English for HR

 0    452 Datenblatt    marpaw33
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
(job) interview
Lernen beginnen
rozmowa kwalifikacyjna
as far as X is concerned
Lernen beginnen
jeżeli chodzi o X
I’ve got to run
Lernen beginnen
muszę lecieć/już iść
in an effort to
Lernen beginnen
starając się/ w celu
in arrears
Lernen beginnen
płatne z dołu (o wynagrodzeniu)
in the event of
Lernen beginnen
w przypadku
in the strictest confidence
Lernen beginnen
tylko do naszej wiadomości
on behalf of
Lernen beginnen
w imieniu
on the horizon
Lernen beginnen
na horyzoncie
open conflict
Lernen beginnen
otwarty konflikt
open shop
Lernen beginnen
zakład pracy; niewymagający od pracowników przynależności do związku zawodowego
the odds
Lernen beginnen
szanse
to a certain extent
Lernen beginnen
do pewnego stopnia
to be a generalist
Lernen beginnen
posiadać ogólną wiedzę
to be behind sth
Lernen beginnen
kryć się za czymś
to be concerned
Lernen beginnen
zaniepokoić się
to be entitled to
Lernen beginnen
mieć prawo do czegoś
to be frank
Lernen beginnen
szczerze mówiąc
to be in sb's employ
Lernen beginnen
pracować dla kogoś
to be sensitive
Lernen beginnen
to być wrażliwym na
to be up to date
Lernen beginnen
być na bieżąco
to be vulnerable
Lernen beginnen
być w trudnym położeniu
to get behind
Lernen beginnen
opóźniać się
to have a point
Lernen beginnen
mieć słuszność/rację
to make redundant
Lernen beginnen
zwalniać (z pracy)
to meet a deadline
Lernen beginnen
dotrzymać terminu
to put cards on the table
Lernen beginnen
wyłożyć karty na stół
to sb’s satisfaction
Lernen beginnen
ku czyjejś satysfakcji
to set priorities
Lernen beginnen
ustalać priorytety
to take control
Lernen beginnen
przejąć kontrolę
to take into account
Lernen beginnen
brać pod uwagę
to take up references
Lernen beginnen
przyjmować referencje
to work on one’s own initiative
Lernen beginnen
wykazać się inicjatywą
with respect
Lernen beginnen
z całym szacunkiem
access
Lernen beginnen
dostęp
according to
Lernen beginnen
zgodnie z
accuracy
Lernen beginnen
dokładność
acknowledgement
Lernen beginnen
potwierdzenie odbioru/przyjęcia
administrator
Lernen beginnen
doradca
ankle
Lernen beginnen
kostka (u nogi)
annual
Lernen beginnen
roczny; coroczny
annual leave
Lernen beginnen
coroczny urlop
anxiety
Lernen beginnen
niepokój
anxious
Lernen beginnen
zaniepokojony
applicant
Lernen beginnen
osoba ubiegająca się (o pracę)/ kandydat
application
Lernen beginnen
podanie
appraisal
Lernen beginnen
ocena
appraisal interview
Lernen beginnen
rozmowa z pracownikiem na temat oceny jego pracy
appraisee
Lernen beginnen
osoba oceniana
appraiser
Lernen beginnen
osoba oceniająca
appropriate
Lernen beginnen
odpowiedni
approval
Lernen beginnen
zgoda; zatwierdzenie; zezwolenie
argumentative
Lernen beginnen
kłótliwy
assertive
Lernen beginnen
asertywny, stanowczy
assurances
Lernen beginnen
zapewnienia
attitude
Lernen beginnen
postawa/stosunek/ zachowanie
awareness
Lernen beginnen
świadomość (czegoś)
bank holiday
Lernen beginnen
dzień wolny od pracy
bankruptcy
