English lesson 3

 0    192 Datenblatt    pawelszymoniak
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
I stopped to smoke
Lernen beginnen
Przestałem palić
I stopped smoking
Lernen beginnen
Przestałem palić (teraz)
news flash
Lernen beginnen
wiadomości coś nowego
able
Lernen beginnen
zdolny
brave
It's not always easy to be brave.
Lernen beginnen
odważny
Nie zawsze łatwo jest być odważnym.
courageous
You were so courageous when that bear ran at you in the woods. You didn't even seem scared.
Lernen beginnen
odważny
Byłeś taki odważny, kiedy niedźwiedź ruszył na ciebie w lesie. Nawet nie wyglądałeś na przestraszonego.
exaggerate
Lernen beginnen
wyolbrzymiać
how old are you?
Lernen beginnen
ile masz lat?
count
Lernen beginnen
liczyć
I have never had
Lernen beginnen
Nigdy nie miałem
cross out
Lernen beginnen
skreślać
overprotective
Lernen beginnen
nadopiekuńcza
parental leave
Lernen beginnen
urlop rodzicielski
point fingers
Lernen beginnen
palce wskazujące
onto
Lernen beginnen
na
enterprise
Lernen beginnen
przedsiębiorstwo
undertaking
Lernen beginnen
przedsiębiorstwo
grown up
Lernen beginnen
dorastali
adulthood
Lernen beginnen
dorosłość
admire
I admire you
Lernen beginnen
podziwiać
Podziwiam Cię
doppelganger
Lernen beginnen
sobowtór
tired
Mark is so tired. He keeps on falling asleep.
Lernen beginnen
zmęczony
Marek jest zmęczony. Co chwilę zasypia.
tire
Lernen beginnen
opona
shipshape
everything was shipshape
Lernen beginnen
staranny
wszystko było w porządku
I've had
Lernen beginnen
Miałem
I've got
Lernen beginnen
Mam
we went
Lernen beginnen
poszliśmy
she is 6 months
Lernen beginnen
ona ma 6 miesięcy
adjust
Lernen beginnen
dostosować
these
These chairs are uncomfortable.
Lernen beginnen
te
Te krzesła są niewygodne.
there is
There's a restaurant next to my house.
Lernen beginnen
jest
Koło mojego domu jest restauracja.
she will have to
Lernen beginnen
będzie musiała
common
Lernen beginnen
pospolity
ardent
His letter was so ardent, she could tell how much he loved her.
Lernen beginnen
żarliwy
Jego list był tak namiętny, że widziała, jak bardzo ją kocha.
beverages
Lernen beginnen
napoje
Compound / mixture
Lernen beginnen
Związek / mieszanina
finicky
Lernen beginnen
wybredny
emerge
The little kitten emerged from under the house. He was dirty and scared.
Lernen beginnen
wyłaniać się
Kiciuś wyłonił się spod domu. Był brudny i wystraszony.
gourmets
Lernen beginnen
smakoszy
these kids are anything
Lernen beginnen
te dzieciaki są niczym
thrive on
Lernen beginnen
rozwijać się
recipe
My grandmother gave me her cooking book with hundreds of fantastic recipies.
Lernen beginnen
przepis
Babcia podarowała mi swoją książkę kucharską z setkami fantastycznych przepisów.
spokeperson
Lernen beginnen
rzecznik
savor
Lernen beginnen
smak, aromat
appreciate
Lernen beginnen
doceniać
flavors
Lernen beginnen
smaki
assume
We may assume that he will cooperate with us.
Lernen beginnen
Zakładamy
Możemy założyć, że on będzie z nami współpracował.
assumed
Lernen beginnen
Zakłada się
happiest
Lernen beginnen
najszczęśliwszy
feast
Lernen beginnen
przyjęcie / uroczystość
to be used to doing sth
Lernen beginnen
być wykorzystane do zrobienia czegoś
sea foods
Lernen beginnen
owoce morza
respect /
I have a real appreciation for anyone who takes the time to learn another language.
Lernen beginnen
poważanie / uznanie
Mam ogromne uznanie dla każdego, kto poświęca swój czas na nauczenie się nowego języka.
curiosity
Little children are filled with curiosity. They ask questions about literally everything.
Lernen beginnen
ciekawość
Małe dzieci są pełne ciekawości. Pytają dosłownie o wszystko.
their
Their house is too small.
Lernen beginnen
ich
Ich dom jest za mały.
bond
Lernen beginnen
łączyć, wiązać
enroll
I want to enroll in a language course this summer.
