Formy wyrażania przyszłości

 0    11 Datenblatt    canqel
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
Ona zamierza starać się o te pracę.
Lernen beginnen
She is going to apply for this job.
Oni zamierzają go awansować.
Lernen beginnen
They are going to promote him.
Zamierzam spędzić weekend w górach.
Lernen beginnen
I'm going to spend the weekend in the mountains.
Zamierzam się zacząć uczyć francuskiego.
Lernen beginnen
I am going to start learning French.
To be to - kiedy używamy?
Lernen beginnen
To be to
Uwaga: tę konstrukcję stosuje się przede wszystkim w języku oficjalnym.
Aby przedstawić instrukcje dla kogoś w formie bezosobowych poleceń. (ktoś MA coś zrobić, ktoś miał coś zrobić)
Masz posprzątać swój pokój.
Lernen beginnen
You are to clean your room.
Mam skończyć ten raport do jutra.
Lernen beginnen
I am to finish this report by tomorrow.
Miał uzupełnić tę tabelkę.
Lernen beginnen
He was to complete this chart.
Pospiesz się! Film zaraz się zacznie.
Lernen beginnen
Hurry up! The movie is about to start.
On już włączył silnik. Samochód zaraz odjedzie.
Lernen beginnen
He has already started the engine. The car is about to leave.
Właśnie mieliśmy wychodzić z biura, kiedy zadzwonił telefon.
Lernen beginnen
We were just about to leave the office when the phone rang.

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.