Lernen beginnen
bankructwo
based in
Lernen beginnen
z siedzibą/mający siedzibę w
benefits package
Lernen beginnen
pakiet świadczeń socjalnych
blue-collar workers
Lernen beginnen
pracownicy fizyczni
board (of directors)
Lernen beginnen
zarząd
bonus
Lernen beginnen
premia
bottom line
Lernen beginnen
konkluzja
branch manager
Lernen beginnen
dyrektor filii
brief
Lernen beginnen
krótki, zwięzły
bright
Lernen beginnen
optymistyczny
building society
Lernen beginnen
oszczędnościowa kasa mieszkaniowa
bullying
Lernen beginnen
mobbing
chain
Lernen beginnen
sieć
challenging
Lernen beginnen
stanowiący wyzwanie, ambitny
childcare
Lernen beginnen
opieka nad dzieckiem
client
Lernen beginnen
klient
closed ~shop
Lernen beginnen
zakład pracy; zatrudniający tylko pracowników zrzeszonych w związku zawodowym
closure
Lernen beginnen
zamknięcie
collective agreement
Lernen beginnen
układ zbiorowy/ umowa zbiorowa
collective bargaining
Lernen beginnen
negocjacje w sprawie umowy
commencing salary
Lernen beginnen
wynagrodzenie początkowe
committed
Lernen beginnen
zaangażowany
compensation
Lernen beginnen
wynagrodzenie/ uposażenie
competency
Lernen beginnen
kompetencja
competent
Lernen beginnen
kompetentny
competitor
Lernen beginnen
konkurent
complaint
Lernen beginnen
skarga/ zażalenie
complimentary close
Lernen beginnen
formułka grzecznościowa (na zakończenie listu)
concessionary travel
Lernen beginnen
podróż ze zniżką
consistent
Lernen beginnen
logiczny; stały; konsekwentny
consultancy
Lernen beginnen
doradztwo; firma konsultingowa
convenient
Lernen beginnen
dogodny
core time
Lernen beginnen
godziny obowiązkowe
corporate identity (CI)
Lernen beginnen
tożsamość firmy
counselling
Lernen beginnen
doradztwo/ poradnictwo
counter-argument
Lernen beginnen
kontrargument
counter-offer
Lernen beginnen
kontrpropozycja
courteous
Lernen beginnen
uprzejmy
crèche
Lernen beginnen
żłobek
creed
Lernen beginnen
wyznanie
currently
Lernen beginnen
obecnie
curriculum vitae
Lernen beginnen
CV
danger
Lernen beginnen
szkodliwy
decrease
Lernen beginnen
spadek
deduction
Lernen beginnen
odliczanie/potrącanie
degree
Lernen beginnen
stopień (akademicki)
dependant
Lernen beginnen
osoba będąca na czyimś utrzymaniu
deposit
Lernen beginnen
przelew na konto
desirable skill
Lernen beginnen
pożądana umiejętność
directive
Lernen beginnen
dyrektywa
disability
Lernen beginnen
inwalidztwo
disciplinary action
Lernen beginnen
postępowanie dyscyplinarne
disciplinary procedures
Lernen beginnen
procedury dyscyplinarne
discount scheme
Lernen beginnen
system rabatowy
discretionary benefit
Lernen beginnen
zasiłek w dowolnej/nieustalonej wysokości
dismissal
Lernen beginnen
zwolnienie (z pracy)
dock
Lernen beginnen
potrącenie
double time
Lernen beginnen
podwójna stawka
draft [
Lernen beginnen
project/ plan/ zarys
drop
Lernen beginnen
spadek,/obniżenie się
due to
Lernen beginnen
z powodu
duties
Lernen beginnen
obowiązki
early retirement
Lernen beginnen
wcześniejsza emerytura
economic downturn
Lernen beginnen
spadek koniunktury
eldercare
Lernen beginnen
opieka nad starszymi osobami