Lernen beginnen
zapisać
Tego lata chcę zapisać się na kurs językowy.
class
Lernen beginnen
lekcja
in addition
Lernen beginnen
Oprócz, dodatkowo
what's more?
Lernen beginnen
co więcej?
like muded
Lernen beginnen
jak zamglone
flavor
Lernen beginnen
smak
tonights dishes
Lernen beginnen
Wieczorne dania
cuisine
Lernen beginnen
Kuchnia
don't be afraid
Lernen beginnen
nie bój się
ingredients
This list of ingredients lacks several items.
Lernen beginnen
składniki
Na tej liście składników brakuje kilku rzeczy.
curiosity
Little children are filled with curiosity. They ask questions about literally everything.
Lernen beginnen
ciekawość
Małe dzieci są pełne ciekawości. Pytają dosłownie o wszystko.
adventures
Lernen beginnen
Przygody, odważyć się
nuke
Lernen beginnen
zrobić coś w mikrofalówce
picky eater
Lernen beginnen
wybredny
I'm used to waking up into morning
Lernen beginnen
Jestem przyzwyczajony do budzenia się rano
She is used to driving a car without a seat belt
Lernen beginnen
Jest przyzwyczajona do prowadzenia samochodu bez pasy bezpieczeństwa
this is
Lernen beginnen
to jest
this is very exciting
Lernen beginnen
to jest bardzo ekscytujące
I'm excited
Lernen beginnen
Jestem podekscytowany
refreshing
Lernen beginnen
orzeźwiający
vaccine
Lernen beginnen
szczepionka
whose
Whose book is it?
Lernen beginnen
czyj
Czyja to jest książka?
dice
Lernen beginnen
kości
bones
Lernen beginnen
kości
fountain
Lernen beginnen
fontanna
rinse
It’s best to rinse all the grease off the dishes before you wash them.
Lernen beginnen
przemyć
Najlepiej spłukać z naczyń cały tłuszcz przed umyciem.
weal
Lernen beginnen
dobrobyt
veal
Lernen beginnen
cielęcina
I was given a present
Lernen beginnen
Dostałem prezent
I've received a present
Lernen beginnen
Otrzymałem prezent
as nice as pie
Lernen beginnen
miły, milusiński
full of beans
Lernen beginnen
pełen energii
a piece of cakes
Lernen beginnen
something easy
not my cup of tea
Lernen beginnen
nie moja specjalność
nuts
Lernen beginnen
dziwak
to cover the story
Lernen beginnen
opisać historie
appoint
Lernen beginnen
powołać, zatrudnić
by the end of the week
Lernen beginnen
w końcu tygodnia
to tell somebody off
Lernen beginnen
skarcić kogoś
he was given a gold watch
Lernen beginnen
dostał złoty zegarek
told off
Lernen beginnen
skarcił
he was told off by his mother
Lernen beginnen
został skarcony przez swoją matkę
vaccum cleaner
Lernen beginnen
odkurzacz
addicted to
Lernen beginnen
uzależniony
express
Lernen beginnen
wyrazić
highway
Lernen beginnen
autostrada
interrupt
Lernen beginnen
przeszkadzać
tend to
Lernen beginnen
mają tendencję do
he is reported to have bought
Lernen beginnen
donoszą, że kupił
bring home the bacon
Lernen beginnen
przynosić kasę do domu
cool as a cucumber
Lernen beginnen
spokojna osoba, stoicki spokój
couch potatoes
Lernen beginnen
leniwiec przed tv
big enchilada
Lernen beginnen
gruba ryba
go bananas
Lernen beginnen
wygłupiać się
bigger fish to fry
Lernen beginnen
najważniejsze sprawy na głowie
curve
Lernen beginnen
zakręt, krzywa
prosecute
Lernen beginnen
ścigani
poultry
Lernen beginnen
drób
palatable
Lernen beginnen
smaczny
go crazy
Lernen beginnen
zwariować
eat humble pie
Lernen beginnen
przepraszać
lamb
Lernen beginnen
jagnięcina
mutton
Lernen beginnen
baranina
prosecuted
Lernen beginnen
ścigany
prevent
We've prevented a disaster.
