Episode 22

 0    36 Datenblatt    annawojcieszak
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
a tax office
Lernen beginnen
Urząd skarbowy
switchboard
Ask the switchboard operator for the extension number you require.
Lernen beginnen
centrala
Zapytaj operatora w centrali o numer wewnętrzny, który potrzebujesz.
to dip e.g. a vegetable in a dipping sauce
He dipped his biscuit in his coffee.
Lernen beginnen
zanurzyć np. warzywo w dipie
Zanurzył herbatnik w kawie.
pleasantry
He doesn't like wasting time with pleasantries.
Lernen beginnen
uprzejmość
On nie lubi marnować czasu na uprzejmości.
That sounds intriguing!
Lernen beginnen
To brzmi intrygująco!
to make it e.g. on time
I don't think he's going to make it. / We're not going to make it on time!
Lernen beginnen
przeżyć, zdąrzyć np. na czas
Nie sądzę, że on przeżyje. / Nie zdążymy na czas!
to seize
Seize the day! / The police seized his assets.
Lernen beginnen
chwytać / konfiskować, przechwycić
Żyj chwilą! / Policja skonfiskowała jego aktywa.
I can move an appointment.
Lernen beginnen
Mogę przenieść spotkanie.
in the suburbs
Lernen beginnen
na przedmieściach
former
a former town hall building
Lernen beginnen
dawny, poprzedni
dawny budynek urzędu miasta
a financial district
Lernen beginnen
dzielnica finansowa
a gleaming skyscraper
Lernen beginnen
lśniący wieżowiec
a harbour area
Lernen beginnen
obszar portowy
a posh neighbourhood
Lernen beginnen
elegancka dzielnica
a cargo ship
Lernen beginnen
statek towarowy
a purpose-built location
Cargo ships have been moved from this port to a purpose-built location.
Lernen beginnen
miejsce specjalnie wybudowane pod coś
Statki towarowe zostały przeniesione do miejsca zbudowanego specjalnie dla nich.
an above average unemployment
Lernen beginnen
ponadprzeciętne bezrobocie
it's just a short walk away
Lernen beginnen
to jest oddalone o krótki spacer
poverty
Lernen beginnen
bieda
crime rate is fairly high
Lernen beginnen
wskaźnik przestępczości jest dość wysoki
a housing estate
Lernen beginnen
osiedle mieszkaniowe
an overcrowded area
Lernen beginnen
przeludniona okolica
You are pushing your luck!
Lernen beginnen
Próbujesz szczęścia! (w znaczeniu: przeginasz)
to tuck
You should tuck your shirt in. / She tucked the baby in. / I tucked my notebooks into my bag and left.
Lernen beginnen
wkładać (np. koszulę do spodni) / układać do snu / wetknąć coś gdzieś
Powinieneś włożyć koszulę do spodni. / Ona ułożyła dziecko do snu. / Wcisnąłem swoje zeszyty do torby i wyszedłem.
to nail sb
Lernen beginnen
przyszpilić kogoś
to take the bait
Lernen beginnen
złapać przynętę
in turn
In turn, I will invite you to the theatre on Saturday.
Lernen beginnen
w zamian
W zamian zaproszę cię do teatru w sobotę.
to substantiate
Some hypotheses are substantiated by evidence, while others are not.
Lernen beginnen
uzasadnić, poprzeć dowodami
Niektóre hipotezy są poparte dowodami, a inne nie.
a hoax
The telephone warning turned out to be a hoax.
Lernen beginnen
mistyfikacja, żart
Ostrzeżenie telefoniczne okazało się głupim żartem.
a sigh of relief
He breathed a sigh of relief.
Lernen beginnen
westchnienie ulgi
Odetchnął z ulgą.
a tenement house
Lernen beginnen
kamienica
a kerb
Lernen beginnen
krawężnik
an impoverished district
Lernen beginnen
uboga dzielnica
juvenile delinquency
Lernen beginnen
przestępczość nieletnich
a pothole in the street
Lernen beginnen
dziura w ulicy
lack of green spaces
Lernen beginnen
brak zieleni

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.