employee
Lernen beginnen
pracobiorca
employer [
Lernen beginnen
pracodawca
employment legislation
Lernen beginnen
ustawodawstwo pracy
entitlement
Lernen beginnen
prawo (do czegoś)
equal opportunity policy
Lernen beginnen
polityka równych szans
equal pay
Lernen beginnen
równa płaca
essential
Lernen beginnen
niezbędny; istotny; zasadniczy
ethnic origin
Lernen beginnen
pochodzenie etniczne
evaluation
Lernen beginnen
ocena
exposure to
Lernen beginnen
narażenie na kontakt z
failure to do so
Lernen beginnen
niezastosowanie się do tego
field
Lernen beginnen
dziedzina
fire drill
Lernen beginnen
ćwiczenia przeciwpożarowe
first aider
Lernen beginnen
ratownik
fixed-term contract
Lernen beginnen
umowa na czas określony
flexitime
Lernen beginnen
ruchomy/elastyczny czas pracy
fork lift truck
Lernen beginnen
wózek widłowy
fringe benefits
Lernen beginnen
dodatkowe korzyści
gender
Lernen beginnen
płeć
grateful
Lernen beginnen
wdzięczny
grievance procedure
Lernen beginnen
procedura rozpoznawania skarg
gross
Lernen beginnen
brutto, całkowity
hands-on
Lernen beginnen
praktyczny; bezpośredni
harassment
Lernen beginnen
nękanie, napastowanie
hard hat
Lernen beginnen
kask (ochronny)
high time
Lernen beginnen
najwyższy czas
hot under the collar
Lernen beginnen
rozemocjonowany
incentive
Lernen beginnen
bodziec; premia
increment
Lernen beginnen
podwyżka automatyczna
individual development
Lernen beginnen
indywidualny rozwój
induction
Lernen beginnen
wprowadzenie
industrial action
Lernen beginnen
akcja protestacyjna
internal staff
Lernen beginnen
personel zatrudniony w firmie
interpersonal skills
Lernen beginnen
umiejętność współżycia z ludźmi
intimidation
Lernen beginnen
zastraszanie
issues
Lernen beginnen
zagadnienia; kwestie
job advert(isement)
Lernen beginnen
ogłoszenie o pracy
job description
Lernen beginnen
opis stanowiska pracy
job seeker
Lernen beginnen
osoba poszukująca pracy
job title
Lernen beginnen
stanowisko
job-sharing
Lernen beginnen
dzielenie etatu
labor union (US)
Lernen beginnen
związek zawodowy
labour market
Lernen beginnen
rynek pracy
law
Lernen beginnen
prawo; ustawa
leaving package
Lernen beginnen
rekompensata; odprawa
liaison
Lernen beginnen
współpraca; współdziałanie
life assurance
Lernen beginnen
ubezpieczenie na życie
line manager
Lernen beginnen
kierownik/menedżer produktu
load
Lernen beginnen
ładunek
long-term
Lernen beginnen
długoterminowy
managerial
Lernen beginnen
kierowniczy
marital status
Lernen beginnen
stan cywilny
maternity leave
Lernen beginnen
urlop macierzyński
measure
Lernen beginnen
środek
mentoring
Lernen beginnen
szkolenie pracownika i opieka nad nim; sprawowana przez wyznaczonego mentora
merger
Lernen beginnen
fuzja
merit
Lernen beginnen
zasługa; wartość
mileage allowance
Lernen beginnen
dodatek na koszty dojazdu
minimum wage
Lernen beginnen
płaca minimalna
monetary terms
Lernen beginnen
aspekt finansowy
moving expenses
Lernen beginnen
koszty przeprowadzki najważniejszych kandydatów
net
Lernen beginnen
zarabiać na rękę/ netto
non-contributory
Lernen beginnen
