GAGP Group Results

 0    65 Datenblatt    kamluczenko1
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
to announce
Lernen beginnen
ogłaszać
set of results
Lernen beginnen
Zestaw wyników
retail entrepreneur
Lernen beginnen
przedsiębiorca detaliczny
anxious to convince
Lernen beginnen
pragnąc przekonać
more lies behind his success
Lernen beginnen
więcej kryje się za jego sukces
sell sth on for considerably more
Lernen beginnen
sprzedać coś za znacznie więcej
empire
Lernen beginnen
imperium
strong presence
Lernen beginnen
silna obecność
the most rapidly expanding market
Lernen beginnen
rynek najszybciej rozwijający się
keen to prove
Lernen beginnen
chętny do udowodnienia
ability to expand beyond Europe
Lernen beginnen
Możliwość rozszerzenia poza Europą
is due to
Lernen beginnen
Jest to spowodowane
wide range of business skills
Lernen beginnen
Szeroki zakres umiejętności biznesowych
to acquire
Lernen beginnen
nabyć, uzyskać
in a number of
Lernen beginnen
w szeregu
acquisition
Lernen beginnen
przejęcie / akwizycja
straightforward
Lernen beginnen
proste
to overcome the suspicions of an anxious workforce
Lernen beginnen
przezwyciężyć podejrzenia zaniepokojonych pracowników
cost-cutter
Lernen beginnen
osoba tnąca koszty
lead to
Lernen beginnen
prowadzić do
widespread redundancies
Lernen beginnen
powszechne zwolnienia
inevitably
Lernen beginnen
nieuchronnie
net result
Lernen beginnen
wynik netto
in addition
Lernen beginnen
Oprócz tego
incentive scheme
Lernen beginnen
program motywacyjny
set aside
Lernen beginnen
odłożyć na bok
to restrict
Lernen beginnen
ograniczyć
redundancy package
Lernen beginnen
Pakiet wynagrodzeniowy dla zwolnionych
utilisation of store space
Lernen beginnen
wykorzystanie przestrzeni sklepu
throughout
Lernen beginnen
w całym (czyms)
sales density
Lernen beginnen
gęstość sprzedaży
widening the ranges
Lernen beginnen
poszerzanie zakresów
to turn over
Lernen beginnen
obracać
average of 12 weeks
Lernen beginnen
średnio 12 tygodni
efficient
Lernen beginnen
wydajny
generating cash
Lernen beginnen
generującej środki pieniężne
heavily
Lernen beginnen
ciężko
TO INSIST(on)
Lernen beginnen
uprzeć sie, nalegać
displayed
Lernen beginnen
wyświetlony, pokazany
constantly
Lernen beginnen
stale / wciąż
discount
Lernen beginnen
obniżka
hands-on method
Lernen beginnen
praktyczne metody
policy-making
Lernen beginnen
tworzenie polityki
particular retail outlet
Lernen beginnen
szczególności sprzedaży detalicznej
although
Lernen beginnen
mimo że / chociaż
slow down
Lernen beginnen
spowolnić
previous
Lernen beginnen
poprzedni
attitude
Lernen beginnen
postawa/podejście
to encourage
Lernen beginnen
zachęcanie
discourage
Lernen beginnen
zniechęcać
separately accountable clothing retailers
Lernen beginnen
oddzielnie odpowiedzialnych detalistów odzieżowych
to allocate
Lernen beginnen
przeznaczyć
accordingly
Lernen beginnen
odpowiednio
ensure
Lernen beginnen
zagwarantować
independent
Lernen beginnen
niezależny
to recognise
Lernen beginnen
rozpoznawać
institutional investors
Lernen beginnen
inwestorzy instytucjonalni
significant role
Lernen beginnen
znacząca rola
get sb on his side
Lernen beginnen
mieć kogoś po swojej stronie
to convince
Lernen beginnen
przekonywać
hit trouble
Lernen beginnen
mieć kłopoty
expertise exists in this company
Lernen beginnen
wiedza istniejąca w tej firmie
sufficient finance
Lernen beginnen
wystarczające finanse
set up
Lernen beginnen
utworzyć
broad skills base within the group
Lernen beginnen
szeroka baza umiejętności w grupie

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.