First approach

 0    18 Datenblatt    niemamcola
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
towarzyszący, współistniejący
Pacjenci z nadciśnieniem płucnym ze współistniejącą niewydolnością lewej komory
Lernen beginnen
concomitant
Pulmonary arterial hypertension patients with concomitant left ventricular failure
otwarcie, chłonnie
Poeta Samuel Taylor Coleridge pierwszy opisał ten chłonny stan umysłu.
Lernen beginnen
receptively
It was the poet Samuel Taylor Coleridge who first suggested this receptive state of mind.
przyznać się do czegoś, uznawać coś,
Ale musimy uznać, że pieniądze - podobnie jak wszystko inne - mają swoją "cenę”.
Lernen beginnen
acknowledge
However, we are obliged to acknowledge that money, like everything else, has a price.
adresat (listu), odbiorca (np. nagrody)
saddf
Są to właśnie odbiorcy końcowi płatności bezpośrednich i to oni ucierpieliby najbardziej.
Lernen beginnen
recipient
a person who receives something, e.g. a letter
These are precisely the end recipients of direct payments and they would suffer the most.
rzadko
Taka okazja może się drugi raz nie powtórzyć.
Lernen beginnen
seldom
Opportunity seldom knocks twice
obracać się
synonimy
Lernen beginnen
pivot
o turn, to turn around, to turn round, to convert
przechylać (np. szklankę), przekrzywiać (np. głowę)
synonim
Odchylić głowę do tyłu i spojrzeć na sufit.
Lernen beginnen
tilt
lay back
Tilt your head back and look at the ceiling.
maksyma, przysłowie, porzekadło
Stare przysłowie, które mówi, że nie należy wrzucać wszystkiego do jednego worka, jest dziś nadzwyczaj aktualne.
Lernen beginnen
adage
The old adage about putting all your eggs in one basket rings true.
strzepnąc szybkim ruchem kłaczki z ubrania
Lernen beginnen
whisk away a piece of lint
podświadomie, podprogowo
Przyznam, że Emeka próbuje przekazać wiele podświadomych informacji bo podejmę tu kwestie, wcześniej już poruszane.
Lernen beginnen
subliminally
And I must say, I think Emeka is trying to send a lot of subliminal messages, because I'm going to keep harping on some of the issues that have come up.
kołysać
Następnie zaczynają kołysać się razem do muzyki
Lernen beginnen
sway
Then they progress to swaying to the music together.
pozornie
Z moich 20 lat doświadczenia w Afryce twierdzę, że pozornie niemożliwe jest możliwe.
Lernen beginnen
seemingly
I find my experience from 20 years of Africa is that the seemingly impossible is possible.
na czas nieokreślony, bez końca
Taka sytuacja nie ma sensu - nawet państwo nie może bez końca żyć ponad stan.
Lernen beginnen
indefinitely
It is pointless - even the state cannot live beyond its means indefinitely.
interweniować
syn.
Popełnione zostały przestępstwa i dlatego państwo miało obowiązek interweniować.
Lernen beginnen
intervene
to move in
Criminal acts were committed, and that is why the state was obliged to intervene.
nucić, mruczeć pod nosem, brzęczeć, buczeć
Coś się musiało stać z TV - buczy.
Lernen beginnen
hum
There must be something wrong with the TV - it's humming.
pierwszy krok, sygnał, propozycja
Nie odpowiedziałaś na jego sygnały.
Lernen beginnen
overture
You didn't respond to his overtures.
śmiałość, zuchwałość
synonim,y
Komisja ma jednak czelność zamykać oczy na ten stan rzeczy.
Lernen beginnen
temerity
mpudence, impertinence, hardihood
The Commission, however, has had the temerity to turn a blind eye to this.
potknąć się
I stumbled as I was getting off of the train.
Lernen beginnen
stumble
Potknąłem się wychodząc z pociągu.

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.