niepartycypacyjny
notice [
Lernen beginnen
wymówienie; wypowiedzenie; uwaga; ogłoszenie; wiadomość
of one’s own accord
Lernen beginnen
z własnej woli
on-going
Lernen beginnen
istniejący; trwający; w toku
outlook
Lernen beginnen
widoki; perspektywy
outstanding
Lernen beginnen
wybitny
overdue
Lernen beginnen
opóźniony
overtime
Lernen beginnen
godziny nadliczbowe
package
Lernen beginnen
pakiet
particular
Lernen beginnen
szczególny
paternity leave
Lernen beginnen
urlop przyznawany ojcu
pattern of work
Lernen beginnen
[godziny/czas pracy
pay deal
Lernen beginnen
porozumienie płacowe
payable [
Lernen beginnen
płatny
payroll
Lernen beginnen
lista płac
payslip
Lernen beginnen
kwitek płacowy
peer group
Lernen beginnen
grupa rówieśnicza
pension
Lernen beginnen
emerytura; renta
performance-related pay
Lernen beginnen
płaca uzależniona od wyników; dodatkowa korzyść
person specification
Lernen beginnen
wymagane kwalifikacje i doświadczenie potencjalnego pracownika
personal assistant
Lernen beginnen
asystent
personnel [
Lernen beginnen
personel
personnel officer
Lernen beginnen
urzędnik działu kadr
plant
Lernen beginnen
zakłady; zakład przemysłowy
policy
Lernen beginnen
polityka
previous
Lernen beginnen
poprzedni; uprzedni
probationary period
Lernen beginnen
okres próbny
productivity bonus
Lernen beginnen
premia za wydajność
profit-sharing
Lernen beginnen
podział zysków; udział w zyskach
promotion
Lernen beginnen
awans
protective clothing
Lernen beginnen
odzież ochronna
provision
Lernen beginnen
zabezpieczenie; zapewnienie
publications
Lernen beginnen
publikacje
purpose of
Lernen beginnen
cel
raise (US)
Lernen beginnen
podwyżka
range of
Lernen beginnen
zakres; wachlarz
rapport
Lernen beginnen
dobre stosunki
rate of pay
Lernen beginnen
stawka
recruitment
Lernen beginnen
rekrutacja
recruitment assessor
Lernen beginnen
konsultant d/s rekrutacji
recruitment officer
Lernen beginnen
urzędnik d/s rekrutacji
redundancy
Lernen beginnen
redukcja
referee
Lernen beginnen
osoba udzielająca referencji
references
Lernen beginnen
referencje
regardless of
Lernen beginnen
bez względu na; niezależnie od
rejection (letter)
Lernen beginnen
pismo odmowne
relationship
Lernen beginnen
stosunki; relacje
reliable
Lernen beginnen
solidny; taki; na którym można polegać
remuneration
Lernen beginnen
wynagrodzenie
reporting relationship
Lernen beginnen
pozycja w hierachii zawodowej
requirements
Lernen beginnen
wymagania
resignation
Lernen beginnen
rezygnacja
responsibility
Lernen beginnen
odpowiedzialność
responsible for
Lernen beginnen
odpowiedzialny za
responsible to
Lernen beginnen
podwładny; podległy
resumé [
Lernen beginnen
życiorys
retirement scheme
Lernen beginnen
program emerytalny
reward
Lernen beginnen
nagroda
rise
Lernen beginnen
podwyżka
roughly
Lernen beginnen
z grubsza
rumour
Lernen beginnen
plotka
salary
Lernen beginnen
pensja
salutation
Lernen beginnen
zwrot grzecznościowy rozpoczynający list
satisfactory
Lernen beginnen
zadowalający
secondment
Lernen beginnen
oddelegowanie
secure
Lernen beginnen
pewny; bezpieczny
