Giving the outline of your presentation

4.5  1    24 Datenblatt    VocApp
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
A w tej części mojej prezentacji zaprezentuję dane / wykresy / tabele...
Lernen beginnen
And in this part of my presentation I’ll be showing you some data / charts / tables...
po pierwsze
Lernen beginnen
in the first place
Moje przemówienie będzie trwało około trzydziestu minut a na koniec będzie czas na pytania.
Lernen beginnen
My talk will last about 30 minutes and there’ll be time at the end for questions.
Jeżeli będziecie Państwo mieli pytania, proszę nie wahajcie się ich zadać.
Lernen beginnen
If you have any questions please do not hesitate to ask.
a następnie przejdę do...
Lernen beginnen
and then I’ll move on to...
Mam całkiem dużo do omówienia, więc doceniłbym, jeśli zaczekaliby Państwo z pytaniami do końca prezentacji.
Lernen beginnen
I’ve got quite a lot to get through, so I’d appreciate it if you kept your questions until the end of the presentation.
Na końcu mojego przemówienia, które będzie trwało około dziesięciu minut, z przyjemnością odpowiem na wszystkie Państwa pytania.
Lernen beginnen
At the end of my talk, which will last about ten minutes, I’ll be happy to answer any questions you may have.
+17 Datenblatt
Die Lektion ist Teil des Kurses
"Business Presentation"
(Insgesamt 348 Datenblatt)

Versuchen Sie, die natürlich kostenlos

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.