Ethical Problems - Problemy Etyczne

 0    14 Datenblatt    orban
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
abortion
She decided to have an abortion.
Lernen beginnen
aborcja
Zdecydowała się zrobić aborcję.
charity
She does a lot of work for charity.
Lernen beginnen
dobroczynność, organizacja charytatywna
Ona wykonuje dużo pracy dla dobroczynności.
drug abuse
Lernen beginnen
zażywanie narkotyków
fair trade
We buy 10 % of our bananas from fair-trade sources.
Lernen beginnen
sprawiedliwy handel
Kupujemy dziesięć procent naszych bananów ze źródeł uznających zasady sprawiedliwego handlu.
homelessness
One common cause of homelessness is separation or divorce.
Lernen beginnen
bezdomność
Jednym z powszechnych powodów bezdomności jest separacja lub rozwód.
unemployment
Unemployment has fallen for the third consecutive month.
Lernen beginnen
bezrobocie
Bezrobocie spadło trzeci miesiąc z rzędu.
corruption
allegations of bribery and corruption
Lernen beginnen
korupcja
oskarżenia o łapówkarstwo i korupcję
racism
He fought against racism.
Lernen beginnen
rasizm
On walczył z rasizmem.
death penalty
She would like to see the return of death penalty in Britain.
Lernen beginnen
kara śmierci
Ona chciałaby zobaczyć powrót kary śmierci w Brytanii.
euthanasia
Although some people campaign for the right to euthanasia, it is still illegal in most countries.
Lernen beginnen
eutanazja
Chociaż niektórzy prowadzą kampanię na rzecz prawa do eutanazji, jest ona w dalszym ciągu nielegalna w większości krajów.
freedom of speech
Is freedom of speech being threatened in Germany?
Lernen beginnen
wolność słowa
Czy wolność słowa w Niemczech jest zagrożona?
gambling
heavy gambling debts
Lernen beginnen
hazard
poważne długi hazardowe
genetic engineering
Lernen beginnen
inżyneria genetyczna
privacy
I value my privacy.
Lernen beginnen
prywatność
Cenię swoją prywatność.

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.