self-employed
Lernen beginnen
pracujący na własny rachunek
sensitivity
Lernen beginnen
wrażliwość
severe
Lernen beginnen
ostry; silny
share
Lernen beginnen
udział; akcja
shift allowance
Lernen beginnen
dodatek za pracę w nietypowych godzinach
shift pattern
Lernen beginnen
rozkład zmian (w systemie zmianowym)
shop floor
Lernen beginnen
załoga
shop steward
Lernen beginnen
przedstawiciel załogi
sick leave
Lernen beginnen
zwolnienie lekarskie
sick pay provision
Lernen beginnen
wypłata za czas choroby
sickness
Lernen beginnen
choroba
sound knowledge
Lernen beginnen
gruntowna wiedza
staff
Lernen beginnen
personel; załoga; pracownicy
stakeholder pension
Lernen beginnen
rodzaj pracowniczego programu emerytalnego
sub
Lernen beginnen
zaliczka
subject to
Lernen beginnen
podlegający
subsidiary
Lernen beginnen
filia
succession planning
Lernen beginnen
planowanie sukcesji
suggestion
Lernen beginnen
sugestia; propozycja
suitability
Lernen beginnen
nadawanie się; bycie odpowiednim
suitable
Lernen beginnen
odpowiedni
supervisor
Lernen beginnen
kierownik
target
Lernen beginnen
zamierzony/planowany poziom
temporary employment
Lernen beginnen
zatrudnienie czasowe
threat
Lernen beginnen
groźba
time off in lieu
Lernen beginnen
dodatkowe dni wolne (zamiast wypłaty za godziny nadliczbowe)
to accompany
Lernen beginnen
towarzyszyć
to achieve
Lernen beginnen
osiągać
to adjust
Lernen beginnen
dopasowywać
to advertise
Lernen beginnen
reklamować/ogłaszać (się); zamieszczać ofertę pracy
to afford
Lernen beginnen
pozwolić sobie na
to agree
Lernen beginnen
zgadzać się
to amend
Lernen beginnen
modyfikować
to appreciate
Lernen beginnen
doceniać
to assess
Lernen beginnen
oceniać
to attend
Lernen beginnen
uczęszczać na/ uczestniczyć w
to avert
Lernen beginnen
zapobiegać
to bar sb from sth
Lernen beginnen
zakazywać komuś czegoś
to bargain
Lernen beginnen
pertraktować
to be inclined to
Lernen beginnen
być skłonnym do
to carry out
Lernen beginnen
przeprowadzać
to clarify
Lernen beginnen
wyjaśniać
to clear sth with sb
Lernen beginnen
uzgodnić coś z kimś
to conduct (an interview)
Lernen beginnen
przeprowadzać
to consider
Lernen beginnen
rozważać
to consist of
Lernen beginnen
składać się z
to consult [
Lernen beginnen
radzić się/ konsultować się
to contain
Lernen beginnen
zawierać; powstrzymywać; ograniczać
to contribute
Lernen beginnen
przyczyniać się
to cope
Lernen beginnen
dawać sobie radę
to detail
Lernen beginnen
opisywać szczegółowo
to determine
Lernen beginnen
zadecydować o
to discriminate against sb
Lernen beginnen
dyskryminować kogoś
to dismiss
Lernen beginnen
zwalniać (z pracy)
to downsize
Lernen beginnen
redukować
to employ
Lernen beginnen
zatrudniać; stosować/wykorzystywać
to empower
Lernen beginnen
upoważniać
to enable [
Lernen beginnen
umożliwiać
to enclose
Lernen beginnen
dołączać, załączać
to encourage
Lernen beginnen
zachęcać; sprzyjać
to enforce
Lernen beginnen
wymuszać, narzucać
to engage
Lernen beginnen
angażować, zatrudniać
to enhance
Lernen beginnen
zwiększać
to enlarge on sth
Lernen beginnen