Lernen beginnen
zapobiec
Zapobiegliśmy katastrofie.
pollute
Lernen beginnen
zanieczyścić
spill the beans
Lernen beginnen
wyjawić nieumyślnie tajemnice
mutton dressed as lamb
Lernen beginnen
stara baba ubrana jak małolata
rather than
Lernen beginnen
zamiast, aniżeli
environmentalists
Lernen beginnen
ekolodzy
something's fishy
Lernen beginnen
coś niedbałego
someting else
Lernen beginnen
Coś innego
pick up
Lernen beginnen
podrywać
pretend
Lernen beginnen
udawać
supplied
Lernen beginnen
Dostarczone
provide
Lernen beginnen
zapewniać
body shape
Lernen beginnen
Figura
happiness
Lernen beginnen
szczęście
warm milk
Lernen beginnen
ciepłe mleko
excercise
Lernen beginnen
ćwiczenia
counting sleep
Lernen beginnen
liczenie snu
a hot bath
Lernen beginnen
gorąca kąpiel
total darkness
Lernen beginnen
całkowita ciemność
wondered
Lernen beginnen
zastanawiał się,
ask yourself
Lernen beginnen
zastanawiać się
reason
For what reason?
Lernen beginnen
przyczyna
Z jakiego powodu?
cause
What was the cause of the accident?
Lernen beginnen
przyczyna / powód
Co było przyczyną wypadku?
reveals
Lernen beginnen
ujawnia
enhance
We should enhance the co-operation with our affiliates.
Lernen beginnen
zwiększyć
Powinniśmy wzmacniać naszą współpracę z naszymi oddziałami.
far
It's too far away.
Lernen beginnen
daleko
To jest zbyt daleko.
a lot
We should drink a lot of water.
Lernen beginnen
bardzo
Powinniśmy pić dużo wody.
conducted
Lernen beginnen
prowadzone
carried out
Lernen beginnen
przeprowadzone
noted
Lernen beginnen
zauważyć,
observed
Lernen beginnen
zauważony
tasty
Lernen beginnen
smaczny
required
Lernen beginnen
wymagany
necessary
Lernen beginnen
niezbędny / potrzebny
a lack of sleep
Lernen beginnen
brak snu
sleeplessness
Lernen beginnen
bezsenność
notebook
Lernen beginnen
zeszyt, notatnik
office
Lernen beginnen
biuro, urząd
tax office
Lernen beginnen
urząd skarbowy
sleep deprived
Lernen beginnen
pozbawieni snu
volunteers
Lernen beginnen
wolontariuszy
averaged
Lernen beginnen
uśrednione
they had been deprived
Lernen beginnen
zostali pozbawieni
crisps
Potato crisps are thin slices of potatoes, fried quickly in oil and then salted.
Lernen beginnen
czipsy
Czipsy to cienkie plastry ziemniaków krótko smażone w oleju i solone.
7,5 hours of sleep
Lernen beginnen
7,5 godziny snu
daily calories
Lernen beginnen
dzienne kalorie
than usual
Lernen beginnen
niż zwykle
pleasure
The pleasure is all mine.
Lernen beginnen
przyjemność
Cała przyjemność po mojej stronie.
reason
For what reason?
Lernen beginnen
przyczyna
Z jakiego powodu?
usual
Lernen beginnen
zwykły
healthier
Lernen beginnen
zdrowsze
high
The top of a high mountain.
Lernen beginnen
wysoki
Szczyt wysokiej góry.
following day
Lernen beginnen
Następnego dnia
fat
I feel fat in this tight dress.
Lernen beginnen
gruby
Czuję się grubo w tej obcisłej sukience.
craved
long for
Lernen beginnen
pragnął
resist
Lernen beginnen
przeciwstawiać się
snacks
We prepared some snacks for the conference.
Lernen beginnen
przekąski
Przygotowaliśmy trochę przekąsek na konferencję.
mind
- Do you mind if I open the window? - No, not at all.
Lernen beginnen
umysł
- Masz coś przeciwko, żebym otworzył okno? - Nie, skąd.
reveals
Lernen beginnen
ujawnia
derived
Lernen beginnen
pochodny, pochodzić
biscuits
Lernen beginnen
biszkopty
permission
Teenagers cannot work without permission of their parents.
Lernen beginnen
zgoda / pozwolenie
Nastolatkowie nie mogą pracować bez zgody rodziców.
release
We caught three big fish, but we're going to release them back into the water rather than take them home.
Lernen beginnen
uwolnienie
Złapaliśmy trzy duże ryby, ale wypuścimy je z powrotem do wody, zamiast zabierać je do domu.
deprived
Lernen beginnen
pozbawieni
for more
Lernen beginnen
dłużej
monday
Lernen beginnen
poniedziałek
tuesday
Lernen beginnen
wtorek
wednesday
Lernen beginnen
środa
thursday
Lernen beginnen
czwartek
friday
Lernen beginnen
piątek
saturday
Lernen beginnen
sobota
sunday
Lernen beginnen
niedziela

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.