za
Lernen beginnen
to be fond of
poznać kogoś (lepiej)
Lernen beginnen
to get to know somebody
zdołać przekazać informacje
Lernen beginnen
to get the message across
winny
Lernen beginnen
guilty
lgnąć do, nie chcieć się pozbyć
Lernen beginnen
to hang on to
domowy
Lernen beginnen
home-made
gospodarz
Lernen beginnen
host
W wielu aspektach/pod wieloma względami
Lernen beginnen
in many respects
szkoda
Lernen beginnen
an injury
trwały
Lernen beginnen
lasting
błędnie wziąć za
Lernen beginnen
to mistake for
pomieszać
Lernen beginnen
to mix up
bratanek
Lernen beginnen
a nephew
dziwny
Lernen beginnen
odd
przeciwnik
Lernen beginnen
opponent
odmówić
Lernen beginnen
to refuse
krewny/względny
Lernen beginnen
relative
skutkować
Lernen beginnen
to result in
żeberka
Lernen beginnen
ribs
rzeźba
Lernen beginnen
sculpture
popisać się
Lernen beginnen
to show off - prove they are brave
dotychczas
Lernen beginnen
so far
pomnik
Lernen beginnen
a statue
podlegać
Lernen beginnen
to be subject to stress
powierzchowny
Lernen beginnen
superficial
płynąć pod prąd
Lernen beginnen
to swim against the stream
wyjątkowy
Lernen beginnen
unique
wszechświat
Lernen beginnen
universe
niechętny
Lernen beginnen
unwilling
niegodne
Lernen beginnen
unworthy of
różny
Lernen beginnen
various
Ostrzeżenie
Lernen beginnen
a warning
patrzeć z góry, pogardzać
Lernen beginnen
to look down on
TO CZY zdam
Lernen beginnen
Whether I will pass
do kogoś (do czyjegoś domu)
Lernen beginnen
to somebody's place
uwierzyć że coś...
Lernen beginnen
to belive sth to
mój (forma mocna)
Lernen beginnen
mine
cierpią na
Lernen beginnen
suffer from
ledwo
Lernen beginnen
barely
koc
Lernen beginnen
blanket
wiadro
Lernen beginnen
bucket
wyzwać kogoś do
Lernen beginnen
to challenge
policzek
Lernen beginnen
cheek
obowiązkowy
Lernen beginnen
compulsory
beton
Lernen beginnen
concrete
wydatnie
Lernen beginnen
considerably
nabożeństwo
Lernen beginnen
devotion
zniekształcać
Lernen beginnen
distort
nurkować
Lernen beginnen
dive
spotkać, napotkać, natknąć się
Lernen beginnen
to encounter
nie zostać ukaranym za
Lernen beginnen
to get away with
napaść (na bank, pociąg)
Lernen beginnen
to hold up / to rob
wprost przeciwnie
Lernen beginnen
on the contrary
uciekać się do
Lernen beginnen
to resort to
wymazać z powierzchni ziemi (np gatunek)
Lernen beginnen
to wipe out
przeprosić za
Lernen beginnen
to apologize for
tuż za rogiem
Lernen beginnen
round the corner
eksplodować (o bombie)
Lernen beginnen
to go off
sprostać (np oczekawianiom
Lernen beginnen
to live up to
przestarzały
Lernen beginnen
out of date
nie o to chodzi
Lernen beginnen
that's not the point
w głębokim śnie
Lernen beginnen
fast asleep
wyczerpany
Lernen beginnen
exhausted
ssak
Lernen beginnen
mammal
bieda, łobuzerka
Lernen beginnen
mischief
drzemka
Lernen beginnen
nap
zaniedbanie
Lernen beginnen
neglect
sprzeciwiać się
Lernen beginnen
oppose
sowa
Lernen beginnen
owl
szczyt
Lernen beginnen
peak
par/ człowiek równy rangą
Lernen beginnen
peer
stos
Lernen beginnen
pile
polityk
Lernen beginnen
politician
lokal
Lernen beginnen
premises
zasada
Lernen beginnen
principle
przetwarzać
Lernen beginnen
to process
odwołać
Lernen beginnen
to recall
ulga
Lernen beginnen
relief
ryzyko
Lernen beginnen
risk
szukać
Lernen beginnen
to seek
rozstrzygać
Lernen beginnen
settle
wzdychać
Lernen beginnen
to sigh
lepszy, wyższy rangą, przełożony
Lernen beginnen
superior
skarb
Lernen beginnen
a treasure
zupełny, absolutny, całkowity
Lernen beginnen
utter
Znany
Lernen beginnen
well-known
mądrość
Lernen beginnen
wisdom
zależeć od, być w czyjejś gestii, być czyjąś sprawą
Lernen beginnen
to be up to
... Przed nami, przyszłe, mające nastąpić
Lernen beginnen
... to come
mniej ... niż...