rozwijać (temat)
to ensure
Lernen beginnen
zapewniać; upewniać się (że)
to familiarize
Lernen beginnen
zaznajamiać
to fill sb in on sth [
Lernen beginnen
przedstawić komuś jakąś kwestię
to finalize
Lernen beginnen
finalizować
to fire (US)
Lernen beginnen
zwolnić z pracy
to freeze salaries
Lernen beginnen
zamrozić płace
to hand in one’s notice
Lernen beginnen
wręczyć wymówienie
to have a word about
Lernen beginnen
omawiać; porozmawiać o
to head
Lernen beginnen
kierować
to hire (US)
Lernen beginnen
zatrudniać
to hire a replacement
Lernen beginnen
zatrudnić innego pracownika na dane stanowisko
to hold pending
Lernen beginnen
zatrzymać (do rozważenia/wykorzystania itp. w późniejszym terminie)
to honour
Lernen beginnen
honorować
to implement
Lernen beginnen
wdrażać, realizować
to instruct
Lernen beginnen
instruować; zalecać
to involve
Lernen beginnen
wiązać się z czymś
to issue sb with sth
Lernen beginnen
wydać/dać komuś coś
to keep sb posted
Lernen beginnen
informować kogoś na bieżąco
to lay off
Lernen beginnen
wysłać na (przymusowy) urlop bezpłatny
to let go
Lernen beginnen
zwalniać z pracy
to look forward to
Lernen beginnen
cieszyć się na; z radością
to look into sth
Lernen beginnen
analizować coś; zajmować się czymś
to maintain
Lernen beginnen
utrzymywać
to mention
Lernen beginnen
wspominać
to monitor
Lernen beginnen
kontrolować; nadzorować
to muddle through
Lernen beginnen
dawać sobie (jakoś) radę
to negotiate
Lernen beginnen
(wy)negocjować; pertraktować
to notify
Lernen beginnen
powiadamiać
to obtain
Lernen beginnen
uzyskać
to occur
Lernen beginnen
zdarzyć się; wystąpić
to outsource
Lernen beginnen
korzystać z usług firm zewnętrznych
to persuade
Lernen beginnen
przekonywać
to picket
Lernen beginnen
pikietować
to place
Lernen beginnen
umieszczać
to postpone
Lernen beginnen
odkładać
to prioritize
Lernen beginnen
uszeregować według ważności
to pursue
Lernen beginnen
dążyć do; spełniać; rozwijać
to raise
Lernen beginnen
poruszać (kwestię itp.); zwoływać (zebranie itp.)
to reach agreement
Lernen beginnen
osiągnąć porozumienie
to react to
Lernen beginnen
reagować na
to record
Lernen beginnen
odnotowywać
to refuse to
Lernen beginnen
odmawiać
to regret
Lernen beginnen
żałować
to reimburse sb for sth
Lernen beginnen
zwrócić komuś koszty czegoś
to reject
Lernen beginnen
odrzucać
to relocate
Lernen beginnen
przenosić (się)
to render
Lernen beginnen
spowodować
to report to
Lernen beginnen
podlegać; meldować; donosić
to require
Lernen beginnen
wymagać
to resign
Lernen beginnen
składać wymówienie/rezygnację
to resolve
Lernen beginnen
rozwiązywać
to retain
Lernen beginnen
zatrzymywać
to review
Lernen beginnen
przeanalizować; zrewidować
to revise
Lernen beginnen
korygować
to reward [
Lernen beginnen
wynagradzać
to sack
Lernen beginnen
wylać (z pracy)
to screen
Lernen beginnen
sprawdzać; poddawać testom
to see sb out
Lernen beginnen
odprowadzać kogoś do drzwi
to settle in
Lernen beginnen
zaaklimatyzować się
to shortlist
Lernen beginnen
umieścić (kogoś) na liście
to slash
Lernen beginnen
obciąć (wydatki etc.)
to slip
Lernen beginnen
poślizgnąć się
to strive
Lernen beginnen
dążyć
to submit
Lernen beginnen
przedstawić
to subsidize [
Lernen beginnen
dotować
to suit
Lernen beginnen
odpowiadać; pasować
to support
Lernen beginnen
wspierać; podtrzymywać
to swap
Lernen beginnen
zamieniać się
to take effect
Lernen beginnen
zacząć obowiązywać
to take on
Lernen beginnen
przyjmować; zatrudniać
to terminate [
Lernen beginnen
rozwiązywać (umowę itp.); wypowiadać (komuś pracę)
to threaten
Lernen beginnen
grozić
to trip
Lernen beginnen
potknąć się
to upset
Lernen beginnen
niepokoić; denerwować
to value
Lernen beginnen
cenić
tool
Lernen beginnen
narzędzie
touch wood
Lernen beginnen
odpukać w niemalowane
trade paper
Lernen beginnen
gazeta branżowa
trade press
Lernen beginnen
prasa branżowa
trade union
Lernen beginnen
związek zawodowy
training audit
Lernen beginnen
ocena szkolenia
training manual
Lernen beginnen
podręcznik szkoleniowy
travelling expenses
Lernen beginnen
koszty podróży
trial period
Lernen beginnen
okres próbny
undersigned
Lernen beginnen
podpisany
union rep(resentative)
Lernen beginnen
przedstawiciel związku zawodowego
unsociable hours
Lernen beginnen
nietypowe godziny (pracy)
unsolicited application
Lernen beginnen
podanie o pracę w danej firmie; niebędące odpowiedzią na konkretne ogłoszenie
unsuccessful
Lernen beginnen
odrzucony
up to scratch
Lernen beginnen
na odpowiednim poziomie
vacancy
Lernen beginnen
wolna posada
vacation (US)
Lernen beginnen
urlop
value
Lernen beginnen
wartość
victimization
Lernen beginnen
szykanowanie; represjonowanie
wage differentials
Lernen beginnen
rozpiętość płac
wage freeze
Lernen beginnen
zamrożenie płac
ways
Lernen beginnen
zwyczaje; obyczaje
white-collar staff
Lernen beginnen
urzędnicy
word of mouth
Lernen beginnen
poczta pantoflowa
workforce
Lernen beginnen
pracownicy; załoga
work-life balance
Lernen beginnen
równowaga pomiędzy ilością czasu spędzonego w pracy a zcasem wolnym
workload
Lernen beginnen
obowiązki; praca (do wykonania)
workplace
Lernen beginnen
miejsce pracy
workscouncil
Lernen beginnen
rada zakładowa
Would you mind ...?
Lernen beginnen
Czy mógłbyś/mógłby pan...?
Yours sincerely
Lernen beginnen
z poważaniem; pozdrawiam
assessment
Lernen beginnen
ocena kogoś, oszacowanie
ceiling
Lernen beginnen
górny limit, sufit
experience
Lernen beginnen
doświadczenie
facilities
Lernen beginnen
środki, udogodnienia
predecessor
Lernen beginnen
poprzednik, poprzedniczka
stipulation
Lernen beginnen
zastrzeżenie (w umowie), klauzula (w umowie), wymogi
range
Lernen beginnen
zakres, przedział
assessment
Lernen beginnen
ocena, oszacowanie
ceiling
Lernen beginnen
górny limit, pułap (
experience
Lernen beginnen
doświadczenie (posiadana wiedza, umiejętności
facilities
Lernen beginnen
pomieszczenia, obiekty, sprzęt, usługi służące określonemu celowi
forecast
Lernen beginnen
przewidywanie, prognoza
mismanagement
Lernen beginnen
marnotrawstwo, złe kierownictwo, złe zarządzanie
peak
Lernen beginnen
szczyt, maksimum (np. osiągnięć)
stipulation
Lernen beginnen
zastrzeżenie (w umowie), klauzula (w umowie)
supervision
Lernen beginnen
kontrola, nadzór (nad czymś), doglądanie (czegoś)
dissatisfaction
Lernen beginnen
niezadowolenie
research
Lernen beginnen
poszukiwanie, badanie
headhunt
Lernen beginnen
wyszukiwać i rekrutować pracowników o wysokich kwalifikacjach
recommend
Lernen beginnen
rekomendować, polecać
exploit
Lernen beginnen
eksploatować, wyzyskiwać, nadmiernie wykorzystywać, nadużywać
tender
Lernen beginnen
wrażliwy, delikatny, oferować
disregard
Lernen beginnen
lekceważenie, brak poszanowania, niezważanie
encourage
Lernen beginnen
zachęcać, mobilizować
empower
Lernen beginnen
wzmocnić, wzmacniać pozycję, upoważniać, upoważnić
instigate
Lernen beginnen
wszcząć, wszczynać, przystąpić, przystępować
escalation
Lernen beginnen
eskalacja, wzrost
friction
Lernen beginnen
tarcia, napięcie
misconduct
Lernen beginnen
złe przeprowadzenie, działanie na czyjąś szkodę
weighting
Lernen beginnen
wyważenie, określenie
retainer
Lernen beginnen
zaliczka

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.