Lernen beginnen
less... than...
tak... jak...
Lernen beginnen
so/as... as...
lodowato, bardzo zimno
Lernen beginnen
ice-cold, very cold
..., czyli
Lernen beginnen
..., that is
aby nie...
Lernen beginnen
not to...
uważać, zważać na
uważaj na słowa
Lernen beginnen
to mind
Mind your words
po kostki
Lernen beginnen
ankle-deep
śnieżnobiały, biały jak śnieg
Lernen beginnen
snow-white
niebieski jak niebo
Lernen beginnen
sky-blue
o rozmiarach kota
Lernen beginnen
cat-size
na szczeblu państwowym
Lernen beginnen
state-level
podobny do wojska
Lernen beginnen
army-like
jedna dziesiąta
Lernen beginnen
one-tenth
odpyskować
Lernen beginnen
to answer back
nadawać się (do zawodu)
Lernen beginnen
to be cut out for
ponosić winę za coś
Lernen beginnen
to be to blame for sth
przeprowadzić (np. experyment)
Lernen beginnen
to carry out
chętny do zrobienia czegoś
Lernen beginnen
eager to do sth
w świetnym humorze
Lernen beginnen
in high spirits
trzymać się z dala od
Lernen beginnen
to keep out of
zrozumieć, wywołać sens
Lernen beginnen
to make out
maksymalnie wykorzystać
Lernen beginnen
to make the most of
postanowić, mieć za cel
Lernen beginnen
to set out to
odegrać się na kimś za coś
Lernen beginnen
to take revenge on sb for sth
odebrać komuś oddech (stres, strach, zdziwienie)
Lernen beginnen
to take sb's breath away
spróbować szczęścia
Lernen beginnen
to try one's luck
połączyć kogoś (na numer wewn.)
Lernen beginnen
to put sb through
ścigać kogoś
Lernen beginnen
to be after sb
mieć przed sobą, mieć jeszcze coś "przejść"
Lernen beginnen
to be in for
bez cienia wątpliwości
Lernen beginnen
beyond a shadow of a doubt
zdrowy rozsądek
Lernen beginnen
common sense
od góry do dołu
Lernen beginnen
from top to bottom
wypuszczać (fajerwerki)
Lernen beginnen
to let off (fireworks)
zrobić doby pożytek z
Lernen beginnen
to make good use of
mieć sens
Lernen beginnen
to make sense
natomiast, z drugiej strony
Lernen beginnen
on the other hand
porzucić
Lernen beginnen
to abandon
rzekomo
Lernen beginnen
allegedly
zasadzka
Lernen beginnen
ambush
rumienić
Lernen beginnen
to blush
pochować
Lernen beginnen
to bury
świętować
Lernen beginnen
to celebrate
Cmentarz
Lernen beginnen
a cemetery
gonić
Lernen beginnen
to chase
zderzenie
Lernen beginnen
clash
zgodny
Lernen beginnen
consistent
przyczynić się
Lernen beginnen
to contribute
tchórz
Lernen beginnen
a coward
winowajca
Lernen beginnen
culprit
pokonać
Lernen beginnen
to defeat
Pamiętnik
Lernen beginnen
a diary
pomniejszać, zmniejszyć
Lernen beginnen
to diminish
obowiązek
Lernen beginnen
duty
kupa, sterta, stos
Lernen beginnen
heap
nieprzyzwoity
Lernen beginnen
indecent
cudownie
Lernen beginnen
miraculously
telefon komórkowy
Lernen beginnen
a mobile phone
śmieszny
Lernen beginnen
ridiculous
gruz
Lernen beginnen
rubble
Próbka
Lernen beginnen
a sample
z zastrzeżeniem
Lernen beginnen
subject to
lekceważyć
Lernen beginnen
to underestimate
dosyć
Jest dosyć pracowity
Lernen beginnen
pretty
he is pretty hard working
ten pierwszy
Lernen beginnen
the former
Ten drugi
Lernen beginnen
the latter
mieć do czynienia z czymś
Lernen beginnen
to have to do with
zapobiec kogoś od robienia czegoś
Lernen beginnen
to prevent somebody from doing something
nie mieć szans zrobić czegoś
Lernen beginnen
to stand no chances of doing sth
cokolwiek, co
Lernen beginnen
anything that, anything which
ktoś, kto
Lernen beginnen
somebody who, somebody that
nikt, kto
Lernen beginnen
nobody who, nobody that

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.